ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

 • EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów edukacja techniczno - informatyczna

  CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Studenci zdobywają wiedzę z zakresu eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania, testowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych, obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych, projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki.
  • Potrafią praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  Co po studiach?

  ABSOLWENCI ścieżki kształcenia po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. Zdobyte kompetencje stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w strukturach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, w transporcie, telekomunikacji, energetyce itd. bądź też pozwalają na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej wynikającej z otrzymanego wykształcenia.

  Potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wybór ścieżki kształcenia następuje po drugim semestrze studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
  • Programowanie w automatyce i robotyce
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów fizyka techniczna

  Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

  Czego się u nas nauczysz?

  • wiedzę ogólną z zakresu technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
  • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
  • uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach przemysłowych. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu;
  • metod badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
  • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
  • Metody techniczne w kryminalistyce
  • Mechanika lotnicza

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów informatyka

  Program studiów został stworzony przy współudziale pracodawców z szeroko rozumianej branży IT specjalizujących się w przetwarzaniu, zarządzaniu i analizie danych różnego typu.

  Kierunek informatyka ścieżka kształcenia Analiza danych w Business Intelligence adresowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz metodami wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych do szeroko rozumianej analizy danych. Kandydaci decydujący się na studiowanie na specjalności Analiza danych w Business Intelligence powinni być uważni, dociekliwi, umieć współpracować w grupie i rozumieć potrzebę samokształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)