Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

 • EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów edukacja techniczno - informatyczna

  CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Studenci zdobywają wiedzę z zakresu eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania, testowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych, obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych, projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki.
  • Potrafią praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  Co po studiach?

  ABSOLWENCI ścieżki kształcenia po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. Zdobyte kompetencje stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w strukturach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, w transporcie, telekomunikacji, energetyce itd. bądź też pozwalają na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej wynikającej z otrzymanego wykształcenia.

  Potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wybór ścieżki kształcenia następuje po drugim semestrze studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie w automatyce i robotyce
  • Nauczycielska
  • Internet rzeczy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów fizyka techniczna

  Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

  Czego się u nas nauczysz?

  • wiedzę ogólną z zakresu technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
  • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
  • uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach przemysłowych. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu;
  • metod badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekotechnologie - odnawialne źródła energii
  • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
  • Metody techniczne w kryminalistyce
  • Mechanika lotnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów informatyka

  Program studiów został stworzony przy współudziale pracodawców z szeroko rozumianej branży IT specjalizujących się w przetwarzaniu, zarządzaniu i analizie danych różnego typu.

  Kierunek informatyka ścieżka kształcenia Analiza danych w Business Intelligence adresowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz metodami wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych do szeroko rozumianej analizy danych. Kandydaci decydujący się na studiowanie na specjalności Analiza danych w Business Intelligence powinni być uważni, dociekliwi, umieć współpracować w grupie i rozumieć potrzebę samokształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie aplikacji webowych
  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie w inżynierii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie aplikacji webowych
  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie w inżynierii

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. oraz wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotów: MATEMATYKA lub INFORMATYKA.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Internet rzeczy
  • Komputerowe systemy przemysłowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia pierwszego stopnia Matematyka z informatyką przygotowują do zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, który sprosta wymaganiom współczesnej szkoły i wyzwaniom cywilizacyjno-technologicznym  XXI wieku. 

  Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kluczowych działów matematyki i informatyki. Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, poprawne rozumowanie oraz podać przykłady pozwalające obalić błędne hipotezy i niepoprawne wnioskowania. Stosuje zdobytą wiedzę w zagadnieniach praktycznych, w tym w rozwiązaniach nietypowych i niestandardowych zadań konkursowych i olimpijskich. Umie powiązać matematykę i informatykę z zagadnieniami realizowanymi w szkole.

  Wykorzystuje odpowiednie programy komputerowe do wizualizacji pojęć, zależności i rozwiązywania problemów praktycznych. Dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne, do rozwiązywania zadań różnego typu, również w warunkach nie w pełni przewidywalnych. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka z informatyką brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)