ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22d

76-200 Słupsk

tel. 59 8405365

E-mail : instytut.nst@apsl.edu.pl

 • EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Studenci zdobywają wiedzę z zakresu eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania, testowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych, obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych, projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki.
  • Potrafią praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie w automatyce i robotyce
  • Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
  • Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

  Czego się u nas nauczysz?

  • wiedzę ogólną z zakresu technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
  • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
  • uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach przemysłowych. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu;
  • metod badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
  • Ekotechnologie - odnawialne źródła energii
  • Metody techniczne w kryminalistyce
  • Mechanika lotnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Program studiów został stworzony przy współudziale pracodawców z szeroko rozumianej branży IT specjalizujących się w przetwarzaniu, zarządzaniu i analizie danych różnego typu.

  Kierunek informatyka specjalność Analiza danych w Business Intelligence adresowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz metodami wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych do szeroko rozumianej analizy danych.

  Kandydaci decydujący się na studiowanie na specjalności Analiza danych w Business Intelligence powinni być uważni, dociekliwi, umieć współpracować w grupie i rozumieć potrzebę samokształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych w business intelligence
  • Programowanie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)