Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Informatyki UWB

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 

15-245 Białystok

telefon: 85 738 83 33

e-mail: sekretariat@ii.uwb.edu.pl

https://ii.uwb.edu.pl

Instytut Informatyki UWB

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 

15-245 Białystok

telefon: 85 738 83 33

e-mail: sekretariat@ii.uwb.edu.pl

https://ii.uwb.edu.pl

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów computer science

  Our first-degree full-time Computer Science programme lasts 3 years (VI semesters). Graduates receive a bachelor's degree (licencjat in Polish) after completion of a diploma thesis and a succesfull diploma defence. During the course of study, students can earn a maximum of 183 ECTS credit points (European Credit Transfer System). Starting from the 4-th semester students are required to choose 6 elective courses in addition to the standard programme curriculum.

  In the second year, within the framework of a 120-hour internship (in selected IT companies or IT departments of other institutions such as public administration) students learn about the role and goals of IT in a company, the structure and organization of IT units, as well as the rules of teamwork.

  One of the main objectives of the programme is to educate qualified graduates who are able to skillfully adjust to the changing needs of the job market. Studying for the first-degree is also the time when students discovers their own predispositions and decide about their academic and professional future. Students may subsequently decide to apply for the master's degree studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów informatyka

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Kierunek informatyka należy do dyscypliny informatyka. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych zastosowań informatyki.

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalizacją i uzyskaniem tytułu magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia; średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów informatyka i ekonometria

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Kierunek Informatyka i ekonometria należy do dyscypliny informatyka (dyscyplina wiodąca), ale zawiera również treści z dyscyplin ekonomia i finanse, czy też matematyka. Zdefiniowane dla kierunku efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań w ekonomii, zarządzaniu i finansach, jak również metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne stosowane w analizie zjawisk gospodarczych.

  Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. Ważnym elementem studiów jest odbycie praktyk zawodowych po zakończeniu czwartego semestru. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)