ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 

15-245 Białystok

telefon: 85 738 83 33

e-mail: sekretariat@ii.uwb.edu.pl

https://ii.uwb.edu.pl

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 

15-245 Białystok

telefon: 85 738 83 33

e-mail: sekretariat@ii.uwb.edu.pl

https://ii.uwb.edu.pl

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: I II REKRUTACJA

  Our first-degree full-time Computer Science programme lasts 3 years (VI semesters). Graduates receive a bachelor's degree (licencjat in Polish) after completion of a diploma thesis and a succesfull diploma defence. During the course of study, students can earn a maximum of 183 ECTS credit points (European Credit Transfer System). Starting from the 4-th semester students are required to choose 6 elective courses in addition to the standard programme curriculum.

  In the second year, within the framework of a 120-hour internship (in selected IT companies or IT departments of other institutions such as public administration) students learn about the role and goals of IT in a company, the structure and organization of IT units, as well as the rules of teamwork.

  One of the main objectives of the programme is to educate qualified graduates who are able to skillfully adjust to the changing needs of the job market. Studying for the first-degree is also the time when students discovers their own predispositions and decide about their academic and professional future. Students may subsequently decide to apply for the master's degree studies and choose their specialization (the second-degree Computer Science programme at University of Bialystok comprises five specializations).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia na kierunku Computer Science jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer Science jest ocena na dyplomie oraz średnia arytemetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Kierunek informatyka należy do dyscypliny informatyka. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych zastosowań informatyki.

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalizacją i uzyskaniem tytułu magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka :

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: informatyka) lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacyjna, automatyka, elektronika i elektrotechnika) lub na kierunkach studiów, gdzie udział dyscyplin: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja wynosi co najmniej 40%
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Kierunek Informatyka i ekonometria należy do dyscypliny informatyka oraz ekonomia i finanse. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań w ekonomii, zarządzaniu i finansach, jak również metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne stosowane w analizie zjawisk gospodarczych.

  Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. Ważnym elementem studiów jest odbycie praktyk zawodowych po zakończeniu czwartego semestru. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)