ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz systemów informatycznych. Poznasz zasady budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nauczysz się programowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych, zarządzania projektami informatycznymi, grafiki komputerowej oraz multimediów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • programista aplikacji / programista aplikacji WEB
  • programista baz danych
  • projektant systemów komputerowych
  • administrator sieci informatycznej
  • analityk w placówkach administracji oraz ośrodkach naukowo-badawczych
  • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych
  • specjalista informatyk / webmaster

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biometria i przetwarzanie sygnałów
  • Informatyka i finanse
  • Inteligentne technologie internetowe
  • Inżynieria oprogramowania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informatyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocena ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu programisty, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu, analityka systemów informacyjnych, specjalisty ds. internetu i technologii multimedialnych, menadżera baz danych, analityka finansowego, specjalisty ds. obsługi księgowych systemów informatycznych i wspomagających decyzje zarządcze.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • programista aplikacji / programista aplikacji WEB
  • programista baz danych
  • analityk w instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego
  • analityk w placówkach administracji oraz ośrodkach naukowo-badawczych
  • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych
  • specjalista informatyk / webmaster

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • analityk danych, np. w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych
  • programista, statystyk, tester oprogramowania
  • specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych
  • specjalista ds. projektowania i optymalizacji obiektów technicznych
  • pracownik naukowy w ośrodkach naukowobadawczych
  • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych – nauczyciel matematyki lub informatyki

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Matematyka nowoczesnych technologii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka stosowana jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze stuidiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

incognito Ocena

a great university. I recommend .