Uniwersytet w Białymstoku

Filia UWB w Wilnie

KALVARIJŲ G. 135

LT-08221 VILNIUS

Tel./fax: 0037052766739

E-mail: info@uwb.lt

Filia UWB w Wilnie

Uniwersytet w Białymstoku

KALVARIJŲ G. 135

LT-08221 VILNIUS

Tel./fax: 0037052766739

E-mail: info@uwb.lt

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia: – podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki – poziom szkolny lub państwowy, - w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu, – niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna), - w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. Poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych, - średnia arytmetyczna ocen ze studiów, - wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż język polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (kryterium niepunktowane).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia: – podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki – poziom szkolny lub państwowy, – w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu, – niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna), – w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)