Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

ul. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

dziekfar@umb.edu.pl

tel. 85 748 54 31

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

dziekfar@umb.edu.pl

tel. 85 748 54 31

 

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry medycznych laboratoriów diagnostycznych. Absolwenci posiadają ponadto zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub studiów III stopnia i/lub pracy w instytutach badawczo-rozwojowych lub firmach diagnostycznych. 

  Absolwenci kierunku Analityka Medyczna otrzymują dyplom i tytuł zawodowy magistra. Po uzyskaniu dyplomu otrzymują Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, regulowanego Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji magister farmacji

  Celem kształcenia na kierunku Farmacja jest przygotowanie absolwenta, który posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych oraz wiedzę szczegółową w zakresie nauk farmaceutycznych. Dotyczy to zwłaszcza wiedzy o lekach i substancjach używanych do ich wytwarzania, technologii farmaceutycznej, metabolizmie i skutkach działania leków oraz o prawidłowym używaniu produktów leczniczych, wykazuje znajomość metod i technik badań produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym, zna i rozumie zasady prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także monitorowania efektów farmakoterapii, zna podstawy prawa farmaceutycznego i zarządzania w obszarze farmacji, systemy dystrybucji leków oraz zasady etyki i deontologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Kosmetologia jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, o ogromnym potencjale rynkowym. Wzrost świadomości i rosnące potrzeby społeczeństwa odnośnie właściwej pielęgnacji skóry, przeciwdziałania skutkom starzenia się i dbałości o wygląd zewnętrzny powoduje, że zapotrzebowanie na usługi kosmetologiczne intensywnie wzrasta.  

  Kosmetologia jest dziedziną ściśle powiązaną z naukami farmaceutycznymi, medycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

  Na kierunku Kosmetologia zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę, posiadającą zarówno doświadczenie zawodowe, jak i realizującą badania naukowe w obszarze związanym z dziedziną kosmetologii, zatrudnioną na  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim.

  Kosmetolog zajmuje się wspomaganiem leczenia oraz pielęgnacją skóry, włosów i paznokci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie dyplomu (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Jednolite: