Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

ul. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

dziekfar@umb.edu.pl

tel. 85 748 54 31

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

dziekfar@umb.edu.pl

tel. 85 748 54 31

 

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - kierunek studiów analityka medyczna

  Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry medycznych laboratoriów diagnostycznych. Absolwenci posiadają ponadto zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub studiów III stopnia i/lub pracy w instytutach badawczo-rozwojowych lub firmach diagnostycznych. 

  Ogólne efekty uczenia się obejmują:

  - w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

  1. rozwój, budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależność ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby;
  2. procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiska homeostazy, regulacji hormonalnej, reprodukcji oraz starzenia się organizmu;
  3. podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia i zaburzeń genetycznych oraz podstawy inżynierii genetycznej;
  4. podstawy teoretyczne i metodyczne zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej;
  5. zasady wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników;
  6. wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym;
  7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Wybierz rok

  Ładuję dane

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - kierunek studiów farmacja

  Celem kształcenia na kierunku Farmacja jest przygotowanie absolwenta, który posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych oraz wiedzę szczegółową w zakresie nauk farmaceutycznych.

  Dotyczy to zwłaszcza wiedzy o lekach i substancjach używanych do ich wytwarzania, technologii farmaceutycznej, metabolizmie i skutkach działania leków oraz o prawidłowym używaniu produktów leczniczych, wykazuje znajomość metod i technik badań produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym, zna i rozumie zasady prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także monitorowania efektów farmakoterapii, zna podstawy prawa farmaceutycznego i zarządzania w obszarze farmacji, systemy dystrybucji leków oraz zasady etyki i deontologii.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Wybierz rok

  Ładuję dane

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - kierunek studiów kosmetologia

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu w tym nauk medycznych, chemicznych i farmaceutycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia potrafi m.in:

  • wykonywać profesjonalnie zabiegi kosmetyczne z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej i wizażu,
  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • udzielać klientowi profesjonalnych porad, np. dotyczących zasad prawidłowego żywienia i wpływu żywienia na urodę oraz opracowywać wskazania do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci w warunkach domowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna ocen z przebiegu studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Wybierz rok

  Ładuję dane

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)