Kosmetologia studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Dziś każdy chce być piękny. Jednak co to właściwie oznacza? Podstawą każdego piękna jest przede wszystkim zdrowie, towarzyszące wypielęgnowanej cerze i skórze. Kosmetologia w najogólniejszym rozumieniu, związana jest blisko z dermatologią i zajmuje się pielęgnowaniem skóry z problemami. To taka dziedzina medycyny, która wciąż prężnie się rozwija ze względu na nieustający postęp cywilizacyjny. Popularność kosmetologii może się wziąć nie tyle z kultem piękna, ile potrzebą dbania o potrzeby własnego ciała.

Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są przez coraz większą liczbę osób, jednak wciąż potrzeba specjalistów, którzy – dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom – będą budzić społeczne zaufanie. Kosmetologia wychodzi zatem naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku. Jeżeli zatem od zawsze interesowały cię najnowsze trendy w kosmetyce, a swoje pasje chciałbyś przekuć w jeden z najbardziej prosperujących zawodów kosmetologa, to będą to studia idealne dla ciebie. Musisz jedynie mieć świadomość, że studia te mają medyczny charakter, więc oprócz zainteresowań trendami kosmetycznymi, musisz mieć rozległą wiedzę z zakresu biologii oraz chemii.

 

Program studiów

Kosmetologia to nauka zajmująca się profilaktyką chorób skóry oraz jej pielęgnacją, dzięki której można załagodzić efekty starzenia się. Wiedza w tej dziedzinie obejmuje podstawy medycyny (fizjologię, biologię czy chemię kosmetyczną) oraz zakres wiedzy specjalistycznej. Program studiów na tym kierunku przemyślany jest tak, aby kształcić najlepszych profesjonalistów, którzy podczas wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów, dysponują przede wszystkim rzetelną wiedzą.

Studenci muszą zatem dogłębnie zapoznać się z dyscyplinami takimi jak dermatologia, medycyna estetyczna, czy alergologia. Osoby, które wybiorą studia na kierunku kosmetologia, nauczą się wykonywania różnego rodzaju zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Ponadto kształcenie na tym kierunku obejmuje przedmioty laboratoryjne takie jak wytwarzanie kosmetyków recepturowych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku kosmetologia? Nieustanny rozwój polskiego rynku kosmetycznego sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Spa&Wellness, ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych, gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry); firmach produkujących kosmetyki, czy sieciach dystrybucji kosmetyków, jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo – jeżeli zatem interesują cię taki użytkowy obszar medycyny to kosmetologia może być świetnym kierunkiem dla ciebie!

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia?

Kosmetologia to studia o profilu medycznym, które cieszą się niegasnącą popularnością. Co to w praktyce oznacza? Dużą liczbę osób chętnych, a co za tym idzie – dużą konkurencję. Na ogół przedmioty, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji, to: matematyka oraz biologia lub chemia do wyboru. Oczywiście, zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym realnie zwiększa szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku kosmetologia?

  • nauki o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii,
  • przeprowadzanie analizy kolorystycznej, rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnego wykonywania zabiegów upiększających, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • opis właściwości wybranych pierwiastków chemicznych, związków nieorganicznych i organicznych, opiss zachowania i reaktywności wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych, korzystanie z wody jako podstawowej dla przyrody fazy ciekłej, uzdatniania i oczyszczania wody do celów kosmetycznych i laboratoryjnych, wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych, wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych w kosmetyce,
  • wykonywanie pomiaru lub wyznaczania wielkości fizycznych dotyczących organizmów żywych i środowiska, opisu wpływu czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe,
  • język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia?

Studia medyczne na kierunku kosmetologia można rozpocząć – w zależności od własnych preferencji i możliwości – stacjonarnie albo zaocznie. Studia zaoczne mogą wydawać się bardziej atrakcyjne, ponieważ pozwalają na równoległy rozwój kariery zawodowej (np. w gabinecie kosmetycznym), ale wymagają od studentów opanowywania większych partii materiałów we własnym zakresie. Wtedy podczas zjazdów odbywają się głównie zajęcia praktyczne, które pozwalają na wykorzystanie umiejętności w praktyce. Studia dzienne mają systematyczny charakter i wtedy osoby kształcące się, zdobywają wiedzę i umiejętności na bieżąco.

Program studiów na kierunku kosmetologia musi być przemyślany w sposób, który kształcić będzie wysokiej klasy specjalistów. Zatem studenci tego kierunku muszą dogłębnie poznać zagadnienia związane z anatomią i fizjonomią człowieka. Oprócz tych elementarnych przedmiotów studenci swoją specjalistyczną wiedzę opierać będą na biologii, biochemii, czy biofizyce, czy chemii kosmetycznej, która niezbędna jest do tworzenia maści i kosmetyków recepturowych.

Aby w pełni rozwiać swoje umiejętności, studenci muszą zapoznać się dogłębnie z dziedziną dermatologii, a w jej zakresie różnego rodzaju patofizjologiami. Kiedy wszystkie te podstawy zostaną opanowane przez studentów będą mogli oni poznać podstawowe odłamy kosmetologii – pielęgnacyjną, upiększającą oraz leczniczą. W ramach tego kierunku studiów uczelnie oferują swoim studentom różne atrakcyjne specjalizacje, które pozwolą na rozwój zainteresowań. Przykładowo mogą to być:

  • podologia
  • kosmetologia z elementami wizażu

Wiedza absolwenta kosmetologii musi mieć wyjątkowo rozbudowany charakter, tak by był on specjalistą, wzbudzającym społeczne zaufanie. Każdy kosmetolog musi świetnie znać anatomię oraz podstawy medycyny ogólnej, a co za tym idzie – różnego rodzaju patofizjologie i ich wpływ na kondycję skóry i cery. Kosmetolog to nie tylko esteta, ale przede wszystkim diagnosta problemów skórnych, który potrafi dobrać terapię odpowiednią dla potrzeb klienta. Podstawę wiedzy kosmetologa stanowi doskonała znajomość biologii oraz chemii w odniesieniu do medycyny estetycznej.

Każdy absolwent kosmetologii swoją wiedzę teoretyczną potrafi wykorzystać już w praktyce zawodowej. Umiejętności abiturientów tego kierunku obejmują nie tylko wykonywanie zabiegów upiększających oraz leczniczych, lecz także sprawiają, że kosmetologowie potrafią sprawnie rozpoznać przeciwskazania do wykonania danego zabiegu kosmetycznego. Osoby kończące te studia potrafią wykonywać kosmetyki i maści recepturowe, dostosowane do indywidualnym potrzeb klientów. Umiejętności kosmetologów sprawiają, że są oni przygotowani do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych i estetycznych o różnym stopniu skomplikowania, których celem jest poprawa stanu fizjologicznego organizmu.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE

KOSMETOLOGIA STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia?

Studia na kierunku kosmetologia podzielona są na dwa komplementarne cykle edukacyjny. Pierwszy z nich obejmuje studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Absolwenci, po ich zakończeniu, dysponują podstawowym zakresem umiejętności, dzięki któremu mogą podjąć karierę zawodową, która mimo wszystko nie pozwoli im na pełny rozwój.

Możliwość pełnego rozwoju zawodowego w przyszłości daje podjęcie studiów drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Ich finalizacją jest obrona pracy magisterskiej. Posiadanie tytułu magistra sprawia, że absolwent tego kierunku może podjąć pracę, która będzie w pełni zgodna z jego kwalifikacjami.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia, warto zdać sobie sprawę, że są to studia przede wszystkim o charakterze medycznym. Co to oznacza w praktyce? Oprócz szczególnych zainteresowań branżą kosmetyczną należy przede wszystkim dysponować rozległą wiedzą z zakresu biologii i chemii. Odpowiedz sobie zatem szczerze na pytanie – czy przedmioty ścisłe stanowią twój podstawowy zakres zainteresowań naukowych? Jeżeli tak, to możesz poważnie pomyśleć o aplikacji na studia na kierunku kosmetologia.

Liczba miejsc na ten kierunek jest na ogół dość ograniczona, by kształcić tylko najlepszych specjalistów, więc przygotowanie do matury rozpocznij już dzisiaj. Aby mieć szansę, by znaleźć się na liście osób przyjętych, musisz zaprezentować świetne wyniki z matematyki, a także biologii lub chemii. Oczywiście, warto, abyś zdawał te przedmioty na poziomie rozszerzonym, bo wtedy twoja szansęa na dostanie się na ten kierunek realnie wzrośnie. Jeżeli fascynują cię zagadnienia związane z naukami ścisłymi, warto, abyś rozważył udział w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ to da ci maksymalną liczbę punktów i gwarantowane miejsce na liście osób przyjętych.

W przypadku kierunków medycznych w procesie rekrutacji brane są też zaświadczenia otrzymane przez lekarza medycyny pracy, które określają twoją zdolność do wykonywania zawodu. Pamiętaj, że terminowe złożenie wszystkich dokumentów jest tak samo ważne jak otrzymanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku kosmetologia?

Jaka praca po studiach na kierunku kosmetologia?

Absolwenci studiów na kierunku kosmetologia mogą liczyć na zatrudnienie, które pozwoli na wszechstronne rozwijanie pasji. Współcześnie rynek kosmetyczny rozwija się bardzo prężnie, ale wciąż potrzeba na nim wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoje umiejętności zawodowe opierać będą na rzetelnej wiedzy.

Kończąc studia medyczne na tym kierunku, wzbudzisz powszechne zaufanie, a to pozwoli ci na ciekawy rozwój kariery zawodowej, w której będziesz mógł realizować się z sukcesami. Abiturienci kosmetologii znajdą stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, salonach Spa&Wellnes. Ich wszechstronne wykształcenie pozwala na założenie także własnej działalności z zakresu profilaktyki oraz wspomagania zdrowia i urody.

Absolwenci kosmetologii to eksperci, którzy mogą podejmować różnego rodzaju badania z zakresu medycyny estetycznej. Ich wyniki mogą publikować w naukowych periodykach. Niegasnące zainteresowanie metodami podtrzymującymi piękny i zdrowy wygląd skóry sprawia, że kosmetologowie mogą występować w charakterze ekspertów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi.

Jakie opinie o studiach na kierunku kosmetologia?

Studia na kierunku kosmetologia wiążą się z rozwojem pasji, która opiera się o profesjonalną wiedzę.

Monika, absolwenta kosmetologii, mówi:


Te studia pozwoliły mi na doskonalenie umiejętności wizażu. Dzięki nim poznałam bardzo ważne elementy związane z odpowiednim dbaniem różnego rodzaju cery. Wiem, że moje klientki doceniają tę wiedzę. To sprawia, że czuję się spełniona zawodowo!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Komentarze (2)

Wera29 odpowiedz

Też studiowałam kosmetologie na Medyku, znakomita szkoła. Bardzo dużo mi dała. Myślę, że dzięki tym studiom udało mi się znaleźć pracę w zawodzie.

Irmina 27 odpowiedz

Polecam łódzkiego Medyka, czyli Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu. mają świetną kadrę i można się dużo nauczyć, zwłaszcza w praktyce, a to jest najważniejsze dla osób, które chcą pracować w zawodzie.