• AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

  Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. 
  Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. 
  Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

  Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie w teorię zarządzania w organizacjach, wyznaczania strategii firmy, misji i wizji, procesów biznesowych, technik rozwiązywania problemów, komunikacji organizacyjnej, budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych;
  • poznanie możliwości wprowadzania tej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej poprzez przygotowywanie projektów oraz rozwiązanie casów;
  • naukę właściwego i efektywnego zarządzania personelem, ich motywowania, organizowania pracy, kontroli efektów;
  • rozwój kompetencji w zakresie kierowania sobą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT I CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora energetycznego. Wiedza i umiejetności zdobyte podczas zajęć umożliwią absolwentom samodzielne przeprowadzanie audytu i opracowanie świadectw energetycznych. Wiedza  zakresu prowadzenia działalności gospodarczej ma przygotować uczestnika do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i świadczenia usług z zakresu audytu energetycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
  Cel i charakterystyka studiów
  Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). 
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ECOMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe eCommerce

  Cel studiów podyplomowych:
  - przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju
  - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line
  - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją

  Wyświetl więcejZwiń

 • POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Polsko-Amerykański program studiów MBA
  MBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner.
  Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów MBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
  Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników.
  W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców.

  Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie zwolnień z egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F7.

  Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Rachunkowość i zarządzanie finansowe
  Cel studiów:
  Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. 
  W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Rachunkowość zarządcza/controlling
  Cele studiów:
  • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
  • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
  • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
  • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
  • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
  • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Zarządzanie oświatą
  Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
  Cel Studiów:
  Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Zarządzanie procesami logistycznymi
  Charakterystyka i cel studiów:
  Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. 
  Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Adresaci studiów:
  Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
  Cel studiów:
  Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM NA POZIOMIE LOKALNYM I REGIONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym, jak i regionalnym stanowi jedno z podstawowych wyzwań procesów społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie.

  Studia przygotowują kadry oraz uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje obecnych pracowników instytucji uczestniczących w procesie programowania, realizacji i monitoringu polityki rozwoju kraju na różnych poziomach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (15)

Student Ocena odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego komentarze są źle. Naprawdę świetna uczelnia z wykwalifikowanymi wykładowcami. Perspektywy zatrudnienia są na wyższym poziomie

Student Ocena odpowiedz

Rachunkowość - wiele godzin praktycznych zajęć przydatnych w późniejszym rozwoju kariery w rachunkowości, możliwość zaliczenia części egzaminów popularnego, międzynarodowego certyfikatu z rachunkowości ACCA, nowoczesny wydział. Ale też i tradycja, ponieważ kierunek ten powstał jako pierwszy w Polsce. Zdecydowanie polecam.

Kamil Ocena odpowiedz

Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza przekazywana na konkretnych przykładach, przez fachowców i przedstawicieli konkretnych dyscyplin

Aneta Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku Zarządzanie otrzymujesz pokaźną porcję wiedzy z różnych dziedzin. To oczywiście sprawia, że rosną twoje notowania na rynku pracy. . Dzięki tej różnorodności przedmiotów wiem, że wybiorę dla siebie dodatkowe drogi zawodowe

Seweryn Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami poszerzyło mój pogląd na zarządzanie, co jest podstawą dla kogoś, kto marzy o własnej działalności gospodarczej. Poza tym, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, więc studenci mają możliwość porównać teorię z praktyką i uczyć się od najlepszych.

Adam Ocena odpowiedz

Studia powinny być innowacyjne, nowoczesne, aby wykształcenie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy. Dlatego wybrałem Uniwersytet Łódzki. Studiując Marketing pozyskuję aktualną wiedzę, poznaję najnowsze trendy i kierunki rozwoju

Krzysiek Ocena odpowiedz

Finanse i rachunkowość to zbiór różnych umiejętności, które są coraz częściej szukane na rynku pracy. Poza tym, czyż nie przyjemnie jest pracować z pieniędzmi

Mariusz Ocena odpowiedz

Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie Łódzkim otworzyły mi oczy i w ich trakcie zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces. Ale wpłynęło to na mnie motywująco. Finanse i inwestycje to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są symulacje biznesowe, dzięki którym zdobywam wiedzę i doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka.

Darek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która przygotowuje do wejścia w świat biznesu. Umiejętności, które zdobywamy na kierunku Analityka biznesu dają nam pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Nauka to nie tylko wiedza. To także poczucie, że jest się w stanie bardzo wiele osiągnąć

student Ocena odpowiedz

Wydział świetny, miła obsługa w dziekanacie i bardzo pomocna, kierunki i programy są na bieżąco dostosowywane do aktualnych trendów rynkowych, bardzo dużo praktyki, wykładowcy ok, widać, że są dla studentów, a nie na odwrót jak na Eksocu.

Sara Ocena odpowiedz

Bardzo dobrze wyposażone sale, aule, fajnie zorganizowane miejsca do spędzania czasu między zajęciami. Panie w dziekanatach zawsze pomocne, super! Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi :)

Licencjatka Ocena odpowiedz

Wydział Zarządzania to przede wszystkim uczelnia dobrze zarządzana i przyjazna studentom, sporo się tu dzieje, jest bardzo dużo bezpłatnych warsztatów umożliwiających rozwój i wzbogacających późniejsze CV. Poza tym ludzie tu są bardzo otwarci, można nawiązać świetne kontakty, a wykładowcy są prostudenccy :) mogę śmiało polecić ten wydział! po trzech latach nie chcę go opuszczać na drugi stopień :D

Studentka 4 roku Ocena odpowiedz

Wykładowcy - wiadomo, to zależy ale większość ciekawie prowadzi zajęcia i są w porządku :) wiele sie dzieje, wszelkie atrakcje na UŁ typu Targi Pracy czy inne ciekawe eventy są organizowane u nas więc to też duży plus. Wydział ma swój fajny klimat, nauka + chill :)

Arek Ocena odpowiedz

Świetna atmosfera na wydziale, przyjaźni i pomocni wykładowcy :) Co istotne dla wielu młodych osób, stały dostęp do internetu , jest gdzie posiedzieć i podłączyć laptopa :)

Magda Ocena odpowiedz

Studia ciekawe, super miejsce, bardzo przyjaźni wykładowcy :)

Pokaż więcej