• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie asystenta rodziny i kuratora społecznego oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół

  Absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego lub pracy jako zawodowa rodzina zastępcza.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Asystent rodziny

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
  • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
  • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich, działania w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
  • bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

  Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę humanistyczno-społeczną, znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie),
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny wybrany przedmiot przez kandydata

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • THEOLOGY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
  • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
  • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich, działania w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
  • bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

  Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę humanistyczno-społeczną, znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Theology wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Jan Ocena

Świetnie studia ! Polecam