ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zapraszamy na studia II stopnia! Rekrutacja już w styczniu 2020 r.!
  Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia stosowana

  Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

  W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria surowców mineralnych
  • Geodynamika i kartowanie geologiczne
  • Geoinżynieria

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia:

  Kierunek studiów geologia poszukiwawcza, studia licencjackie, nawiązuje do podstawowych trendów rozwoju nauk przyrodniczych oraz wyzwań związanych z aplikacją wiedzy geologicznej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. Jest unikalną szkołą myślenia, wiązania faktów w wielowymiarowej osnowie czasu i przestrzeni. Geologia poszukiwawcza to studia nie tylko w zakresie poszukiwania złóż ale także w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów Ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt. Program studiów jest efektem ciągłego procesu modyfikowania i poszerzania oferty edukacyjnej skorelowanej z postępem w różnych działach nauk geologicznych oraz zmianami zapotrzebowania specjalizacyjnego na rynku pracy.

  Studia II stopnia: 

  Studia II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są skierowane do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem i zdobywaniem nowych umiejętności. Program studiów ma interdyscyplinarny a zarazem specjalistyczny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi z możliwością ich praktycznej aplikacji. Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w przeważającej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, kursy terenowe). Stawiając na kreatywność i samodzielność studenta. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część zajęć laboratoryjnych i terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia poszukiwana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia


  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Błażej Ocena

Nauka na Uniwersytecie Warszawskim to bardzo konkretne zagłębianie się w studiowaną dziedzinę. Zdobywamy wiedzę szczegółową, dzięki czemu żadne zagadnienie nie będzie miało przed nami tajemnic.

Grzesiek Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to pierwsze kroki w stronę kariery zawodowej.

Krystian Ocena

Na Uniwersytecie Warszawskim nie można się nudzić. To chyba największy komplement dla uczelni.

POKAŻ WIĘCEJ