• GEOLOGIA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów geologia stosowana

  Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

  W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria surowców mineralnych
  • Geodynamika i kartowanie geologiczne
  • Geoinżynieria

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA I GEOFIZYKA W GEOINŻYNIERII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii

  Kierunek geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii to 3,5 letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym łączące wiedzę z nauk o Ziemi, w tym geologii, z naukami ścisłymi i technicznymi.

  Program kształcenia obejmuje naukę geoinformatycznych narzędzi do pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem geofizycznych metod badawczych płytkiego podłoża (Near Surface Geophysics) w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i badania zanieczyszczeń środowiska.

  Studenci poznają ścieżkę pozyskiwania, integrowania, analizowania danych przestrzennych w wyniku której możliwe jest budowanie geologiczno-geofizycznych baz danych oraz modeli przestrzennych (Digital Twin) z użyciem środowiska GIS (Geographic Information System), CAD (Computer Aided Design) oraz BIM (Building Information Modeling).

  Studia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii:

  • znakomicie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów związanych z GIS, IT, geofizyką, geologią czy innymi naukami;
  • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, obsługi i zarządzania bazami danych, wykorzystania usług sieciowych, znajomości obowiązujących standardów w geoinformatyce;
  • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska;
  • dzięki 6-cio miesięcznym praktykom zawodowym możliwe jest rozpoznanie rynku pracy i jego zapotrzebowania względem poszczególnych umiejętności;
  • umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, szeroko rozumianej ochronie środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych sektorach gospodarki w których wykorzystywane są umiejętności pozyskiwania i integracji danych przestrzennych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów geologia poszukiwawcza

  Studia I stopnia:

  Kierunek studiów geologia poszukiwawcza, studia licencjackie, nawiązuje do podstawowych trendów rozwoju nauk przyrodniczych oraz wyzwań związanych z aplikacją wiedzy geologicznej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. Jest unikalną szkołą myślenia, wiązania faktów w wielowymiarowej osnowie czasu i przestrzeni.

  Geologia poszukiwawcza to studia nie tylko w zakresie poszukiwania złóż ale także w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów Ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt. Program studiów jest efektem ciągłego procesu modyfikowania i poszerzania oferty edukacyjnej skorelowanej z postępem w różnych działach nauk geologicznych oraz zmianami zapotrzebowania specjalizacyjnego na rynku pracy.

  Studia II stopnia: 

  Studia II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są skierowane do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem i zdobywaniem nowych umiejętności. Program studiów ma interdyscyplinarny a zarazem specjalistyczny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi z możliwością ich praktycznej aplikacji.

  Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w przeważającej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, kursy terenowe). Stawiając na kreatywność i samodzielność studenta. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część zajęć laboratoryjnych i terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Błażej Ocena odpowiedz

Nauka na Uniwersytecie Warszawskim to bardzo konkretne zagłębianie się w studiowaną dziedzinę. Zdobywamy wiedzę szczegółową, dzięki czemu żadne zagadnienie nie będzie miało przed nami tajemnic.

Grzesiek Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to pierwsze kroki w stronę kariery zawodowej.

Krystian Ocena odpowiedz

Na Uniwersytecie Warszawskim nie można się nudzić. To chyba największy komplement dla uczelni.