ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza  ma interdyscyplinarny charakter, łączy zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań.

  Celem studiów na kierunku Geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

  • posiadającego odpowiednie przygotowanie  z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne,
  • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż,
  • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych,
  • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych  a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
  • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych ,w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia,
  • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań,
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2),
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia poszukiwana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia poszukiwawcza jest wynik egzaminu pisemnego lub wynik dotychczasowych osiągnięć w nauce.

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia stosowana
  Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Błażej Ocena

Nauka na Uniwersytecie Warszawskim to bardzo konkretne zagłębianie się w studiowaną dziedzinę. Zdobywamy wiedzę szczegółową, dzięki czemu żadne zagadnienie nie będzie miało przed nami tajemnic.

Grzesiek Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to pierwsze kroki w stronę kariery zawodowej.

Krystian Ocena

Na Uniwersytecie Warszawskim nie można się nudzić. To chyba największy komplement dla uczelni.

POKAŻ WIĘCEJ