Geologia poszukiwawcza studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ziemia, na której powstała cała ludzka cywilizacja, wciąż kryje przed nami wiele tajemnic a procesy zachodzące w jej wnętrzu przyprawiają o zawrót głowy. Czy wiedziałeś, że jądro Ziemi w przeważającej większości składa się z żelaza? Geologia poszukiwawcza to interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni, znajdująca połączenie między przedmiotami przyrodniczymi oraz ścisłymi. Geografia od zawsze była twoim ulubionym przedmiotem, a jedyna ocena otrzymywana z matematyki, biologii i chemii to piątka? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z naukowymi badaniami powierzchni, po której codziennie stąpa niemal każdy z nas? Uważasz, że sprawdzisz się zarówno w laboratorium, jak i terenowych pracach niekoniecznie na terytorium twojego kraju? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z tych pytań, studia na kierunku geologia poszukiwawcza mogą okazać się dla ciebie idealnym wyborem!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku geologia poszukiwawcza? Początkowo poszerzysz znaną już wiedzę z zakresu geografii, fizyki, matematyki oraz chemii, co będzie filarem twojego dalszego rozwoju na ścieżce zawodowej geologa. Nauczysz się stosowania metod matematycznych i statystycznych do rozwiązywania problemów geologicznych oraz wykorzystywania programów komputerowych mających zastosowanie w praktyce geologiczno-poszukiwawczej. Ponadto nauczysz się rozróżniania typów gleb, badania oraz analizowania ich szczegółowego składu, a także pozyskiwania wszelakich skamielin z gleby, ich odpowiedniego oczyszczania, przechowywania i badania. Jako, że zagłębiana przez ciebie nauka w głównej mierze opiera się na chemii i biologii, dowiesz się, jak wykorzystywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne w procesie badania składu gleby, a także pozyskanych z niej znalezisk. Przyda ci się też spora dawka wiedzy historycznej, abyś z powodzeniem mógł datować odnalezione przedmioty i określać, do jakiej cywilizacji mogły należeć. 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku geologia poszukiwawcza? Siatka studiów nastawiona jest na wykształcenie grona praktyków zdolnych do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach gospodarki, począwszy od stanowisk w administracji państwowej, poprzez laboratoria naukowe, na przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych skończywszy. Zatrudnienie znajdziesz również w firmach geodezyjnych, oraz instytucjach wykonujących badania geologiczne. Szeroka wiedza geograficzna zdobyta w toku studiów, pozwoli ci na wykonywanie zawodu nauczyciela, jeśli tylko będziesz miał ochotę poświęcić trochę czasu na wykonanie odpowiednich kursów uprawniających do wykonywania tej pracy.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:  matematyka, język obcy nowożytny, geografia, biologia, chemia, fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku geologia stosowana

Specjalności na kierunku geologia

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Górnictwo i geologia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geologię poszukiwawczą

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania badań terenowych i badań laboratoryjnych
 • geomorfologii
 • geologii złóż
 • geochemii
 • metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych oraz badań naukowych
 • wykorzystywania specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych
 • planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA I STOPNIA

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geologia poszukiwawcza

Absolwent kierunku geologia poszukiwawcza znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych
 • administracji państwowej
 • placówkach naukowych
 • laboratoriach badawczych
 • firmach geodezyjnych
 • instytucjach wykonujących badania geologiczne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Komentarze (0)