Geologia stosowana studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli nie zdecydowałeś jeszcze, w jakim dokładnie kierunku chcesz się dalej kształcić, jednak bliżej jest Ci do nauk ścisłych, niż humanistycznych, zapoznaj się z możliwością kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku Geologia stosowana. Czemu nie można przejść obojętnie obok tej propozycji? Przede wszystkim, jako student zdobędziesz praktyczne umiejętności poparte wiedzą teoretyczną oraz szerokie perspektywy zawodowe!

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geologia stosowana trwają 3,5 roku, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytułu inżyniera. A co dokładnie obejmuje plan zajęć? Jako student możesz oczekiwać przedmiotów koncentrujących się na poznaniu najważniejszych zagadnień z obszaru hydrogeologii, paleontologii, geometrii przestrzennej oraz matematyki. Warto także wspomnieć o specjalizacjach, które są realizowane w ramach tych studiów. Pierwsza z nich to Inżynieria surowców mineralnych, która m.in. porusza tematykę geomorfologii, występowania różnego rodzaju złóż surowców oraz samodzielnego tworzenia map. Drugą możliwością, na którą możesz się zdecydować jest specjalność Geoinżynieria. Jeśli postanowisz kształcić się w tym obszarze, spodziewaj się dużej dawki wiadomości dotyczących hydrologii, mechaniki gruntów oraz sposobów ochrony zasobów wodnych. Ostatnia możliwość to Geodynamika i kartografia geologiczna, która koncentruje się na badaniu procesów zachodzących na ziemi i planowaniu przestrzennym.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów inżynierskich z zakresu geologii stosowanej, możesz ubiegać się o pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz firmach doradczych, które przygotowują ekspertyzy niezbędne przy planowaniu inwestycji. Oprócz tego nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w biurach projektowych lub przedsiębiorstwach budowlanych. Jeśli w kręgu Twoich zainteresowań, znajdują się nauki ścisłe oraz przyrodnicze, nie zastanawiaj się dłużej i wybierz studia na kierunku Geologia stosowana!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Geologia stosowana, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, informatyka, matematyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOLOGIA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku geologia stosowana

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Geologię stosowaną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia wpływu działalności człowieka na stan środowiska
  • sporządzania specjalistycznej dokumentacji
  • znajomości odnawialnych źródeł energii i zagadnień związanych ze złożami surowców
  • opracowywania map geologicznych
  • dysponowania metodami badawczymi i analitycznymi
  • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

GEOLOGIA STOSOWANA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geologia stosowana

Absolwent kierunku Geologia stosowana znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik jednostek administracji samorządowej
  • pracownik biur projektowych
  • pracownik firm doradczych
  • pracownik przedsiębiorstw budowlanych

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA

Komentarze (0)