ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

 • ARCHAWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. KURS TEORII I METODYKI ARCHIWALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W programie studiów (238 godzin) znajdują się podstawy teorii i metodyki archiwalnej, metodyki zarządzania dokumentacją i archiwum, prawa archiwalnego metodyki opracowania poszczególnych archiwaliów - nieaktowych: kartograficznych, dokumentacji technicznej, fotografii, archiwaliów audiowizualnych, metadanych zapisów cyfrowych, historii ustroju i archiwów. Program służy kształceniu umiejętności tworzenia dokumentów i procedur zarządzania dokumentacją, prowadzenia ewidencji w archiwach, tworzenia klasycznych i elektronicznych pomocy archiwalnych, znajomości procedur udostępniania i wykorzystaniu zasobu różnych typów archiwów. Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Historycznego UW, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum UW. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Alicja Kulecka, prof. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Maciej Wojtyński, dr hab. Marek Janicki, dr Ewa Perłakowska, dr Hubert Wajs, dr Wojciech Woźniak, mgr Anna Czajka, mgr Krzysztof Pilecki.

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA PODWODNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku niż archeologia, nabędzie podstawową wiedzę z zakresu archeologii. Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi ekspedycji podwodnych. Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji podwodnej. Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co przyczyni się do powszechniejszego stosowania zasad ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych. Dodatkowa specjalizacja nauczycielska - Kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z przedmiotów z zakresu dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Jarosław Czubaty, prof. dr hab. Ryszard Kulesza, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr hab. Katarzyna Błachowska, dr hab. Konrad Bobiatyński, dr hab. Michał Leśniewski, dr hab. Maciej Mycielski, dr hab. Grzegorz Myśliwski, dr hab. Aneta Pieniądz, dr  hab.  Jacek Rzepka, dr  hab.  Piotr Szlanta, dr  Piotr Kroll, dr Mateusz Wilk.

  Dowiedz się więcej

 • MUZEALNICZE STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników muzeów wszystkich stopni i stanowisk (od dyrektora po asystenta), zatrudnionych w muzeach wszelkich typów. Program studiów opracowany został przez wybitnego muzeologa prof. Andrzeja Rottermunda, a realizowany jest dzięki pozyskaniu współpracy wybitnych specjalistów (polskich i z zagranicy). Założenia programowe, jak i ich wykonanie są, bardzo wysoko oceniane przez środowiska muzealne. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Teoria i  historia muzealnictwa, Zarządzanie muzeami, gromadzenie i zabezpieczanie zbiorów, Edukacja muzealna, Informacja, PR, Marketing, Konserwacja muzealna. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Andrzej Rottermund, prof. dr hab. Iwona Szmelter, prof dr hab. Antoni Ziemba.

  Dowiedz się więcej

 • VARSAVIANISTYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych Warszawą dawną i współczesną. Pozwalają poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego miasta stołecznego Warszawy, uwarunkowania demograficzne charakterystyczne dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji. Studia dostarczają też wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz relacjach z regionem mazowieckim. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii Sztuki UW, Wydziału Architektury PW i SGGW, Muzeum UW, Muzeum Historycznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Zamku Królewskiego, Muzeum Polin. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Paulina Ocena

Muzykologia to cudowna, ciekawa dziedzina. Warto poznawać ją z uznanymi profesorami. Warto poznawać ją na Uniwersytecie Warszawskim.

robert Ocena

Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim to studia, na których nie można się nudzić. Oprócz tradycyjnych zajęć, mamy wiele praktyk terenowych, wyjeżdżamy na obozy naukowe; naprawdę dużo się dzieje. Polecam każdemu, kto chce zostać historykiem sztuki.

adam Ocena

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią prestiżową i studiowanie jest dużym powodem do dumy

konrad Ocena

Jest takie powiedzenie, że nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Ten, kto tym dzieckiem nie chce być, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Dominika Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, na której studia wymagają aktywności, zaangażowania i poważnego podejścia. Warto się uczyć, warto zdobywać wiedzę; zwłaszcza na takiej uczelni.

bartek Ocena

Nie ma wątpliwości co do tego, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych polskich uczelni, której dyplom ukończenia otwiera wiele drzwi i jest biletem wstępu do ciekawej kariery zawodowej