• PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, jak również pozyskanie umiejętności praktycznych umożliwiających stosowanie norm prawnych w praktyce.

  W toku kształcenia studenci poznają między innymi: pojęcia i kategorie z dziedziny logiki prawniczej, modele ustrojowe współczesnego świata, zasady polskiego prawa karnego, pojęcia z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, zasady prowadzenia procesu karnego, jak również doktryny polityczno- prawne dominujące we współczesnym dyskursie politycznym.

  Studenci Prawa w WSBW nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posługiwania się pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, rozpoznawania zależności istniejących pomiędzy prawem europejskim a prawem międzynarodowym publicznym oraz krajowym, dokonywania wykładni rozwiązań obowiązującego systemu prawa w kontekście ich doktrynalnego uzasadnienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)