ul. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

e-mail: wsp@pbs.edu.pl

tel. 52 340 81 00

ul. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

e-mail: wsp@pbs.edu.pl

tel. 52 340 81 00

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów architektura wnętrz

  Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych. W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii architektury, sztuk pięknych i designu.

  Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych.

  Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w Galerii 3.1 oraz mogą brać aktywny udział w pracach kół naukowych Architektury Wnętrz. Kandydatów na studia zapraszamy do udziału w warsztatach dla szkół średnich i próbnych egzaminach wstępnych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci: a) kierunku obieralnego (architektura wnętrz) oraz po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki. b) pozostałych kierunków studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów komunikacja wizualna

  Komunikacja wizualna to sposób komunikowania się poprzez obraz i przekazywanie informacji w formie wizualnej przy pomocy środków przekazu czyli tzw. mediów. Wykorzystuje najczęściej do transmisji takie elementy wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film lub animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem możemy skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu, możemy także przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np. projektując logo.

  Studia na kierunku Komunikacja wizualna przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania związanego z obszarem projektowania graficznego. Podczas procesu studiów poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, obejmując również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek czy malarstwo. Techniki cyfrowego wspomagania procesu projektowego obok prac studialnych i praktyk zawodowych stanowią również doskonałe uzupełnienie zdobytej wiedzy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • WZORNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów wzornictwo

  Wzornictwo jest działalnością twórczą. Wraz z rozwojem przemysłowych metod produkcji wzrosło znaczenie projektanta i metod jego kształcenia. Wzornictwo to nie tylko określenie wizualnych cech przedmiotu, ale również świadome kreowanie całego procesu jego wytwarzania.

  Projektant poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dla swojej nowej koncepcji projektowej. Poprzez innowacyjne rozwiązania zwiększa on konkurencyjność produktu na rynku. Studia na kierunku wzornictwo przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania produktu oraz związanej z nim komunikacji wizualnej.
  Podczas procesu studiów poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, ergonomią człowieka i technicznymi aspektami produkcji niezbędnymi do realizacji projektu. Studia obejmują również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek, malarstwo i rzeźba. Techniki wspomagania projektowania obok praktyk zawodowych są doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Wzornictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; b) kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)