ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Administracja w Uczelni Łukaszewski w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk o prawie i administracji. Studenci zaznajamiają się między innymi z: strukturą i funkcjonowaniem konstytucyjnych organów państwa, rolą administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, zagadnieniami prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, strukturą i funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym RP, procesami zachodzącymi w gospodarce finansowej państwa i samorządu, jak również zasadami funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja unii europejskiej
  • Administracja biznesu
  • Administracyjne funkcjonowanie instytucji ue
  • Administracja jednostek samorządu terytorialnego
  • Administrowanie placówkami sportowymi
  • Administracja rządowa
  • Administracja samorządowa
  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami ue

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja unii europejskiej
  • Administracja biznesu
  • Administracyjne funkcjonowanie instytucji ue
  • Administracja jednostek samorządu terytorialnego
  • Administrowanie placówkami sportowymi
  • Administracja rządowa
  • Administracja samorządowa
  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami ue

  Studia I stopnia online

  • Administracja unii europejskiej
  • Administracja biznesu
  • Administracyjne funkcjonowanie instytucji ue
  • Administracja jednostek samorządu terytorialnego
  • Administrowanie placówkami sportowymi
  • Administracja rządowa
  • Administracja samorządowa
  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami ue

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami ue
  • E-administracja
  • Administracja skarbowa
  • Administracja samorządowa
  • Administracja rządowa
  • Administrowanie placówkami sportowymi
  • Administracja jednostek samorządu terytorialnego
  • Administracyjne funkcjonowanie instytucji ue
  • Administracja biznesu
  • Administracja unii europejskiej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łukaszewski w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)