ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień reprezentujących nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

  W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: budową ciała ludzkiego w podejściu topograficznym i ujęciu czynnościowym, zewnętrznymi i wewnętrznymi czynnikami chorobotwórczymi, zasadami opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach, zasadami udzielania pierwszej pomocy, prawnymi podstawami wykonywania zawodu pielęgniarki, zasadami wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich, podstawowymi zasadami farmakoterapii, czy też głównymi mechanizmami działania środków leczniczych.

  Oprócz tego, poznają zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu, zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, zasady finansowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)