Dodaj do ulubionych

Analityka biznesowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku analityka biznesowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Analityka biznesowa to kierunek, który aktywnie odpowiada na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania IT w branży korporacyjnej. Studenci w trakcie kształcenia poznają nowoczesne metody ilościowe ułatwiające analizę danych, a także dowiedzą się, jak wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające pracę w tym zakresie. Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem, jak i ekonomią.

Absolwenci analityki biznesowej mogą ubiegać się o pracę w sektorze korporacyjnym, a także średnich i małych przedsiębiorstwach. Czekają na nich działy analiz biznesowe czy te związane z IT. Unikalna wiedza pozwoli na szczegółową analizę ryzyka biznesowego czy śledzenie efektów różnorodnych procesów wdrażanych przez przedsiębiorstwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka biznesowa: 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA BIZNESOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Analityka biznesowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku analityka biznesowa

UCZELNIE, GDZIE ANALITYKA BIZNESOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Analityka biznesowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA BIZNESOWA STUDIA NIESTACJONARNE

ANALITYKA BIZNESOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA BIZNESOWA STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka biznesowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Analitykę biznesową

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka biznesowa to możliwość wyboru kilka specjalizacji skupiających się dookoła analizy danych i procesów gospodarczych i analizy danych finansowych. Oprócz tego do dyspozycji będziesz mieć także wiele przedmiotów fakultatywnych, dzięki czemu zdobędziesz kompetencje w dziedzinie, która Cię interesuje.

Możesz pokierować swoją karierą w kierunku komunikacji międzykulturowej, rynku instrumentów pochodnych czy inżynierii wiedzy. Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesowa będziesz w stanie analizować dane biznesowe i wykorzystywać narzędzia techniki, a także łączyć wiedzę biznesową i ekonomiczną.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy danych i procesów gospodarczych,
 • analizy danych finansowych,
 • analizy ryzyka działań biznesowych,
 • analizy ekonomicznej i finansowej,
 • języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka biznesowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek analityka biznesowa realizuje program bezpośrednio związany z naukami ekonomicznymi, marketingowymi oraz naukami o zarządzaniu, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi, a zaocznymi. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku analityka biznesowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku analityka biznesowa będzie oscylował głównie wokół nauk ścisłych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jako student będziesz mógł korzystać z bogatej oferty zajęć i wykładów, w której znajdą się między innymi takie przedmioty jak:

 

 • podstawy zrównoważonego rozwoju
 • audyt w organizacjach
 • statystyka
 • matematyka
 • teorie rynku i konkurencji

 

W czasie studiów zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat finansów i rachunkowości. Ponadto, poznasz regulacje prawa finansowego i gospodarczego oraz nauczysz się stosować je w swojej praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku analityka biznesowa będą miały w dużej mierze wymiar praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się analizy danych finansowych i procesów gospodarczych. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać audyt oraz tworzyć raporty finansowe.

Dużo czasu poświęcisz także doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolność negocjacji biznesowej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Analityka biznesowa to nic innego jak połączenie narzędzi, oprogramowania oraz wiedzy specjalistycznej, które są dostarczane firmom w ramach pakietu usług. Dzięki temu są w stanie lepiej analizować swoją pozycję na rynku.

Jeżeli zatem interesujesz się ekonomią, lubisz matematykę i posiadać zdolność logicznego myślenia to Analityka biznesowa jest kierunkiem, który na pewno pomoże Ci znaleźć ciekawą pracę.

 

5. Gdzie studiować analitykę biznesową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka biznesowa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku analityka biznesowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek analityka biznesowa można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka biznesowa

Praca po studiach

Analityka biznesowa to studia licencjackie, po którym możesz kontynuować je także na studiach magisterskich. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w działach analiz biznesowych, informatycznych czy tych odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, a także w instytucjach finansowych lub gospodarczych Unii Europejskiej. Jeżeli zatem myślisz o karierze biznesowej to Analityka biznesowa może otworzyć Ci furtkę do kariery.

 

Absolwent kierunku Analityka biznesowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w działach analiz biznesowych lub informatycznych
 • pracownik w instytucjach finansowych,
 • pracownik w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

 

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ANALITYKA BIZNESOWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA BIZNESOWA

Komentarze (0)