al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 595; 41 34 24 543

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-budownictwa-i-architektury/

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 595; 41 34 24 543

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-budownictwa-i-architektury/

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Architektura 

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prawa budowlanego, ekonomiki oraz organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także umiejętności kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

  Są przygotowani do wykonywania zawodu inżyniera architekta w zakresie projektowania podstawowych obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prac konserwatorskich i planowania przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów obiektów architektonicznych, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, społecznych, ergonomicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także umiejętności rozwiązywania złożonych problemów projektowych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z architekturą i urbanistyką.

  Są przygotowani do pracy w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w instytutach badawczych, a także do podjęcia pracy twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu, kierowania pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w zespołach projektowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki

  Kandydaci na kierunek Architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu  ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest tytuł inżyniera architekta.

  Dowiedz się więcej

   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Budownictwo

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu budownictwa z wykorzystaniem metod analitycznych,symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywania oceny pozatechnicznych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich.

  Są przygotowani do kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, do samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii stosowanych w praktyce inżynierskiej i projektowaniu, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, projektowania wszystkich typów obiektów budowlanych.

  Są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, a także do kierowania dużymi zespołami ludzkimi w wykonawstwie budowlanym, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo ogólne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowa dróg
  • Konstrukcje budowlane
  • Mosty
  • Technologia i organizacja budownictwa
  • Modelowanie informacji o budynku (bim)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo ogólne
  • Budowa dróg

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowa dróg
  • Konstrukcje budowlane
  • Technologia i organizacja budownictwa

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest tytuł inżyniera budownictwa.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Mateusz Ocena

Witam czy ciężko jest się dostać na budownictwo ?

Dawid Sęk Ocena

Bordzo fajnie

Piotrek Ocena

Budownictwo odziedziczyłem w genach, co nie znaczy, że nie wybrałem tych studiów bez zastanowienia. Budowanie to bardzo odpowiedzialny, ale i piękny zawód. Łączy w sobie matematyczną precyzję z artystyczną wrażliwością.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: