ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 37

tel. (22) 59 325 10,

fax.59 325 06

e-mail: dwrb@sggw.pl

http://wrib.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 37

tel. (22) 59 325 10,

fax.59 325 06

e-mail: dwrb@sggw.pl

http://wrib.sggw.pl/

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Rolnictwo
  Są to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.
  Studenci mają do wyboru m.in. następujące bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie.
  Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej (przede wszystkim roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętności wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biologia
  Studia licencjackie (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA umożliwiają uzyskanie rzetelnej wiedzy biologicznej opartej na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyki, chemii i fizyki. Przedmiotami kierunkowymi są: botanika, zoologia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, anatomia zwierząt i człowieka, mikrobiologia, immunologia, biologia molekularna, ekologia, enzymologia, ewolucjonizm. Liczne przedmioty fakultatywne (do wyboru) dają możliwość ugruntowania wiedzy, ułatwiają rozwijanie zainteresowań oraz wybór własnej ścieżki kształcenia.
  Program tych studiów wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Dzięki temu, studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz kompetentnie korzystają z najnowszej aparatury badawczej. Ponadto, studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie placówkach naukowych, laboratoriach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz innych, które znacznie poszerzają i doskonalą umiejętności praktyczne, lepiej przygotowując do wymagań rynku pracy. Studenci realizują prace licencjackie o charakterze eksperymentalnym w wybranych przez siebie katedrach pod okiem doświadczonych promotorów.
  Studia magisterskie (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA istotnie poszerzają wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobyte na studiach licencjackich. Studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:
  • biologia eksperymentalna
  • mikrobiologia
  W programie tych studiów znalazły się m.in. takie przedmioty jak: bioinformatyka, kultury in vitro, biologia molekularna i genetyka, symbiozy roślin i mikroorganizmów oraz inne dostosowane swym zakresem do wymienionych wyżej specjalizacji. Studenci realizują w pełni eksperymentalne prace magisterskie w różnych jednostkach SGGW, a także poza uczelnią.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu licencjata.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

  Jest to nowoczesny kierunek kształcący od ekologicznej produkcji rolniczej do przetwarzania ekologicznej żywności. Rekrutacja odbywa się niezależnie na jeden z dwóch wariantów prowadzenia studiów (w języku polskim lub j. angielskim).

  Anglojęzyczny kierunek uruchomiony w 2018 roku przeznaczony jest zarówno dla studentów z Polski, jak idla studentów pochodzących z różnych krajów świata. Polskojęzyczny kierunek uruchomiony w 2020 roku odpowiada potrzebom studiowania w tym języku.

  Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, dlatego studia na kierunku rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać problemy i pracować zespołowo.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dodatkowo potrzebne jest potwierdzenie znajomości j. angielskiego.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria ekologiczna
  Ten interdyscyplinarny kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w obszarach biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska.
  Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.
  Absolwenci są przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości, a także do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak i czynnikami naturalnymi oraz zmianami klimatu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria ekologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria ekologiczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Filipiak Ocena

bardzo dobry