• ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Rolnictwo
  Studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze: biologię, chemię, wiedzę o środowisku oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.
  Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej. Mają kompetencje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, inspekcji ochrony środowiska czy firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Biologia
  Studia licencjackie (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA umożliwiają uzyskanie rzetelnej wiedzy biologicznej opartej na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyki, chemii i fizyki. Przedmiotami kierunkowymi są: botanika, zoologia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, anatomia zwierząt i człowieka, mikrobiologia, immunologia, biologia molekularna, ekologia, enzymologia, ewolucjonizm. Liczne przedmioty fakultatywne (do wyboru) dają możliwość ugruntowania wiedzy, ułatwiają rozwijanie zainteresowań oraz wybór własnej ścieżki kształcenia.
  Program tych studiów wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Dzięki temu, studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz kompetentnie korzystają z najnowszej aparatury badawczej. Ponadto, studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie placówkach naukowych, laboratoriach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz innych, które znacznie poszerzają i doskonalą umiejętności praktyczne, lepiej przygotowując do wymagań rynku pracy. Studenci realizują prace licencjackie o charakterze eksperymentalnym w wybranych przez siebie katedrach pod okiem doświadczonych promotorów.
  Studia magisterskie (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA istotnie poszerzają wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobyte na studiach licencjackich. Studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:
  • biologia eksperymentalna
  • mikrobiologia
  W programie tych studiów znalazły się m.in. takie przedmioty jak: bioinformatyka, kultury in vitro, biologia molekularna i genetyka, symbiozy roślin i mikroorganizmów oraz inne dostosowane swym zakresem do wymienionych wyżej specjalizacji. Studenci realizują w pełni eksperymentalne prace magisterskie w różnych jednostkach SGGW, a także poza uczelnią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

  Studia pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych dziedzinach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studia prowadzone są w dwóch wariantach - w języku polskim lub angielskim (na każdy odbywa się oddzielna rekrutacja). Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać konkretne problemy.

  Zajęcia prowadzone są m.in. przez specjalistów z zagranicy, z wykorzystaniem innowacyjnych metod przygotowujących ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej. Przed studentami kończącymi ten kierunek otwierają się szerokie perspektywy zawodowe.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w gospodarstwach ekologicznych, zakładach przetwórstwa żywności ekologicznej, w handlu krajowym i międzynarodowym, ośrodkach certyfikujących i jednostkach kontroli żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria ekologiczna
  Kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej oraz leśnej. Potrafią określać wpływ inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko. Poznają też zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach inspekcji ochrony środowiska oraz organizacjach pozarządowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The Faculty of Agriculture and Biology has the aim to offer the students a holistic and interdisciplinary knowledge in the area of organic agriculture and food production presented by the best specialists from different faculties of Warsaw University of Life Sciences – SGGW and from abroad.

  The BSc studies OAFP are constructed according to the expectations of potential employers within organic food production. The focus is on the innovative teaching methods activating students and preparing them for future employment. The studies will offer good possibilities to develop the necessary skills and knowledge in desired specialties.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (1)

Filipiak Ocena

bardzo dobry