Organic Agriculture and Food Production

Organic Agriculture and Food Production

Studia na kierunku organic agriculture and food production możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Organic agriculture and food production stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Organic Agriculture and Food Production studia - kierunek studiów

Studia na kierunku organic agriculture and food production
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku organic agriculture and food production możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | organic agriculture and food production - uczelnie >

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 
Opis kierunku

Kierunek Organic Agriculture and Food Production realizowany jest w języku angielskim, a odnajdują się tutaj zarówno studenci z Polski, jak i z innych krajów świata. Studia w tym zakresie skupiają się na rolnictwie ekologicznym, które jest ważnym elementem polityki rolnej Unii Europejskiej. Zgłębianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności umożliwi zdobycie wykształcenia, które jest niezwykle pożądane na współczesnym rynku pracy.

 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w firmach, które zajmują się produkcją żywności ekologicznej, to znaczy produkcją polową, handlem krajowym i międzynarodowym, przetwórstwem, certyfikacją i kontrolą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, które musisz zdać na poziomie podstawowym, warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zmienny i zależy od trybu kształcenia. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Organic Agriculture and Food Production - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Studenci Organic Agriculture and Food Production zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, a poszczególne zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Nauczysz się pracować w zespole i rozwiązywać problemy odnoszące się do zagadnień związanych ze sferą zawodową.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu produkcji żywności w kontekście światowym dzięki zagadnieniom ekonomicznym zwracającym uwagę na to, w jaki sposób funkcjonuje światowy rynek produktów rolno-spożywczych. Nabędziesz umiejętności analityczne w odniesieniu do analizy społeczno-ekonomicznych implikacji produkcji żywności w związku z adaptacją paradygmatu zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym. Związane jest to z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na zależnych od siebie rynkach globalnych i regionalnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Proponowane przedmioty umożliwią zdobycie najważniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności, które jednocześnie przyczynią się do znalezienia pracy w zawodzie. Studenci poznają zasady żywienia roślin oraz wpływ gospodarki ekologicznej i konwencjonalnej na skład chemiczny roślin. Mają szansę zgłębić zagadnienia odnoszące się do nawozów stosowanych w rolnictwie ekologicznym, a także do kompostowania i stosowania kompostu.

Będziesz mógł/mogła zdobyć wiedzę z zakresu morfologii i fizjologii mikroorganizmów przy uwzględnieniu mikroorganizmów, które wpływają na jakość mikrobiologicznego i zdrowotnego bezpieczeństwa surowców i produktów rolno-spożywczych w łańcuchu pokarmowym. Studenci zgłębiają cechy towarowe ekologicznych warzyw, owoców, roślin okopowych i zbóż, a także mięsa, mleka i jaj. Potrafią charakteryzować grupy surowców spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Na absolwentów kierunku Organic Agriculture and Food Production czeka bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Są oni przygotowani między innymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub innego typu działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Organic Agriculture and Food Production:

 • agrobiznes,
 • gospodarstwa ekologiczne,
 • zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności,
 • firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej,
 • redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Absolwenci mogą pracować w firmach na poszczególnych odcinkach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, to znaczy na produkcji polowej, w handlu krajowym i międzynarodowym, mogą zajmować się przetwórstwem, certyfikacją i kontrolą.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Organic agriculture and food production studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Organic agriculture and food production studia I stopnia

Zobacz inne kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)