Organic Agriculture and Food Production

Organic Agriculture and Food Production

Dodaj do ulubionych

Organic Agriculture and Food Production studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek Organic Agriculture and Food Production realizowany jest w języku angielskim, a odnajdują się tutaj zarówno studenci z Polski, jak i z innych krajów świata. Studia w tym zakresie skupiają się na rolnictwie ekologicznym, które jest ważnym elementem polityki rolnej Unii Europejskiej. Zgłębianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności umożliwi zdobycie wykształcenia, które jest niezwykle pożądane na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci zatrudniani są w firmach, które zajmują się produkcją żywności ekologicznej, to znaczy produkcją polową, handlem krajowym i międzynarodowym, przetwórstwem, certyfikacją i kontrolą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, które musisz zdać na poziomie podstawowym, warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zmienny i zależy od trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production:

 • dowolny język obcy nowożytny
 • biologia
 • chemia
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Organic agriculture and food production stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Organic Agriculture and Food Production - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku organic agriculture and food production

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Studenci Organic Agriculture and Food Production zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, a poszczególne zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Nauczysz się pracować w zespole i rozwiązywać problemy odnoszące się do zagadnień związanych ze sferą zawodową.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu produkcji żywności w kontekście światowym dzięki zagadnieniom ekonomicznym zwracającym uwagę na to, w jaki sposób funkcjonuje światowy rynek produktów rolno-spożywczych. Nabędziesz umiejętności analityczne w odniesieniu do analizy społeczno-ekonomicznych implikacji produkcji żywności w związku z adaptacją paradygmatu zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym. Związane jest to z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na zależnych od siebie rynkach globalnych i regionalnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Proponowane przedmioty umożliwią zdobycie najważniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności, które jednocześnie przyczynią się do znalezienia pracy w zawodzie. Studenci poznają zasady żywienia roślin oraz wpływ gospodarki ekologicznej i konwencjonalnej na skład chemiczny roślin. Mają szansę zgłębić zagadnienia odnoszące się do nawozów stosowanych w rolnictwie ekologicznym, a także do kompostowania i stosowania kompostu.

Będziesz mógł/mogła zdobyć wiedzę z zakresu morfologii i fizjologii mikroorganizmów przy uwzględnieniu mikroorganizmów, które wpływają na jakość mikrobiologicznego i zdrowotnego bezpieczeństwa surowców i produktów rolno-spożywczych w łańcuchu pokarmowym. Studenci zgłębiają cechy towarowe ekologicznych warzyw, owoców, roślin okopowych i zbóż, a także mięsa, mleka i jaj. Potrafią charakteryzować grupy surowców spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Studia na kierunku Organic Agriculture and Food Production trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION?

Na absolwentów kierunku Organic Agriculture and Food Production czeka bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Są oni przygotowani między innymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub innego typu działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Organic Agriculture and Food Production:

 • gospodarstwa ekologiczne,
 • zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności,
 • firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej,
 • agrobiznes,
 • redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Absolwenci mogą pracować w firmach na poszczególnych odcinkach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, to znaczy na produkcji polowej, w handlu krajowym i międzynarodowym, mogą zajmować się przetwórstwem, certyfikacją i kontrolą.

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION

Komentarze (0)