Inżynieria ekologiczna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska stała niezwykle ważnym aspektem życia. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii. Chcesz mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron? Jesteś zainteresowany tematami ekologicznymi, a w szkole Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze? Jeżeli tak to Inżynieria ekologiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria ekologiczna to kierunek, który przede wszystkim kształci w zakresie nauk przyrodniczych, takich jak: biologia, leśnictwo oraz ochrona środowiska. Nie zabraknie także przedmiotów ścisłych w dziedzinie biologia, fizyki czy chemii. Poznasz metody statystyczne niezbędne do analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku i technologiach środowiskowych. Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych globalnych problemów dotyczących zachowania bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju czy produkcji żywności. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w sprawie szeroko pojętej ekologii oraz inżynierii środowiska.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji rządowej oraz samorządowej, instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych. Pracę znajdziesz także w firmach zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska czy energią z odnawianych źródeł. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z wyżej wymienionych zawodów to Inżynieria środowiska to może być kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię ekologiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię ekologiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku,
  • oceny efektywności stosowania technik oraz technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska,
  • rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
  • oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimat, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria ekologiczna

Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w administracji rządowej oraz samorządowej,
  • pracownik instytucji resortowych,
  • instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych,
  • pracownik w organach inspekcji ochrony środowiska,
  • pracownik w firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Komentarze (0)