inżynieria ekologii studia

Inżynieria ekologiczna studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska stała niezwykle ważnym aspektem życia. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii. Chcesz mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron? Jesteś zainteresowany tematami ekologicznymi, a w szkole Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze? Jeżeli tak to Inżynieria ekologiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Inżynieria ekologiczna to kierunek, który przede wszystkim kształci w zakresie nauk przyrodniczych, takich jak: biologia, leśnictwo oraz ochrona środowiska. Nie zabraknie także przedmiotów ścisłych w dziedzinie biologia, fizyki czy chemii. Poznasz metody statystyczne niezbędne do analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku i technologiach środowiskowych. Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych globalnych problemów dotyczących zachowania bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju czy produkcji żywności. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w sprawie szeroko pojętej ekologii oraz inżynierii środowiska.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji rządowej oraz samorządowej, instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych. Pracę znajdziesz także w firmach zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska czy energią z odnawianych źródeł. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z wyżej wymienionych zawodów to Inżynieria środowiska to może być kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię ekologiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku,
  • oceny efektywności stosowania technik oraz technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska,
  • rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
  • oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimat, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria ekologiczna

Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w administracji rządowej oraz samorządowej,
  • pracownik instytucji resortowych,
  • instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych,
  • pracownik w organach inspekcji ochrony środowiska,
  • pracownik w firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię ekologiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Komentarze (0)