ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

tel. +48 22 59 36 510

e-mail: wnz@sggw.pl

http://animal.sggw.pl/

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

tel. +48 22 59 36 510

e-mail: wnz@sggw.pl

http://animal.sggw.pl/

 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu zastosowania najnowszych metod inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej na organizmach zwierzęcych.
  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekularnym, tkankowym i ogólnym. Zdobywają również wiedzę z wykorzystania nanonauk i nanobiotechnologii w pracy na modelach zwierzęcych oraz z zastosowania narzędzi bioinformatycznych. Połowa zajęć ma charakter praktyczny. Studenci samodzielnie wykonują czynności laboratoryjne zdobywając wiedzę z metod i technik molekularnych, biochemicznych oraz analitycznych.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: matematyka, chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka, techniki biologii molekularnej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, toksykologia środowiska, hodowla in vitro oraz bioinformatyka.
  STUDIA II STOPNIA (w zależności od wybranej ścieżki): molekularne podstawy funkcjonowania genomu, fizjologia Prokaryota, cytofizjologia, techniki histochemiczne i immunohistochemiczne, technologie liposomowe, inżynieria tkankowa, badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich, ekologii zwierząt i zoopsychologii. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu hodowli, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt, bioróżnorodności, problematyki ochrony in situ i ex situ gatunków ginących. 
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, restytucja i ochrona zwierząt, chów, utrzymanie oraz dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich, zoopsychologia.
  STUDIA II STOPNIA (w zależności od wybranej ścieżki): doświadczalnictwo, bioasekuracja w hodowli zwierząt, monitoring populacji zwierząt, diagnostyka genetyczna, ekotoksykologia, terapie behawioralne oraz komunikacja w świecie zwierząt.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, uprawy roślin i produkcji pasz oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich z zachowaniem ich zdrowia i dobrostanu oraz produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, hodowla zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.
  STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo zootechniczne, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologie w produkcji pasz, proekologiczne metody chowu zwierząt, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa, zarządzanie gospodarstwem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Aleksandra Ocena

Mam znajomych na różnych kierunkach na SGGW, dlatego mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że WNZ to jeden z bardziej przyjaznych wydziałów. Przyjazne grono dziekanów zawsze chętnie pomaga studentom, z większością pracowników można się spokojnie dogadać, jeśli pojawią się problemy. Na wydziale pracują głównie osoby z pasją i wiedzą, które chcą przekazać studentom. Trzy kierunki umożliwiają wybór tematyki, która nas interesuje. Polecam z czystym sumieniem, a jestem już na studiach magisterskich. ;)

Katarzyna Ocena

Bardzo polecam, kadra wykwalifikowana, miła, odnosząca się z szacunkiem do studentów. Jest dużo możliwości rozwoju, pogłębiania zainteresowań. Ogólnie polecam :)

Aysha Ocena

Mi się tutaj bardzo dobrze studiuje :) musze pochwalić Wydział Nauk o Zwierzętach, ponieważ ostatnio miałam do załatwienia ważne sprawy formalne i z łatwością je załatwiłam w naszym dziekanacie. Prowadzący są w większości przypadków bardzo mili i wyrozumiali. Studiować tu to czysta przyjemność!