Zootechnika

Zootechnika

Studia na kierunku zootechnika możesz podjąć na 9 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zootechnika to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku zootechnika
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku zootechnika możesz podjąć na 9 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zootechnika - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia zootechniczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zootechnika: biotechnologia w hodowli zwierząt, ekologiczny chów zwierząt, gospodarka rybacko, wędkarska i ochrona wód, hodowla i użytkowanie koni, hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, hodowla zwierząt, hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych, hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zootechnika najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zootechnika:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zootechnika - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zootechnika

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zootechnika można znaleźć w ofercie wielu uczelni w Polsce. W związku z tym program studiów i specjalności są zróżnicowane, zatem będziesz miał możliwość dopasowania uniwersytetu do swoich oczekiwań i potrzeb.

Mimo rozbieżności w planach zajęciach, jako student tego kierunku zdobędziesz wiedzę w obszarze biologii, chemii, genetyki oraz statystyki, która jest konieczna przy analizowaniu danych prac hodowlanych.

Oprócz tego zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt, jak również możesz się spodziewać przedmiotów poruszające tematykę ochrony środowiska.

Co jeszcze Cię czeka? Jako student kierunku Zootechnika zapoznasz się z zasadami prowadzenia chowu i hodowli zwierząt. Dodatkowo uzyskasz niezbędną wiedzę prawniczą dotyczącą sektora rolniczego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • biologii, chemii, genetyki ogólnej, statystyki, ekonomii oraz marketingu
 • znajomości prawa dotyczącego hodowli zwierząt oraz produkcji produktów spożywczych
 • rozumienia zmian zachodzących w organizmach zwierzęcych oraz roślinnych
 • znajomości technologii wykorzystywanych w branży rolniczej
 • identyfikowania czynników mających wpływ na proces hodowli
 • oceniania właściwości środowiska
 • rozumienia zasad funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw hodowlanych
 • zaawansowanej znajomości języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku zootechnika?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek zootechnika można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami weterynaryjnymi.

 

Studia na kierunku Zootechnika możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku zootechnika zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych oraz weterynaryjnych. Ponadto poznają oni zasady hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarczych. Program kształcenia zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego
 • precyzyjna produkcja rolnicza

W planie zajęć znajdą się także obieralne bloki specjalizacyjne, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku zootechnika będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci zdobędą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się podstaw hodowli wybranych gatunków zwierząt.

Ponadto poznają zasady profesjonalnej produkcji zwierzęcej i roślinnej. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z zakresu zrządzania gospodarstwem rolnym. Studenci nauczą się także wybranego języka obcego, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nigdy nie brałeś pod uwagę studiów na kierunku Zootechnika, jako możliwość dalszego kształcenia? Jeśli tak, koniecznie to zmień, ponieważ w ten sposób tracisz szansę na zdobycie kompleksowego wykształcenia i atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Jest to również świetna propozycja dla osób, które kładą duży nacisk na własny rozwój i w związku z tym chciałyby wybrać taką drogę edukacji, która umożliwiałaby dalsze podnoszenie kwalifikacji. Jeśli należysz do tego grona ludzi, zapoznaj się z poniższym opisem, a sam zrozumiesz dlaczego jest to świetna propozycja kształcenia!

 

5. Gdzie studiować Zootechnikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zootechnika:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zootchnika trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku zootechnika będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów lub cztery lata, czyli osiem semestrów. Po tym czasie studenci otrzymają tytuł inżyniera. Osoby, które zdecydują się na wybór studiów drugiego stopnia, na naukę poświęcą półtora roku, czyli trzy semestry lub dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zootechnika

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Zootechnika swoje pierwsze doświadczenie zawodowe mogą zbierać w gospodarstwach rolniczych specjalizujących się przede wszystkim w hodowli zwierząt. Dzięki zdobytym kwalifikacjom nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w służbach inseminacyjnych czy w firmach zajmujących się doradztwem w obszarze rolnictwa.

Oprócz tego możesz także pracować w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi, zależy Ci na zdobyciu tytułu inżyniera, a przy tym szukasz praktycznych studiów to kierunek Zootechnika najlepiej wpisuje się w ten opis!

 
Absolwent kierunku Zootechnika znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik firm konsultingowych
 • pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik gospodarstw rolniczych
 • pracownik służb inseminacyjnych
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych
 • pracownik zakładów produkcyjnych

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika studia niestacjonarne

Zootechnika studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika studia I stopnia

Zootechnika studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Zootechnika

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)