ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 4

tel. +48 22 59 347 10, +48 22 59 347 12-15;

fax. +48 22 59 347 01, +48 22 59 347 06;

e-mail: dwnh@sggw.pl

https://wsip.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 4

tel. +48 22 59 347 10, +48 22 59 347 12-15;

fax. +48 22 59 347 01, +48 22 59 347 06;

e-mail: dwnh@sggw.pl

https://wsip.sggw.pl/

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego wykształcenia pedagogicznego. Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo- -wychowawczej.
  Na kierunku pedagogika przygotowujemy doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty. W trakcie studiów realizowane są specjalistyczne praktyki studenckie w instytucjach oświatowo-wychowawczych. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenkich kół naukowych WSIP, biorą też twórczy i aktywny udział w życiu społeczności akademiskiej SGGW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski albo historia albo biologia albo matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku socjologia dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się społeczeństwie – od poziomu rodziny do struktur globalnych; studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych metodach i technikach badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych, z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych do badania oraz interpretacji zjawisk społecznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Nabywają też umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich, m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji.
  W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych, których działalność pokrywa się zprofilem kierunku studiów.
  Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenckich kół naukowych WSIP, biorą też twórczy i aktywny udział w życiu społeczności akademickiej SGGW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, historia, WOS
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: