ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 34

tel. (22) 59 372 12, 59 372 13, 59 372 14, 59 372 15

fax. (22) 59 372 11

e-mail: wzim@sggw.pl

http://www.wzim.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 34

tel. (22) 59 372 12, 59 372 13, 59 372 14, 59 372 15

fax. (22) 59 372 11

e-mail: wzim@sggw.pl

http://www.wzim.sggw.pl/

 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI I APLIKACJAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Administracja systemami i aplikacjami
  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO. Jesteśmy zdania, że ze względu na złożoność obecnych systemów operacyjnych konieczna jest specjalizacja, jednak każdy specjalista powinien być zorientowany również w innych środowiskach. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Windows Server 2012, jednak w planie studiów znajdują się również, w ograniczonym zakresie, zajęcia z systemu Linux. Studium skierowane jest przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Wiedzeni doświadczeniem oraz znajomością potrzeb rynku postanowiliśmy stworzyć coś więcej niż tylko jeszcze jeden kierunek studiów podyplomowych. Dlatego też oprócz zajęć oferujemy szereg dodatkowych korzyści. Jest to możliwe dzięki dobraniu kadry wykładowców spośród osób zajmujących się zawodowo wybraną tematyką. Wielu z nich prowadzi szkolenia komercyjne, które aby sprostać wymaganiom rynku są prowadzone na wysokim poziomie, a od prowadzących wymagają wciąż aktualizowanej fachowej wiedzy popartej praktyką. Nasi wykładowcy regularnie uczestniczą w różnych wdrożeniach, asystach technicznych bądź usługach utrzymania systemów informatycznych. Jest to coś co nas wyróżnia. Jesteśmy jedynym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW kierunkiem studiów podyplomowych zatrudniającym certyfikowanych trenerów Microsoft (MCT). Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: MTA, MCSA, MCTS, MCITP, CCNA, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Oczywiście na naszych studiach uczą osoby, które posiadają wszystkie te tytuły i moga dostarczyc Państwu dodatkowych informacji na ten temat.

  Czytaj dalejZwiń

 • BAZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bazy danych
  Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, projektowania, programowania i administracji relacyjnymi bazami danych. W naszych studiach skoncentrowaliśmy się na nauczaniu najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie: Oracle oraz SQL Server. Systemy bazodanowe są jądrem współczesnych systemów informatycznych, decydującym w dużej mierze o wydajności, możliwościach a także skalowalności, a więc możliwościach rozbudowy tychże systemów. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy. Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, nie mające żadnego przygotowania, jak również osoby już znające nauczane systemy, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKACJA ZDALNA W ERZE CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Edukacja zdalna w erze cyfrowej
  Ze względu na rozwijający się rynek nowych technologii, konieczne staje się zdobywanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w organizacji. Rynek biznesowy jak również portale uczelni zasypane są szkoleniami online, które są jedynie „zrzutem” informacji, są często nudne i nie budują zaangażowania ich uczestników. Studia podyplomowe „Edukacja zdalna w erze cyfrowej”  mają przygotować absolwentów do samodzielnego  tworzenia wysokiej jakości szkoleń on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza dotycząca instruktażowego projektowania szkoleń oraz metodyki zdalnego nauczania dorosłych. W trakcie studiów poruszona zostanie tematyka szkoleń e-learning, blended learning, platform szkoleniowych, webinarów, grywalizacji oraz MOOC-ów. Omówiony również zostanie proces zarządzania szkoleniami i jego wdrożenie w organizacji.
  Celem studiów jest: zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu,  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego, zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju  oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.
  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swój rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń e-learningowych oraz projektowaniem procesów szkoleniowych z wykorzystaniem szkoleń on-line, w szczególności przygotują w pełnym zakresie do pracy zawodowej na stanowisku „instructional designer”, scenarzysta kursów e-learning oraz innych stanowiskach związanych z projektowaniem szkoleń on-line oraz zarządzaniem platformą szkoleniową LMS i LRS, przygotują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i zarządzaniem szkoleniami on-line i zarządzaniem talentami w działach HR, słuchaczy pracujących na stanowiskach wykładowców przygotowują do planowania procesów kształcenia w oparciu o wykorzystanie zajęć on-line oraz prowadzenia zajęć i szkoleń on-line w oparciu o systemy LMS i LRS, systemy do szkoleń synchronicznych i MOOC-i. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje dotyczące różnych obszarów działań edukacyjnych, szkoleń, rozwoju pracowniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wykorzystania języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania oraz organizowania wykładów i szkoleń on-line. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do zarządzania i administracji platformami do szkoleń on-line..

  Czytaj dalejZwiń

 • EFEKTYWNA ADMINISTRACJA SYSTEMAMI LINUKSOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Efektywna administracja systemami linuksowymi
  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę̨ w branży informatycznej z administracją systemami Linuksowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, wdrażaniem i utrzymaniem popularnych usług sieciowych, a także konfigurowanie usług o wysokiej dostępności oraz budowanie klastrów i zarzadzanie nimi. Poruszona będzie również̇ tematyka dotycząca chmury OpenStack nazywanej Linuksem przyszłości. Ze względu na złożoność obecnych systemów firmowych konieczna jest specjalizacja. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Red Hat Enterprise Linux oraz jego pochodnych, takich jak Oracle Linux, CentOS czy też Scientific Linux. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Absolwenci studiów będą̨ wykształconymi administratorami systemu operacyjnego, sieci komputerowej oraz aplikacji: OpenStack, Red Hat Satellite Server i Red Hat Spacewalk, Red Hat Cluster Suite, Red Hat Enterprise Virtualization. Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych.

  Czytaj dalejZwiń

 • INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Informatyka i technologie informacyjne
  Słuchaczami studiów podyplomowych „Informatyki i Technologii Informacyjnych” mogą być osoby, które ukończyły dowolny kierunek studiów wyższych oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Zakres tematyczny studiów jest atrakcyjny zarówno dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i technologii informacyjnych, jak i takich, które chcą posiadana wiedzę uporządkować i poszerzyć. Tematyka studiów obejmuje osiem obszarów: (1) podstawy technologii informacyjnych, (2) użytkowanie komputerów i systemy operacyjne, (3) oprogramowanie użytkowe, (4) programowanie komputerów, (5) technologie komunikacyjne i sieci komputerowe, (6) projektowanie stron i portali internetowych, (7) metodykę prowadzenia szkoleń i nauczania z wykorzystaniem e-learningu. Szczegóły znajdziesz w dziale Tematyka.

  Czytaj dalejZwiń

 • SYSTEMY INFORMACYJNE I ANALIZA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Systemy informacyjne i analiza danych
  Celem studiów jest przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat baz, hurtowni danych, opartych na nich systemów informacyjnych, metod analizy danych oraz modelowania procesów biznesowych w sposób przystępny zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Studia dostarczają nie tylko solidną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft Office, Microsoft SQL Server, SAS, Oracle, STATISTICA, SharePoint, Workbox) w pracy zawodowej, ale stanowią również znakomitą i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy w zakresie baz, hurtowni i analizy danych. Program studiów został przygotowany tak, aby ich ukończenie stanowiło pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikatów:Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified IT Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Oracle Certified Associate, Oracle Certified Professional, SAS Certified Base Programmer, SAS Certified Advanced Programmer, SAS Certified Statistical Business Analyst będących cenionym i poszukiwanym na rynku pracy potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i kompetencji.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (4)

Była studentka Ocena

Studiowałam na kierunku Informatyka i Ekonometria przez jeden semestr - zrezygnowałam ze względu na bardzo niski poziom dydaktyczny. Wykładowcy (poza dwiema Paniami wykładającymi przedmioty związane z ekonometrią - tutaj zdecydowanie ukłon w ich stronę, bardzo kompetentne i profesjonalne osoby, tylko ze względu na nie daję 2/5 zamiast 1/5) zupełnie nie angażują się w prowadzenie przedmiotów, nie udzielają instrukcji ani wskazówek, odwołują zajęcia lub z nich wychodzą, nie zwracają uwagi na studentów. Kilku wręcz wyśmiewa żaków, ,,nauka" opiera się wyłącznie na poleceniu wykonania projektu bez jakichkolwiek wytycznych czy instrukcji. Brak praktycznych zajęć, operowanie na przestarzałym oprogramowaniu. Absolutnie odradzam, bardzo się rozczarowałam.

Student Informatyki Zaocznej Ocena

Studia zaoczne pozostawiają wiele do życzenia. Wykładowcy wychodzą z zajęć zostawiając studentów samych sobie. Poziom nauki jest raczej na średnim poziomie.

A. Ocena

Po kierunku Informatyka i Ekonometria nie ma problemu ze znalezieniem pracy. W trakcie studiów nie zawsze łatwo, ale można się czegoś nauczyć

Studentka Informatyki i Ekonometrii Ocena

Jestem zadowolona z poziomu nauczania na tym wydziale.