• MALARSTWO Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu
  • znajomość podstawowych zasad kompozycji
  • operowanie warsztatem rysunkowym i malarskim
  • umiejętność abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Kształcimy artystów swobodnie posługujących się różnorodnymi technikami malarskimi, a także poruszających się w obszarze multimediów, mediów elektronicznych oraz malarstwa ściennego. Największy nacisk kładziemy na kształcenie oparte na relacji mistrz – uczeń, pozwalające na kreatywne wykorzystanie nabytych umiejętności połączonych ze zdobytą wiedzą z zakresu historii sztuki i malarstwa, filozofii, estetyki czy sztuki najnowszej.

  Nasi studenci zapoznają się także z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Program studiów kształtowany jest według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Praca dyplomowa, składająca się z obrazu sztalugowego oraz realizacji artystycznej z wybranego obszaru sztuki, odzwierciedla indywidualne preferencje absolwenta.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest:

  • Przegląd prac artystycznych
  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Zadanie specjalistyczne

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIACJA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • rozległe zainteresowania humanistyczne
  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • podstawowe umiejętności manualne w zakresie sztuk plastycznych
  • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Mediacja sztuki to nowy, unikalny kierunek, łączący praktykę i teorię sztuki. Mediacja, to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. W czasie studiów uczymy tego dyskursu pomiędzy sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek powstał jako odpowiedź na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ Internetu, najnowszych technologii i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

  Nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i tendencji związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Zajęcia odbywają się z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Mediacja sztuki rozumie zagadnienia strategii artystycznych i rynkowych. Potrafi pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, napisać projekt i go zrealizować. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach oraz instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych, niezależnych, o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, a także w strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: