• MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 5 lat 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu
  • znajomość podstawowych zasad kompozycji
  • operowanie warsztatem rysunkowym i malarskim
  • umiejętność abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Kształcimy artystów swobodnie posługujących się różnorodnymi technikami malarskimi, a także poruszających się w obszarze multimediów, mediów elektronicznych oraz malarstwa ściennego. Największy nacisk kładziemy na kształcenie oparte na relacji mistrz – uczeń, pozwalające na kreatywne wykorzystanie nabytych umiejętności połączonych ze zdobytą wiedzą z zakresu historii sztuki i malarstwa, filozofii, estetyki czy sztuki najnowszej.

  Nasi studenci zapoznają się także z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Program studiów kształtowany jest według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Praca dyplomowa, składająca się z obrazu sztalugowego oraz realizacji artystycznej z wybranego obszaru sztuki, odzwierciedla indywidualne preferencje absolwenta.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest: 1.Przegląd prac artystycznych 2.Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych 3.Zadanie specjalistyczne

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIACJA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • rozległe zainteresowania humanistyczne
  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • podstawowe umiejętności manualne w zakresie sztuk plastycznych
  • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Mediacja sztuki to nowy, unikalny kierunek, łączący praktykę i teorię sztuki. Mediacja, to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. W czasie studiów uczymy tego dyskursu pomiędzy sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek powstał jako odpowiedź na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ Internetu, najnowszych technologii i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

  Nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i tendencji związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Zajęcia odbywają się z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Mediacja sztuki rozumie zagadnienia strategii artystycznych i rynkowych. Potrafi pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, napisać projekt i go zrealizować. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach oraz instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych, niezależnych, o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, a także w strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest: 1.Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych 2.Wykonanie zadania specjalistycznego

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest egzamin praktyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: