• MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 5 lat 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu
  • znajomość podstawowych zasad kompozycji
  • operowanie warsztatem rysunkowym i malarskim
  • umiejętność abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Kształcimy artystów swobodnie posługujących się różnorodnymi technikami malarskimi, a także poruszających się w obszarze multimediów, mediów elektronicznych oraz malarstwa ściennego. Największy nacisk kładziemy na kształcenie oparte na relacji mistrz – uczeń, pozwalające na kreatywne wykorzystanie nabytych umiejętności połączonych ze zdobytą wiedzą z zakresu historii sztuki i malarstwa, filozofii, estetyki czy sztuki najnowszej.

  Nasi studenci zapoznają się także z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Program studiów kształtowany jest według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Praca dyplomowa, składająca się z obrazu sztalugowego oraz realizacji artystycznej z wybranego obszaru sztuki, odzwierciedla indywidualne preferencje absolwenta.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest: 1.Przegląd portfolio 2.Wykonanie malarskich prac kompozycyjnych 3.Rozmowa kwalifikacyjna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE