• MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 5 lat 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu
  • znajomość podstawowych zasad kompozycji
  • operowanie warsztatem rysunkowym i malarskim
  • umiejętność abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Kształcimy artystów swobodnie posługujących się różnorodnymi technikami malarskimi, a także poruszających się w obszarze multimediów, mediów elektronicznych oraz malarstwa ściennego. Największy nacisk kładziemy na kształcenie oparte na relacji mistrz – uczeń, pozwalające na kreatywne wykorzystanie nabytych umiejętności połączonych ze zdobytą wiedzą z zakresu historii sztuki i malarstwa, filozofii, estetyki czy sztuki najnowszej.

  Nasi studenci zapoznają się także z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Program studiów kształtowany jest według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Praca dyplomowa, składająca się z obrazu sztalugowego oraz realizacji artystycznej z wybranego obszaru sztuki, odzwierciedla indywidualne preferencje absolwenta.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest: przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną; praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYSUNEK

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów rysunek

  Studia mają na celu wykształcenie artystów rysowników potrafiących swobodnie poruszać się w świecie sztuki współczesnej, posiadających szczególne umiejętności i wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rysunku artystycznego oraz wyposażonych w umiejętności praktyczne, pozwalające na odnalezienie się na rynku pracy (komiks, ilustracja, rysunek prasowy, rysunek w grach, rysunek w architekturze, itp.).

  Możliwość dostosowania programu studiów do indywidualnych potrzeb studenta (pracownie wolnego wyboru) pozwala na wyjątkowe zindywidualizowanie programu kształcenia. Dzięki temu absolwenci kierunku Rysunek posiadają umiejętności, wiedzę i kompetencje poszerzające warsztat artystyczny i możliwości realizacyjne o dziedziny i techniki wybrane przez studenta, a wykraczające poza tradycyjnie rozumiany rysunek (np. multimedia, grafika użytkowa, projektowanie, itd.)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną, praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)