• MALARSTWO Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz zyskuje wszechstronne wykształcenie – niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej i efektywnego uprawiania zawodu. Studia przygotowują do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych, znajomość i rozumienie współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie składają się na kwalifikacje artysty malarza. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest:

  • Przegląd prac artystycznych
  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Zadanie specjalistyczne

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIACJA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  MEDIACJA SZTUKI to nowy, unikalny kierunek w kraju, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki. Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Uczymy dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Nasz kierunek powstał jako reakcja na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ sieci, najnowszych technologii  i zmieniającą się rzeczywistość rynkową. Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

 • RZEŹBA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Zajęcia na kierunku RZEŹBA realizowane są w trybie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich. Studia te obejmują program kształcenia w oparciu o zagadnienia przestrzenne poprzez praktykę. Kształtowanie bryły w relacji do otoczenia to w dużym skrócie podstawowa domena działań na rzeźbie. Oferta dydaktyczna wzbogacona jest o zagadnienia projektowe jak również o doskonale rozwinięte zaplecze techniczne. Wrocławska RZEŹBA dysponuje najlepszymi w Polsce pracowniami Technik Rzeźbiarskich. To między innymi odlewnia i pracownia metalu, pracownia drewna, kamienia czy konserwacji rzeźby. Cykl kształcenia uwzględnia również nowe technologie cyfrowe takie, jak druk 3D. Uzupełnieniem procesu dydaktycznego są zajęcia teoretyczne z zakresu historii sztuki i filozofii. Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie i omówienie zadania kompozycyjnego

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: