Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny WUM

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel. (0-22) 572 07 13

fax. (0-22) 572 07 73

e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl

http://wf.wum.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel. (0-22) 572 07 13

fax. (0-22) 572 07 73

e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl

http://wf.wum.edu.pl

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów analityka medyczna

  Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z obszaru medycyny laboratoryjnej. Nauki jest zatem całkiem sporo.

  A gdzie tę naukę można podjąć? Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na którym Analitykę medyczną można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Program studiów zakłada nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach zajęć podstawowych, sprofilowanych zawodowo oraz praktyk.

  Kierunek Analityka medyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia m. in. pozyskanie wiedzy na temat rozwoju, budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. Studenci tego kierunku poznają procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym.

  Uczą się zasad wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników, jak również podstaw teoretycznych i metodycznych zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej. Rozumieją wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz znają techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów farmacja

  Farmacja jest zespołem nauk obejmujących wiedzę o lekach. Pierwsze wzmianki o stosowaniu leków pochodzą sprzed wielu tysięcy lat, a wzory recept można odnaleźć między innymi na egipskich papirusach. Człowiek od początku istnienia świata szukał sposobów na poprawę stanu swojego zdrowia, dlatego wiedza na temat leczenia rozwinęła się w dyscyplinę nauki, bez której trudno wyobrazić sobie życie. Jak wygląda współczesna farmacja? Warto ją poznać na studiach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

  Program studiów na kierunku Farmacja w WUM obejmuje zajęcia z zakresu przedmiotów podstawowych (biologii, anatomii, chemii i matematyki) oraz przedmiotów kierunkowych związanych z chemią leków, farmakologią, biochemią, technologią postaci leku czy farmakoekonomiką. Integralną częścią studiów jest półroczna praktyka zawodowa realizowana na szóstym roku studiów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów toksykologia z elementami kryminalistyki

  Troska o życie i zdrowie człowieka, ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego jest nadrzędnym przesłaniem nauk toksykologicznych. Wyzwania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów pozamedycznych takich jak kosmetyki, żywność czy suplementy diety, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, złożona ocena bezpieczeństwa środowiska pracy i środowiska przyrodniczego stwarzają ogromne potrzeby w zakresie kształcenia toksykologów. Umiejętność naukowej analizy zagrożenia dla życia i zdrowia oraz odpowiednie zrozumienie zasad funkcjonowania bezpiecznych rynków, wymagają kompleksowego przygotowania w zakresie nauk toksykologicznych.

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów z zakresu toksykologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny otwiera nowy kierunek studiów o nazwie „Toksykologia z elementami kryminalistyki”.

  Kierunek „Toksykologia z elementami kryminalistyki” prowadzony będzie w WUM na studiach drugiego stopnia. Studia te stanowią teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu toksykologa. Łączą wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Ich ukończenie otwiera, osobom zainteresowanym pracą naukową, drogę do studiów doktoranckich.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Etap I Wstępny wybór Kandydatów będzie odbywać się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów (bez pracy dyplomowej) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Etap II W etapie II w formie testu pisemnego zostanie oceniona wiedza Kandydatów w dziedzinie biomedycznej, chemicznej i/lub biologicznej - (maksymalnie 5 pkt).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Betti Ocena odpowiedz

Polecam :)