TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

Dodaj do ulubionych

TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Toksykologia z elementami kryminalistyki to studia, których program oscyluje wokół zagadnień związanych z kryminologią, naukami medycznymi, chemicznymi czy farmaceutycznymi. Studenci będą mieli szansę zdobyć umiejętność wykonywania analizy toksykologicznej oraz przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów chemicznych.

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w laboratoriach chemicznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi czy zakładami opieki medycznej. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia z pogranicza nauk medycznych i chemicznych od lat cieszą się zainteresowaniem wśród studentów. Dlatego też kandydaci na kierunek toksykologia z elementami kryminalistyki powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki to:

 • średnia ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Toksykologia z elementami kryminalistyki stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI?

Studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk medycznych, farmakologicznych, chemicznych oraz kryminalistycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę i przygotowanie zawodowe i tym samym zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek toksykologia z elementami kryminalistyki zdobędą wszechstronna wiedzę z zakresu nauk medycznych, chemicznych, farmakologicznych oraz kryminalistycznych. W czasie studiów, studenci poznają różne dziedziny toksykologii, między innymi:

toksykologię kliniczną

toksykologię środowiskową

toksykologię przemysłową

toksykologię żywieniową

toksykologię regulacyjną

Ponadto dowiedzą się więcej na temat farmacji oraz prawa i administracji. Studenci rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W ramach licznych warsztatów nauczą się dokonywania analizy chemicznej i toksykologicznej, a także przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń laboratoryjnych. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać ryzykiem i prowadzić badania diagnostyczne.

 

3. Gdzie studiować Toksykologię z elementami kryminalistyki

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Toksykologia z elmentami kryminalistyki:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI?

Studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki otwiera wiele zawodowych drzwi. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z placówkami służby zdrowia lub ze służbami mundurowymi. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w ośrodkach badawczo naukowych lub w firmach farmaceutycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki:

 • firmy farmaceutyczne
 • placówki służby zdrowia
 • służby mundurowe
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • laboratoria diagnostyczne
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

Komentarze (0)