ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

tel.: (+48 71) 343 80 31 w. 227

email: ama@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

tel.: (+48 71) 343 80 31 w. 227

email: ama@asp.wroc.pl

 • GRAFIKA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • wiedza z zakresu szeroko pojętej grafiki i dziedzin pokrewnych
  • umiejętność analizowania i komentowania własnych realizacji plastycznych

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Program studiów obejmuje grafikę artystyczną oraz projektowanie graficzne wraz z odpowiadającym im programem z zakresu fotografii i grafiki intermedialnej. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę oraz uczą się praktycznego zastosowania różnorodnych technik graficznych m.in. takich jak druk wypukły, wklęsły, płaski czy cyfrowy.

  Jednocześnie poznają metodykę projektowania graficznego, uwarunkowania formalne i gatunkowe w projektowaniu znaku graficznego, identyfikacji wizualnej, reklamy, ilustracji czy interfejsu. Studiują zagadnienia właściwości liter, słów i obrazu oraz zdobywają doświadczenia projektowe w kontakcie z tekstem literackim jako przedmiotem opracowania i interpretowania graficznego.

  Przedmiotem kształcenia są także wiedza z obszaru dziejów sztuki i jej współczesnych nurtów oraz klasyczne formy obrazowania. Studenci w oparciu o znajomość tradycji oraz kondycji i kierunków rozwojowych sztuki współczesnej nabywają umiejętność kompleksowego projektowania graficznego.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Grafika jest kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych i firmach reklamowych, a także na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych oraz w instytucjach kultury.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest:

  • Portfolio kandydata 
  • Egzamin ogólnoplastyczny
  • Rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • autentyczne zainteresowanie mediami
  • podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, Internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
  • zdolność do obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych
  • umiejętność werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Studia na kierunku Sztuka mediów łączą w sobie zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu sztuk pięknych, w szczególności sztuki mediów oraz nowych technologii znajdujących zastosowanie w sztuce.

  Studenci w trakcie kształcenia rozwijają swoje umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie sztuki mediów oraz dziedzin pokrewnych w tym: fotografii, mediów interaktywnych, motion capture, audio, animacji 2D i 3D, technik filmowych, wideo oraz compositing. Zajęcia wspierane są teorią i ćwiczeniami z zakresu komunikacji medialnej i programowania multimediów, akcentują rolę nauki w procesach twórczych.

  Program obejmuje również zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby itp. pozwalając na różnorodne relacje z innymi mediami oraz zakłada opanowanie wiedzy z historii sztuki nowożytnej i nowoczesnej, znajomość głównych nurtów i kierunków w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka mediów jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej i projektowej w obszarze multimedialnym. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów i reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w firmach IT.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów jest:

  • Przegląd prac nadesłanych przez kandydata
  • Egzamin ogólnoplastyczny
  • Egzamin specjalistyczny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów jest egzamin kwalifikacyjny.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

A Ocena

Świetna uczelnia - nauka konkretnych rzeczy, doskonała kadra, bardzo interesujące zajęcia. Polecam każdemu :)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: