Sztuka mediów

Sztuka mediów

Studia na kierunku sztuka mediów możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku sztuka mediów

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie sztuka mediów jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grafika stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Sztuka mediów studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Sztuka mediów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku sztuka mediów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku sztuka mediów rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | sztuka mediów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku sztuka mediów możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | sztuka mediów - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z sztuki mediów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku sztuka mediów: film, fotografia, nowe media i animacja, fotografia i multimedia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku sztuka mediów najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnmego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów jest wynik egzaminu wstępnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Sztuka mediów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sztukę mediów

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku sztuka mediów: historia sztuki i estetyki, warsztat multimedialny, podstawy technik interaktywnych, rysunek, audio.

To, co leży u fundamentów tego kierunku studiów to postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazów, poznawanie i racjonalizowanie przekazu wizualnego i audiowizualnego.

Duży nacisk jest położony na sam proces tworzenia przekazu przez studenta z wykorzystaniem wiedzy z zakresu takich nauk jak matematyka, psychologia, fizyka, psychofizjologia, logika, a wszystko to, aby postrzegać sztukę wielozmysłowo oraz na wielu płaszczyznach.

Jako student tego kierunku poznasz nowe techniki tworzenia i zapisu obrazu, jak montować obrazy i je przekształcać, jak obchodzić się z dźwiękiem, jak nagrywać go i montować, w jaki sposób tworzyć projekty multimedialne.

W swoim planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak historia sztuki i estetyki, psychologia reklamy, psychofizjologia widzenia, podstawy prawa autorskiego, rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna, techniki informatyczne, podstawy fotografii, podstawy animacji filmowej, podstawy teoretyczne fotografii intermedialnej, animacje i modelowanie 3D, media interaktywne, audio, wizualne efekty specjalne w filmie, fotografia, plener multimedialny, historia obrazu inscenizowanego, klasyczne tematy i techniki fotografii, kreacja przestrzeni multimedialnej, perswazja medialna czy projektowanie multimedialne. Twoje umiejętności teoretyczne, które zdobędziesz na zajęciach, zostaną przetestowane w praktyce podczas wielu obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii i teorii sztuki
 • malarstwa i rysunku
 • kreatywnego użycia narzędzi cyfrowych
 • Kreowania i montażu obrazu
 • tworzenia i realizowania koncepcji artystycznych

Jak wyglądają studia na kierunku sztuka mediów?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek sztuka mediów można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku Sztuka mediów możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku sztuka mediów będzie związany z naukami artystycznymi oraz medioznawstwem i dziennikarstwem. Studenci będą mieli dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Obraz w przestrzeni wirtualnej
 • Relacje czasoprzestrzenne
 • Dźwięk – rejestracja i edycja
 • Komunikacja intermedialna

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku sztuka mediów będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci uzyskają cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim skupią się oni na rozwijaniu zdolności artystycznych z zakresu malarstwa, fotografii czy form video.

Ponadto nauczą się rejestracji i edycji dźwięku oraz edycji obrazu cyfrowego. Ważnym elementem nauczania będzie także kształcenie z zakresu realizacji dokumentów video czy fotografii społecznej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Wraz ze zmianą czasów, w których przyszło nam żyć, zmieniają się pojęcia takie jak “sztuka”. Kiedyś odnosiło się ono tylko do malarstwa, rzeźby, pisarstwa, później do architektury, a teraz jest to również fotografia, film i wszelkie inne współczesne media elektroniczne.

Jeżeli jesteś osobą, która interesuje się historią sztuki, ma bardzo dobrą wiedzę z tego zakresu, a ponad to tematyka współczesnych mediów nie jest Ci obca - a wręcz przeciwnie, to w ramach pogłębienia i ukształtowania Twojej wiedzy, dobrym wyborem studiów byłby kierunek sztuka mediów.

 

5. Gdzie studiować Sztukę mediów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sztuka mediów:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sztuka mediów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuka mediów będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sztuka mediów

Absolwent kierunku sztuka mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach fotograficznych
 • agencjach reklamowych
 • przemyśle medialnym (telewizja)
 • muzeach
 • galeriach sztuki
 • szkolnictwie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Sztuka mediów studia niestacjonarne

Sztuka mediów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sztuka mediów studia I stopnia

Sztuka mediów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka mediów

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Sztuka mediów

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)