• GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 5 lat 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów grafika

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • wiedza z zakresu szeroko pojętej grafiki i dziedzin pokrewnych
  • umiejętność analizowania i komentowania własnych realizacji plastycznych

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Program studiów obejmuje grafikę artystyczną oraz projektowanie graficzne wraz z odpowiadającym im programem z zakresu fotografii i grafiki intermedialnej. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę oraz uczą się praktycznego zastosowania różnorodnych technik graficznych m.in. takich jak druk wypukły, wklęsły, płaski czy cyfrowy.

  Jednocześnie poznają metodykę projektowania graficznego, uwarunkowania formalne i gatunkowe w projektowaniu znaku graficznego, identyfikacji wizualnej, reklamy, ilustracji czy interfejsu. Studiują zagadnienia właściwości liter, słów i obrazu oraz zdobywają doświadczenia projektowe w kontakcie z tekstem literackim jako przedmiotem opracowania i interpretowania graficznego.

  Przedmiotem kształcenia są także wiedza z obszaru dziejów sztuki i jej współczesnych nurtów oraz klasyczne formy obrazowania. Studenci w oparciu o znajomość tradycji oraz kondycji i kierunków rozwojowych sztuki współczesnej nabywają umiejętność kompleksowego projektowania graficznego.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Grafika jest kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych i firmach reklamowych, a także na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych oraz w instytucjach kultury.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie graficzne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie graficzne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest: Portfolio - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO, złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne, przesłanych elektronicznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin ogólnoplastyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów sztuka mediów

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • autentyczne zainteresowanie mediami
  • podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, Internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
  • zdolność do obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych
  • umiejętność werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Studia na kierunku Sztuka mediów łączą w sobie zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu sztuk pięknych, w szczególności sztuki mediów oraz nowych technologii znajdujących zastosowanie w sztuce.

  Studenci w trakcie kształcenia rozwijają swoje umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie sztuki mediów oraz dziedzin pokrewnych w tym: fotografii, mediów interaktywnych, motion capture, audio, animacji 2D i 3D, technik filmowych, wideo oraz compositing. Zajęcia wspierane są teorią i ćwiczeniami z zakresu komunikacji medialnej i programowania multimediów, akcentują rolę nauki w procesach twórczych.

  Program obejmuje również zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby itp. pozwalając na różnorodne relacje z innymi mediami oraz zakłada opanowanie wiedzy z historii sztuki nowożytnej i nowoczesnej, znajomość głównych nurtów i kierunków w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka mediów jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej i projektowej w obszarze multimedialnym. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów i reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w firmach IT.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Fotografia i multimedia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Fotografia i multimedia

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów jest sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne, egzamin specjalistyczny oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu, werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów jest egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

A Ocena odpowiedz

Świetna uczelnia - nauka konkretnych rzeczy, doskonała kadra, bardzo interesujące zajęcia. Polecam każdemu :)