ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel. :(+48 71) 343 80 31 w. 216

email: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel. :(+48 71) 343 80 31 w. 216

email: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI W SPECJALIZACJI KONSERWACJA I RESTAURACJA CERAMIKI I SZKŁA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • umiejętność werbalizowania własnych koncepcji
  • praktyczna zdolność odwzorowywania form przestrzennych i barw

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Celem studiów jest przygotowanie w pełni samodzielnego, świadomego artystycznie i warsztatowo specjalisty w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, w szczególności w kontekście konserwacji i restauracji ceramiki i szkła, w tym witraży. W trakcie nauczania, dzięki wysokiej klasy wykładowcom i współpracującym z katedrą instytucjom naukowym i muzealnym, studenci uzyskują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii sztuki, filozofii, socjologii, chemii, fizyki i archeologii.

  Poznają technologie technik ceramicznych i szklarskich oraz metody konserwatorskie i restauratorskie w zakresie dziedzictwa materialnego szkła i ceramiki. Przygotowanie ogólnoplastyczne i kompetencje związane z projektowaniem szkła i ceramiki znacznie poszerzają zakres kwalifikacji, czemu służą także praktyki zawodowe.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwenci kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki dzięki ukierunkowanej wiedzy i nabytym umiejętnościom praktycznym są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami – jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, świetnie radzą są w pracy zespołowej, jak również posiadają kompetencje do pracy indywidualnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuk w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze, sztuce i projektowaniu
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • kreatywność i wyobraźnia w użyciu koloru i formy
  • umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Ceramika jest medium pozwalającym na kreowanie wizji twórczych, a także spełnianie potrzeb utylitarnych. Kierunek Sztuka i wzornictwo ceramiki jako jedyny w Polsce daje sposobność studentom pogłębiania wiedzy i kompetencji zarówno w zakresie ceramiki artystycznej jak i projektowania ceramiki użytkowej.

  Nauczanie kierunkowe obejmuje także zagadnienia z zakresu ceramiki w architekturze, ceramiki kształtowanej na kole garncarskim, intermedialnych działań w ceramice oraz technologii ceramiki. Program dydaktyczny został poszerzony o przedmioty ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu możliwe jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z innych dziedzin plastycznych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jako kompetentny i samodzielny artysta-ceramik posiada umiejętność formułowania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może podjąć pracę projektanta w studiu autorskim lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest egzamin konkursowy.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jako jedyne w Polsce dają studentom możliwość kształcenia w zakresie projektowania szkła użytkowego i artystycznego. Doskonale rozwinięte zaplecze techniczne umożliwia zarówno realizację zaprojektowanych przedmiotów, jak i podejmowanie działań kreacyjnych.

  Studenci korzystając z pieca hutniczego, pieców elektrycznych oraz narzędzi i urządzeń szlifierskich mają sposobność wszechstronnej pracy z materiałem. Studia obejmują problematykę kierunkową, ogólnoplastyczną i humanistyczną. Pracownie szkła artystycznego umożliwiają podejmowanie działań kreacyjnych, w których szkło jest głównym środkiem dla wyrażania koncepcji malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i aranżowania przestrzeni w architekturze. W pracowniach szkła użytkowego przygotowujemy studentów do samodzielnej i zespołowej pracy projektowej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo szkła posiada bogatą wiedzę o szkle, również w oparciu o współczesne media oraz pogłębione umiejętności pracy z tym tworzywem. Jest biegły w technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz świadomego użycia warsztatu szklarskiego we własnych realizacjach artystycznych. Jest gotowy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy w autorskim studiu projektowo-realizacyjnym, pracy projektowej dla firm oraz w przemyśle.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest egzamin konkursowy.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Anka Ocena

Świetna szkoła. Super nowy nowoczesny budynek z hutą.