• KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI W SPECJALIZACJI KONSERWACJA I RESTAURACJA CERAMIKI I SZKŁA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia przebiegają w zakresie kształcenia w obrębie takich dziedzin jak klasyczne formy obrazowania –rysunek, malarstwo, rzeźba. W swej działalności twórczej absolwent stosuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w odniesieniu do warsztatu plastycznego w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby z uwzględnieniem współczesnych mediów. Absolwent nabywa wiedzy humanistycznej z zakresu historii i teorii sztuki ,posiada ukształtowaną świadomość estetyczną. Wykazuje zrozumienie specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie szeroko pojmowanej sztuki, wykorzystuje je w budowaniu własnej twórczości projektowej i artystycznej. Kierunkowy profil kształcenia prowadzony jest w oparciu o takie dziedziny jak szkło użytkowe, szkło artystyczne, szkło w architekturze i witraż. Kompletny obszar nauczania obejmuje przy tym wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię szkła i materiałoznawstwo. Absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz użycia tego materiału we własnych pracach artystycznych. Wykorzystuje szkło jako medium plastyczne do swobodnej wypowiedzi artystycznej, wypracował indywidualny język artystyczny. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuk w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia obejmują swoim zakresem klasyczne formy obrazowania – rysunek, malarstwo, rzeźbę. W swej działalności twórczej absolwent stosuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w odniesieniu do warsztatu plastycznego związanego z podstawowymi dyscyplinami plastycznymi z uwzględnieniem współczesnych mediów. Absolwent nabywa wiedzy humanistycznej z zakresu historii i teorii sztuki, posiada ukształtowaną świadomość estetyczną. Wykazuje zrozumienie specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie szeroko pojmowanej sztuki, wykorzystując je w budowaniu własnej postawy twórczej w odniesieniu do działalności projektowej i artystycznej. Kierunkowy profil kształcenia prowadzony jest w oparciu o takie obszary jak ceramika użytkowa, ceramika artystyczna, ceramika w architekturze i ceramika w technikach garncarskich. Kompletny obszar nauczania obejmuje przy tym wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię ceramiki. Absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania ceramiki oraz świadomego użycia warsztatu ceramicznego we własnych realizacjach artystycznych. Zgłębiając istotę materiału oraz badając efekty uzyskiwane poprzez obróbkę i wypał, wykorzystuje warsztat do swobodnej kreacji artystycznej, wypracowuje indywidualny język wypowiedzi. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego. Potrafi w sposób metodyczny rozwiązywać problemy projektowe – posiada umiejętność analizowania, formułowania problemów i założeń projektowych, jest przygotowany do współpracy w zespołach projektowych i ze specjalistami z innych dziedzin. Jest świadomy integralności i autonomii ceramiki jako dyscypliny artystycznej, rozumie jej aspekt kreacyjny zarówno w sztuce jak i wzornictwie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest egzamin konkursowy.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia przebiegają w zakresie kształcenia w obrębie takich dziedzin jak klasyczne formy obrazowania –rysunek, malarstwo, rzeźba. W swej działalności twórczej absolwent stosuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w odniesieniu do warsztatu plastycznego w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby z uwzględnieniem współczesnych mediów. Absolwent nabywa wiedzy humanistycznej z zakresu historii i teorii sztuki ,posiada ukształtowaną świadomość estetyczną. Wykazuje zrozumienie specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie szeroko pojmowanej sztuki, wykorzystuje je w budowaniu własnej twórczości projektowej i artystycznej. Kierunkowy profil kształcenia prowadzony jest w oparciu o takie dziedziny jak szkło użytkowe, szkło artystyczne, szkło w architekturze i witraż. Kompletny obszar nauczania obejmuje przy tym wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię szkła i materiałoznawstwo. Absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz użycia tego materiału we własnych pracach artystycznych. Wykorzystuje szkło jako medium plastyczne do swobodnej wypowiedzi artystycznej, wypracował indywidualny język artystyczny. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest egzamin konkursowy.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, jest gotowy do pracy w zespole jak i do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Egzaminu z malarstwa 
  2. Egzaminu z rysunki 
  3. Egzaminu kierunkowego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Anka Ocena

Świetna szkoła. Super nowy nowoczesny budynek z hutą.

marianna Ocena

nikomu nie polecam