ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel. :(+48 71) 343 80 31 w. 216

email: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel. :(+48 71) 343 80 31 w. 216

email: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów konserwacja i restauracja dzieł sztuki

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • umiejętność werbalizowania własnych koncepcji
  • praktyczna zdolność odwzorowywania form przestrzennych i barw

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Celem studiów jest przygotowanie w pełni samodzielnego, świadomego artystycznie i warsztatowo specjalisty w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, w szczególności w kontekście konserwacji i restauracji ceramiki i szkła, w tym witraży. W trakcie nauczania, dzięki wysokiej klasy wykładowcom i współpracującym z katedrą instytucjom naukowym i muzealnym, studenci uzyskują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii sztuki, filozofii, socjologii, chemii, fizyki i archeologii.

  Poznają technologie technik ceramicznych i szklarskich oraz metody konserwatorskie i restauratorskie w zakresie dziedzictwa materialnego szkła i ceramiki. Przygotowanie ogólnoplastyczne i kompetencje związane z projektowaniem szkła i ceramiki znacznie poszerzają zakres kwalifikacji, czemu służą także praktyki zawodowe.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwenci kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki dzięki ukierunkowanej wiedzy i nabytym umiejętnościom praktycznym są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami – jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, świetnie radzą są w pracy zespołowej, jak również posiadają kompetencje do pracy indywidualnej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuk w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła jest portfolio, egzamin praktyczny oraz rozmowa z kandydatem w siedzibie uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów sztuka i wzornictwo ceramiki

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze, sztuce i projektowaniu
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • kreatywność i wyobraźnia w użyciu koloru i formy
  • umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Ceramika jest medium pozwalającym na kreowanie wizji twórczych, a także spełnianie potrzeb utylitarnych. Kierunek Sztuka i wzornictwo ceramiki jako jedyny w Polsce daje sposobność studentom pogłębiania wiedzy i kompetencji zarówno w zakresie ceramiki artystycznej jak i projektowania ceramiki użytkowej.

  Nauczanie kierunkowe obejmuje także zagadnienia z zakresu ceramiki w architekturze, ceramiki kształtowanej na kole garncarskim, intermedialnych działań w ceramice oraz technologii ceramiki. Program dydaktyczny został poszerzony o przedmioty ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu możliwe jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z innych dziedzin plastycznych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jako kompetentny i samodzielny artysta-ceramik posiada umiejętność formułowania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może podjąć pracę projektanta w studiu autorskim lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio dotychczasowych prac plastycznych, praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest ocena portfolio oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - kierunek studiów sztuka i wzornictwo szkła

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • sprawność manualna w zakresie sztuk plastycznych
  • zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jako jedyne w Polsce dają studentom możliwość kształcenia w zakresie projektowania szkła użytkowego i artystycznego. Doskonale rozwinięte zaplecze techniczne umożliwia zarówno realizację zaprojektowanych przedmiotów, jak i podejmowanie działań kreacyjnych.

  Studenci korzystając z pieca hutniczego, pieców elektrycznych oraz narzędzi i urządzeń szlifierskich mają sposobność wszechstronnej pracy z materiałem. Studia obejmują problematykę kierunkową, ogólnoplastyczną i humanistyczną. Pracownie szkła artystycznego umożliwiają podejmowanie działań kreacyjnych, w których szkło jest głównym środkiem dla wyrażania koncepcji malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i aranżowania przestrzeni w architekturze. W pracowniach szkła użytkowego przygotowujemy studentów do samodzielnej i zespołowej pracy projektowej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo szkła posiada bogatą wiedzę o szkle, również w oparciu o współczesne media oraz pogłębione umiejętności pracy z tym tworzywem. Jest biegły w technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz świadomego użycia warsztatu szklarskiego we własnych realizacjach artystycznych. Jest gotowy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy w autorskim studiu projektowo-realizacyjnym, pracy projektowej dla firm oraz w przemyśle.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest wynik egzaminu wstępnego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest przegląd portfolio oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Małgośka Ocena odpowiedz

Super szkoła! Bardzo dużo praktyki. Samo działanie i świetna domowa atmosfera!

Anka Ocena odpowiedz

Świetna szkoła. Super nowy nowoczesny budynek z hutą.