Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów budownictwo

  Na kierunku Budownictwo student nabywa wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych (zgodnie ze specjalnością), tworzenia dokumentacji dla zadań inżynierskich o charakterze projektowym i wykonawczym, technologii i organizacji budownictwa w zakresie wszystkich typów robót i obiektów, organizacji pracy oraz kierowania zespołami w firmie budowlanej, utrzymania i eksploatacji infrastruktury budowlanej, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego, analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria lądowa
  • Inżynieria budowlana i modelowanie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria budowlana i modelowanie
  • Infrastruktura transportu szynowego
  • Konstrukcje inżynierskie i specjalne
  • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
  • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
  • Inżynieria mostowa
  • Konstrukcje budowlane
  • Drogi i lotniska
  • Teoria konstrukcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria lądowa
  • Inżynieria budowlana i modelowanie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Infrastruktura transportu szynowego
  • Budowa dróg i lotnisk
  • Budowlano-technologiczna
  • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
  • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
  • Inżynieria mostowa
  • Konstrukcje budowlane
  • Ogólnobudowlana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Opinie (2)

inny student Ocena odpowiedz

studia nie dla wszystkich, wymagające, lecz przygotowują bardzo dobrze do zawodu.

student Ocena odpowiedz

Beznadziejne podejście do studenta. Nie warto tak się męczyć.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: