Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Program studiów jest realizowany przez następujące instytuty wydziałowe: Instytut Budownictwa, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki oraz Instytut Inżynierii Lądowej. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa – Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia dla kierunku Budownictwo absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie:
  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
  • technologii i organizacji budownictwa,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

inny student Ocena

studia nie dla wszystkich, wymagające, lecz przygotowują bardzo dobrze do zawodu.

student Ocena

Beznadziejne podejście do studenta. Nie warto tak się męczyć.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: