Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Politechnika Wrocławska

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów budownictwo

  Na kierunku Budownictwo student nabywa wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych (zgodnie ze specjalnością), tworzenia dokumentacji dla zadań inżynierskich o charakterze projektowym i wykonawczym, technologii i organizacji budownictwa w zakresie wszystkich typów robót i obiektów, organizacji pracy oraz kierowania zespołami w firmie budowlanej, utrzymania i eksploatacji infrastruktury budowlanej, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego, analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria budowlana
  • Inżynieria lądowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowa dróg i lotnisk
  • Budowlano-technologiczna
  • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
  • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
  • Infrastruktura transportu szynowego
  • Inżynieria budowlana i modelowanie
  • Inżynieria mostowa
  • Konstrukcje budowlane
  • Konstrukcje inżynierskie i specjalne
  • Teoria konstrukcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria budowlana
  • Inżynieria lądowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowa dróg i lotnisk
  • Budowlano-technologiczna
  • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
  • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
  • Infrastruktura transportu szynowego
  • Inżynieria budowlana i modelowanie
  • Inżynieria mostowa
  • Konstrukcje budowlane
  • Konstrukcje inżynierskie i specjalne
  • Ogólnobudowlana
  • Teoria konstrukcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów, wynik z egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (z uwzględnieniem zasad obliczania wartości E podanych w zarządzeniu wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej) oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

inny student Ocena odpowiedz

studia nie dla wszystkich, wymagające, lecz przygotowują bardzo dobrze do zawodu.

student Ocena odpowiedz

Beznadziejne podejście do studenta. Nie warto tak się męczyć.