Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Studia I stopnia
  Na kierunku Budownictwo student nabywa wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych (zgodnie ze specjalnością), tworzenia dokumentacji dla zadań inżynierskich o charakterze projektowym i wykonawczym, technologii i organizacji budownictwa w zakresie wszystkich typów robót i obiektów, organizacji pracy oraz kierowania zespołami w firmie budowlanej, utrzymania i eksploatacji infrastruktury budowlanej, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego, analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych.
  Studia II stopnia

  Perspektywy zatrudnienia

  • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i infrastruktury transportowej
  • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy
  • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych
  • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego
  • stanowiska w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą czy nadzorem budowlanym
  • stanowiska w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • stanowiska w budowlanych laboratoriach badawczych w zakresie analiz dla przemysłu i nauki
  • stanowiska w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy budowlanej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria budowlana
  • Inżynieria lądowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geotechnika i hydrotechnika
  • Inżynieria budowlana
  • Inżynieria lądowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Opinie (2)

inny student Ocena

studia nie dla wszystkich, wymagające, lecz przygotowują bardzo dobrze do zawodu.

student Ocena

Beznadziejne podejście do studenta. Nie warto tak się męczyć.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: