Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

 • BIOGOSPODARKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - kierunek wspólny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej - kierunek studiów biogospodarka - BIOECONOMY

  STUDIA WSPÓLNE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU I POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

  NOWOŚĆ!

  opłata za semestr: 6000 PLN (nie dotyczy studentów z Polski i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

  Studia prowadzone w języku angielskim

  W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa, wspólnie we współpracy z Politechniką Wrocławską powstał zupełnie nowy kierunek studiów anglojęzycznych  BIOECONOMY. Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz nie tylko fundamentalną wiedzę z zakresu biogospodarki która kształtuje nowy rynek pracy, ale także nabędziesz praktycznych umiejętności jej zastosowania. Nasi wykwalifikowani wykładowcy  przekażą Ci wiedzę ze wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z BIOECONOMY. Swoje praktyczne umiejętności będziesz miał okazję wypracować podczas praktyk zawodowych po 6 semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni w zakładach produkcyjnych, instytucjach i laboratoriach związanych z bioprzemysłem. Dodatkowo przewidziano projekty semestralne, których tematyka wynika bezpośrednio z potrzeb przemysłu. Obecne trendy związane ze stosowaniem zrównoważonych rozwiązań w biznesie wymagają nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku. 

  Wybierz kierunek BIOECONOMY, zdobądź specjalistyczną wiedzę i przekonaj się, że ten wybór otworzy dla Ciebie nowe ścieżki kariery!

  Czego będziesz się uczyć?

  I rok

  Na pierwszym roku studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: ekonomia, chemia czy matematyka i statystyka. Zakres kształcenia obejmuje także zagadnienia stanowiące wstęp do BIOECONOMY, zasady biogospodarki, systemy bioodnawialne oraz podstawy rysunku technicznego. Ponadto zasady programowania, które umożliwią zaznajomienie się z podstawami programowania w języku Python. 

  II rok

  Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak mikrobiologia ale także wprowadzenie do przedmiotów specjalistycznych. Dowiesz się m.in. jakie są nowe trendy w bionauce. 

  Chemia bioorganiczna podczas której będziesz miał okazję analizować materiał badawczy przeprowadzając reakcje chemiczne dla związków organicznych. 

  Przetwarzanie bioproduktów podczas którego poznasz podstawowe techniki i sposoby przetwarzania żywności i biomasy, wpływ przetwarzania na jakość produktów a także projektowanie procesów i dobór urządzeń.

  III rok

  Trzeci rok studiów stanowi dalsze poszerzenie ogólnej wiedzy z zakresu BIOECONOMY. Poznasz nowe biomateriały i nauczysz się je wykorzystywać do poprawy jakości życia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Ponadto będziesz miał okazję poznać metody i zasady działania sztucznej inteligencji, która coraz częściej pojawia się w dzisiejszym świecie. Dzięki dodatkowym przedmiotom takim jak zrównoważone miasta poznasz działaniach na rzecz rozwoju, które mogą być zastosowane w zarządzaniu miastem.

  IV rok

  Ostatni semestr studiów poświęcony jest głównie przygotowaniu pracy inżynierskiej. Realizowane są również przedmioty specjalistyczne takie jak zrównoważona gospodarka wodna, zarządzanie jakością i audyt, logistyka czy analiza danych środowiskowych.

  Ile punktów ECTS uzyskasz?

  210 ECTS

  Gdzie będziesz pracować po studiach?

  Dzięki innowacyjności i interdyscyplinarności kierunku, absolwent BIOECONOMY jest przygotowany na bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy. 

  Podczas studiów zdobył niezbędną wiedzę do tworzenia i prowadzenia firm, start-upów oraz podjęcia pracy w sektorze bioprzemysłu, biorafineriach, w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą zrównoważoną gospodarką,  w laboratoriach analitycznych, badawczych i diagnostycznych, centrach badawczo-rozwojowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się biogospodarką oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów. 

  Absolwent zna techniki projektowania graficznego i komputerowego, posługuje się narzędziami GIS stosowanymi w biogospodarce. Posiada umiejętności doboru materiałów i urządzeń do technologii stosowanych w biogospodarce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów budownictwo

  W dzieciństwie Twoje babki z piachu potrafiły wytrzymać niejeden sztorm, a najlepsze bazy z poduszek były Twojego projektu? Posiadasz wyobraźnię przestrzenną i projektową, i wiesz, że najważniejszym punktem konstrukcji jest jej podstawa? Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! 

  Nasza doświadczona kadra wykwalifikuje Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z BUDOWNICTWEM. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych w późniejszym czasie umożliwi Ci pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Dodatkowo nasi specjaliści przekażą Ci wiedzę, używając nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Zaprojektuj swoją przyszłość na UPWr i postaw solidne fundamenty swojej wiedzy!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Z legend preferujesz te, znajdujące się na mapach? Od zawsze w życiu mierzysz wysoko? Wiesz, że grunt to podstawa? Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ.

  Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych czy technicznych, nasza kadra przekaże Ci również specjalistyczną wiedzę z obszaru geodezji i kartografii. Na bieżąco zapoznajemy się również z nowoczesnymi metodami obserwacji, modelowania, badania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Dzięki temu nauczymy Cię nie tylko solidnych podstaw, ale również tego, jak odpowiednio wykorzystać nowoczesne rozwiązania w praktyce. Zmierz się z kierunkiem GEODEZJA I KARTOGRAFIA, a my wytyczymy kierunek Twojej dalszej kariery!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i gospodarka nieruchomościami
  • Geodezja i geoinformatyka
  • Geodezja inżynieryjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geoinformatyka
  • Wycena nieruchomości
  • Geodezja satelitarna
  • Teledetekcja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Kiedy inni ryzykują dla zabawy, Ty wolisz dokładnie obliczać ryzyko? Zawsze trzymasz rękę na pulsie i wiesz jak uniknąć szkody? Ergonomia pracy i systemy zarządzania produkcją to Twoja bezpieczna przystań? W każdej sytuacji potrafisz znaleźć wentyl bezpieczeństwa? 

  Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi doświadczeni wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z INŻYNIERIĄ BEZPIECZEŃSTWA. Podczas studiów na tym kierunku nauczymy Cię dokładnie analizować ryzyko i monitorować zagrożenia, oceniać skutki katastrof naturalnych i awarii obiektów. Nasi specjaliści nauczą Cię również, jak zapobiegać katastrofom obiektów, usuwać i ograniczać straty nimi spowodowane, a także zmniejszać ich negatywne skutki oddziałujące na środowisko. Oceń szanse swojego powodzenia – wybierz kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bhp i bezpieczeństwo ekologiczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna

  Lubisz rzucać się na głęboką wodę? Projektowanie i planowanie to dla Ciebie pestka? Pragniesz rozwijać nowoczesne drogi nie tylko tradycyjnego transportu? Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi doświadczeni wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z INŻYNIERIĄ I GOSPODARKĄ WODNĄ.

  W trakcie studiów, dzięki solidnym fundamentom wiedzy z zakresu przyrody i techniki, nauczysz się rozwiązywać różnorodne zadania projektowe, wykonawcze i kierownicze w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej, wykorzystując nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie.

  Praktyczna strona studiów pozwoli Ci przyswoić wszystkie niezbędne kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania zespołami ludzkimi. Podczas studiów otrzymujesz możliwość wybrania specjalizacji śródlądowe drogi wodne, dzięki której zyskasz możliwość pracy przy projektach zagospodarowania szlaków wodnych. Sprawdź, czego możemy Cię nauczyć. Wybierz kierunek INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA i wypłyń z nami na szerokie wody!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • śródlądowe drogi wodne

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka wodna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka wodna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Wierzysz w to, że w naturze nic nie ginie? Potrafisz myśleć przyszłościowo? Dbasz nie tylko o siebie, ale również o środowisko?  Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi doświadczeni wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z INŻYNIERIĄ ŚRODOWISKA.

  Na tym kierunku studiów opanujesz wiedzę przyrodniczo-techniczną, która umożliwi Ci projektowanie, wykonawstwo i eksploatację obiektów służących ochronie środowiska. Zebrana wiedza i umiejętności ułatwią Ci prowadzenia działalności w zakresie infrastruktury sanitarnej, obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Wybierz kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i realnie wpłyń na naszą planetę!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technika sanitarna
  • Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
  • Inżynieria wodna i melioracyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADAPTACJA ZMIAN KLIMATU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów adaptacja zmian klimatu

  Kierunek o profilu praktycznym

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (16)

basia Ocena odpowiedz

Polecam kierunek architektura krajobrazu, na którym można rozwijać swoje zdolności artystyczne, inżynieryjno-techniczne i ogrodnicze. Wspaniała kadra, bardzo dobrze wyposażone pracownie. Na zajęciach wiele się projektuje - ogrody, parki, skwery, tereny zieleni wzdłuż ulic i na placach, zielone ściany i dachy, wybiegi dla psów, place zabaw. Aranżuje się zieleń we wnętrzach mieszkaniowych, użyteczności publicznej.

ksiadz Ocena odpowiedz

wsm ok

Kamil Ocena odpowiedz

Polecam w szczególności inżynierie środowiska

adef Ocena odpowiedz

Jestem na gospodarce przestrzennej na 2 roku. Pierwszy rok to co prawda dużo przedmiotów wprowadzających i tzw zapychaczy, ale wszędzie tak jest... na drugim roku już sie rozkręciło i zajęcia stały się ciekawsze.

Ada Ocena odpowiedz

Od zawsze interesowała mnie architektura... Gdy zobaczyłam, że można tutaj studiować architekturę krajobrazu to od razu się zdecydowałam i w ogóle nie żałuję. Wiele się tutaj nauczyłam.

Basia Ocena odpowiedz

Studiuję budownictwo i mimo teorii, że nie jest to kierunek dla kobiet nigdy tego nie odczułam i zawsze byłam równo traktowana, a wykładowcy mają profesjonalne podejście

Maja Ocena odpowiedz

Na geodezji jest masa zajęć praktycznych co jest wielkim plusem

wojtek Ocena odpowiedz

kierunek gospodarka wodna - zajęcia praktyczne, dobrze przygotowują do późniejszej pracy, duży nacisk na wiedzę studentów co się ceni

adrian Ocena odpowiedz

polecam wszystkim tą uczelnię. Jestem na 2. roku inżynierii środowiska i jestem bardzo zadowolony z trzymanego tu poziomu

Michał Ocena odpowiedz

Czasem występują pewne niedomówienia i zgrzyty, ale reasumując moje studiowanie tutaj to jestem bardzo zadowolony

Emil Ocena odpowiedz

Mimo poniższych mało przychylnych opinii, wykładowcy chcą współpracować ze studentami i darzą nas szacunkiem

xyz Ocena odpowiedz

niestety, ale na wszystkich kierunkach znajdują sie zapychacze... Ale ogólny poziom nauczania jest wysoki, wykładowcy widać że się przykładają

ania Ocena odpowiedz

Nie zawsze jest kolorowo, ale podsuumowując cały przebieg mojej nauki na tym Wydziale bez wątpienia zachęcam do studiowania właśnie tutaj :)

WARTO Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom nauczania, brak problemów ze znalezieniem pracy, kadra bardzo dobrze wyszokolona, JA POLECAM GORACO

Polska.. Ocena odpowiedz

Marne podejście do ludzi. My sobie, was mam głęboko. Zdarzają się wyjątki, dzięki czemu czasem jest coś ciekawego. Cały e-lerning to śmiech na sali. A przedmioty dodatkowe to strata czasu.

Studentka Ocena odpowiedz

Z mojego punktu widzenia uczelnia podchodzi bardzo obojetnie do studenta. Jest bardzo dużo zajęć które zajmują niepotrzebnie czas ze względu na to że nic nie wnoszą do programu nauczania i są zwykłymi zapychaczami. Mało przedmiotów praktycznych, dużo teoretycznych. Większość ćwiczeń to praca w domu na komputerze, na zajęciach robi się niewiele. Brak nowatorskiego podejścia do tematu.