• DYRYGENTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów dyrygentura
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
  • do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyrygentura symfoniczna
  • Dyrygentura chóralna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyrygentura symfoniczno-operowa
  • Dyrygentura chóralna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym).

   SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności edukacja i animacja muzyczna i posiada kwalifikacje do:

  • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach;
  • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i animacja muzyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów kompozycja i teoria muzyki

  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

  Posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.;
  • do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia;
  • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
  • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

   

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie kompozycji.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności kompozycja i posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
  • do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Kompozycja muzyki filmowej
  • Teoria muzyki
  • Rytmika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Kompozycja muzyki filmowej
  • Teoria muzyki
  • Rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów muzyka w mediach i produkcja muzyki
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Kandydat powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności muzyka w mediach. Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Muzyka w mediach
  • Zarządzanie produkcją muzyczną
  • Realizacja dźwięku

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyka w mediach
  • Zarządzanie produkcją muzyczną
  • Realizacja dźwięku

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów muzykoterapia
   

  studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

   SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki.
   
  Posiada kwalifikacje do:

  • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb;
  • pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brany jest wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)