• DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dyrygentura
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
  • do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyrygentura symfoniczna
  • Dyrygentura chóralna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyrygentura symfoniczno-operowa
  • Dyrygentura chóralna

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.
   

   

   
  Studia II stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym).

   SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności edukacja i animacja muzyczna i posiada kwalifikacje do:

  • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach;
  • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i animacja muzyczna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Kompozycja i teoria muzyki

  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

  Posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.;
  • do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia;
  • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
  • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

   

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie kompozycji.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności kompozycja i posiada kwalifikacje:

  • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
  • do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Kompozycja muzyki filmowej
  • Teoria muzyki
  • Rytmika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Kompozycja muzyki filmowej
  • Teoria muzyki
  • Rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki egzaminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Muzyka w mediach i produkcja muzyki
  studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Kandydat powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

  studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

  Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności muzyka w mediach. Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Realizacja dźwięku
  • Produkcja muzyczna
  • Muzyka w mediach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Realizacja dźwięku
  • Produkcja muzyczna
  • Muzyka w mediach

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Muzykoterapia

  studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

  Studia są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

   SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki.
   
  Posiada kwalifikacje do:

  • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb;
  • pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brane są pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)