Politechnika Opolska

Wydział Budownictwa i Architektury PO

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

Wydział Budownictwa i Architektury PO

Politechnika Opolska

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt
  Uczelnie Opole - kierunek Architektura

  Studia I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera architekta.

  Program studiów I stopnia na kierunku architektura ukierunkowany jest na nabycie umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

  Program studiów I stopnia obejmuje również przedmioty stanowiące tzw. kontekst projektowania w zakresie: teorii i historii architektury i urbanistyki, ochrony dziedzictwa, warsztatu projektowego (m.in. rysunku i technik komputerowych) oraz zagadnień inżynierii, technologii oraz procesu inwestycyjnego. Znaczącym elementem programu studiów I stopnia służącym doskonaleniu umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć są praktyki zawodowe.

  Studia II stopnia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Program studiów I stopnia na kierunku architektura ukierunkowany jest na nabycie umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, również projektowania konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego.

  Program studiów II stopnia obejmuje również szereg przedmiotów stanowiących tzw. kontekst projektowania w zakresie teorii oraz historii architektury i urbanistyki, aspektów technicznych i prawnych związanych z projektowaniem oraz warsztatu projektowego (integracja procesów projektowania oraz metodologia pracy naukowej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura i urbanistyka

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego. Egzamin dodatkowy (studia inżynierskie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku studiów II stopnia na kierunku architektura uwzględnia się pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów budownictwo
  Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w: - przedsiębiorstwach wykonawczych, - pracowniach projektowych, - przemyśle materiałów budowlanych, - jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, - nadzorze budowlanym, - wytwórniach betonu i prefabrykowanych elementów budowlanych.
  Mają również możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo podziemne i geotechnika
  • Energooszczędne materiały i obiekty budowlane
  • Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych
  • Inżynieria mostowo-drogowa
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria mostowo-drogowa
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera budownictwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CIVIL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów civil engineering

  The graduates are prepared to be employed in:

  • executive companies,
  • design units,
  • building materials industry,
  • units of municipal and state administration associated with construction and architecture,
  • construction supervision,
  • concrete and building elements production plants.

  They also can acquire building qualifications to design and control construction works – in line with the provisions of the Construction Law and the Regulation of the Ministry on performing independent technical functions in the construction industry – after implementing vocational internship and passing an exam at the Regional Selection Committee of the Regional Construction Engineers Chamber on the knowledge of the legal regimes connected with the construction proceedings and abilities of technical knowledge practical application.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Dominika Ocena odpowiedz

Studiuję architekturę na trzecim roku. Egzamin wstępny z rysunku technicznego był bardzo stresujący, ale na szczęście się udało. Od gimnazjum marzyłam o studiowaniu architektury, dlatego wiedziałam, że jeśli się nie dostanę, będę załamana. Uwielbiam projektowanie architektoniczne. Jak to na politechnice ? fizyka i matematyka to podstawa, ale jeśli się przykładasz, nie ma problemu.

Ola Ocena odpowiedz

Studia na tym wydziale świetnie przygotowują do zawodu!

Kacper Ocena odpowiedz

Budownictwo na PO to super wybór!

Darek Ocena odpowiedz

Budownictwo to wieczna dziedzina, a w dodatku taka, która ciągle się rozwija i udoskonala. Studiowanie jej to sama przyjemność.

Kaja Ocena odpowiedz

Wybrałam architekturę właśnie na tej uczelni, ponieważ czytałam bardzo dużo pozytywnych opinii. I nie zawiodłam się :)

Konrad Ocena odpowiedz

Architektura fantastycznie łączy różne predyspozycje. Wyobraźnie, wrażliwość, zdolności plastyczne i umiejętności organizowania, planowania, przewidywania. To naprawdę świetny kierunek, który rozwija pod wieloma kątami.