Uniwersytet Opolski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

  • FIZYKA NAUCZYCIELSKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia podyplomowe „Fizyka nauczycielska” są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne (ukończony kurs pedagogiczny). Program studiów podyplomowych „Fizyka nauczycielska”, został tak przygotowany, aby ich absolwent osiągnął efekty kształcenia zgodne z efektami kształcenia dla kierunku fizyka,  a także wszystkie efekty kształcenia z zakresu dydaktyki fizyki, wynikające ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Między innymi, słuchacze będą odbywać praktykę z nauczania fizyki w szkole. 60 godzin praktyki w szkole podstawowej i 60 godzin praktyki w liceum. W programie przewidziane są też zajęcia z podstaw informatyki i technik multimedialnych oraz obsługi programów użytkowych przydatnych w pracy nauczyciela fizyki. Stawiamy na dobre przygotowanie praktyczne, stąd wiele godzin dydaktyki fizyki, na której słuchacze będą wykonywać mnóstwo typowo szkolnych doświadczeń.

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: