Uniwersytet Opolski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

 • ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Instytut Fizyki utworzył nowy kierunek „Analiza danych i metody pomiarowe” wychodząc naprzeciw intensywnie zmieniającym się oczekiwaniom rynku pracy we współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym funkcjonowanie gospodarki jest oparte na technologiach cyfrowych i w którym  tempo rozwoju technologicznego jest bardzo szybkie i wymaga od ludzi ciągłego uczenia się i uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności. 

  Kierunek ten został przygotowany w oparciu o analizę statystyk badających zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów w wielu dziedzinach gospodarki, a także w oparciu o opinie uzyskane bezpośrednio od potencjalnych pracodawców, oraz analizę ofert pracy dostępnych w urzędach pracy, w biuletynach informacji publicznej oraz w wyspecjalizowanych portalach internetowych. 

  Na rynku pracy obserwuje się ciągle rosnące zainteresowanie pracownikami z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analizy danych, programowania i modelowania komputerowego. Poszukiwani są również specjaliści  z praktycznymi umiejętnościami planowania i przeprowadzania złożonych pomiarów oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Studia Analiza Danych i Metody Pomiarowe łączą te dwa zakresy wiedzy i umiejętności, sprawiając, że ich absolwenci będą wszechstronnymi specjalistami, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych i metody pomiarowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Fizyka, matematyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek fizyka
  Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych na Opolszczyźnie, a także Dolnym i Górnym Śląsku.
  Do studiowania na kierunku fizyka zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami ścisłymi i informatyką, a zwłaszcza zastosowaniem fizyki w medycynie. Są to studia dla ambitnych i ciekawych świata, a jednocześnie chcących wykonywać zawód, na który z całą pewnością będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.
  W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego biofizyki oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej i astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
  Pracownicy cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Część pracowników bierze udział w realizacji kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Fizyka lub matematyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - Kierunek informatyka

  Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

   W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

   Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

  Czytaj dalejZwiń

  Więcej info i zasady rekrutacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Matematyka
  Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.
  W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne; student ma możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z profilem własnych zainteresowań.
  Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

  Czytaj dalejZwiń

  Więcej info i zasady rekrutacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi stanowią 2/3 stanu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.

  Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i  badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności pro medycznych, doświadczoną kadrę przygotowaną do prowadzenia tego typu studiów oraz dobrze wyposażone pracownie.

  Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Niewielkie grupy ćwiczeniowe zapewniają dobry kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia co istotnie wpływa na jakość nauczania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • fizyka lub matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)