Uniwersytet Opolski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

 • FIZYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek fizyka
  Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.
  Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.
  Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

  Czytaj dalejZwiń

  Więcej info i zasady rekrutacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - Kierunek informatyka
  Absolwent studiów licencjackich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. 
  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Ponadto, posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. 

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Bardziej szczegółowy profil przyszłego zatrudnienia określa specjalność, którą absolwent ukończył. 

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka otrzymuje tytuł magistra. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Więcej info i zasady rekrutacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
  • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania, 
  • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia, 
  • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, 
  • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
  instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe), szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do: konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań, podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych,  jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej),  szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

  Czytaj dalejZwiń

  Więcej info i zasady rekrutacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: