• GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Geografia

  To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Jest on przygotowany z myślą o tych, którzy nie mogą wytrzymać w jednym miejscu i na studiach chcieliby robić coś więcej niż tylko siedzieć z nosami w książkach. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś i zastanawiałeś się nad tym, jak żyć z podróży, to na tym kierunku znajdziesz odpowiedź i być może spełnisz swoje marzenia. Zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne i biwaki integracyjne to ten element nauki, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków, a każdy z takich wypadów to doskonała okazja, by nawiązać nowe znajomości, nauczyć posługiwać się mapą i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje nasz świat. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Nasza Uczelnia daje Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających z geografii lub na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako przewodnik, pracownik instytucji badawczych (takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy), twórca ofert turystycznych, w jednostkach państwowych i samorządowych, a także nauczyciel.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Geografia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał Geografie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Rewitalizacja Dróg Wodnych

  Rewitalizacja to unikatowy i jedyny taki kierunek w Europie, można go studiować tylko na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rewitalizacja dróg wodnych przygotowuje specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te dopiero mają powstać. W toku studiów zdobywa się wiedzę m.in. z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, a także w dziedzinie architektury krajobrazu i ekonomii. Na studiach duży nacisk kładzie się na praktyczny wymiar i zdobywanie przez studentów umiejętności i doświadczenia. Studenci w trakcie studiów uzyskują też dodatkowe uprawnienia - po I roku studiów młodszego marynarza, po II roku studiów starszego marynarza, a po zakończeniu studiów - stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Patenty uprawniają do podjęcia pracy m.in. w załogach jednostek pływających. Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli o profilu wodnym, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych. W ramach programu studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia praktyki w zakresie żeglugi śródlądowej, co pozwoli na uzyskiwanie uprawnień zawodowych (egzamin państwowy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszcz).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał geografię, fizykę, biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Turystyka i Rekreacja

  UKW to najlepszy kierunek na studia. Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin, obejmuje pięć bloków z zakresu: środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmioty praktyczne. Wybierając się na ten kierunek musisz być świadomy, że najważniejsze byś interesował się geografią, a także dobrze ją rozumiał. Przydatne są umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja, a także kreatywność i komunikatywność. Student turystyki i rekreacji powinien mieć predyspozycje do nauki języków obcych, które są pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci turystyki i rekreacji na UKW już w trakcie studiów zdobywają cenne doświadczenie na praktykach zawodowych. Można je odbywać w kraju i zagranicą. Studenci korzystają również z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS + m.in. do: Bułgarii, na Cypr, do Finlandii, Francji, Rosji, Słowacji, Turcji. Otrzymując dyplom ukończenia studiów turystyki i rekreacji na UKW możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (uruchamiamy je od roku 2016/2017) lub podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych. Absolwenci turystyki i rekreacji na UKW pracują również w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał geografię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   
   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wychowanie Fizyczne

  Jeżeli pasją bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna, sport to właśnie kierunek wychowanie fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby dla których aktywność ruchowa jest pasją życia. Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu: z basenem, halą do gier, salami fitness,  boiskami zewnętrznymi ze sztuczna nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz  laboratoriami wysiłkowymi. Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie! W ramach studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej. Ponadto uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz kompetencje zawodowe w ramach specjalności dodatkowej gimnastyka korekcyjna. Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. Po studiach możesz pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Otrzymujesz także uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagana jest umiejętność pływania. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

   

   

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU Stopień: I REKRUTACJA

  Wiedza o środowisku podstawą zarządzania kryzysowego 

  Doświadczamy niemal na co dzień, jak różnorodne czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, co może spowodować obniżenie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej na danym obszarze. Monitorowanie oraz reagowanie na owe zakłócenia wymaga troskliwej opieki organów administracji publicznej, a w tym, wielu specjalistów zatrudnionych w centrach zarządzania kryzysowego

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał Geografie, fizykę, matematykę lub wos na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więce

Opinie (0)