• INSPEKCJA WETERYNARYJNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Postaw na inspekcję weterynaryjną na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP – zyskaj ekskluzywne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i miej rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami. Co będziesz studiował - to niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu pró- bek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy. Gdzie i jaka czeka Cię praca - Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych poziomach administracji – Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych na poszczególnych poziomach administracji – Główny i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt, zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inspekcja weterynaryjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki lub fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inspekcja weterynaryjna jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA AMATORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ogrody zoologiczne i amatorskie
  Co będziesz studiował – początkowo przedmioty humanistyczne, podstawy prawa, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Język obcy będziesz doskonalił przez 4 semestry, zaś sprawność fizyczną przez 2 semestry. W ramach technologii informacyjnych poznasz podstawowe techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną. Uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Poznasz zagadnienia budowy i fizjologii i biochemii organizmów żywych w tym także drobnoustrojów. Przybliżymy Ci zagadnienia z podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują między innymi zagadnienia z zakresu dobrostanu zwierząt, bioetyki, biotechnologii, podstaw agronomii, przydomowego chowu zwierząt, genetyki zwierząt amatorskich i towarzyszących. W ramach specjalności proponujemy szeroką ofertę przedmiotów specjalnościowych poczynając od charakterystyki ras poszczególnych grup zwierząt, poprzez znajomość gatunków zagrożonych i ginących, zasad organizacji wystaw, konkursów, ekspozycji zwierząt, do zasad organizacji ogrodów zoologicznych.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – proponowany kierunek studiów ma pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizykii, geografii

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOFIZJOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli traktujesz zwierzęta jak równe sobie i ze szczególną wrażliwością podchodzisz do zrozumienia ich potrzeb bytowych, prawidłowej pielęgnacji, poprawy jakości życia oraz stanu psychofizycznego, a ponad wszystko rozumiesz miejsce zwierząt w rozwoju człowieka, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP jako pierwszy w Polsce oferuje kierunek kształcenia zoofizjoterapia! Co będziesz studiował - tylko tutaj zdobędziesz umiejętności z zakresu rehabilitacji zwierząt udomowionych, nieudomowionych oraz egzotycznych, a także technik terapeutycznych (w tym: laseroterapii, kinezyterapii, treningu sportowego). Stając się fundamentem nowego działu medycyny weterynaryjnej i cennym, uzupełnieniem opieki zdrowotnej dla zwierząt, nauczysz się redukcji bólu i przyspieszania procesu zdrowienia zwierząt po wypadkach, zabiegach i przewlekłych schorzeniach, a także w okresie ich starzenia. Gdzie i jaka czeka Cię praca - kliniki, lecznice, przychodnie weterynaryjne, ogrody zoologiczne, schroniska i azyle dla zwierząt, centra rehabilitacji dzikich zwierząt, zespoły terapeutyczne odpowiedzialne za opracowanie programów treningowych zwierząt użytkowanych sportowo (konie, psy), własna działalność gospodarcza z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii zwierząt.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zoofizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub fizyki z astronomią, geografii

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu hodowli zwierząt, studia na kierunku zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Tym bardziej, że to kierunek wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów! Co będziesz studiował - tylko tutaj posiądziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, technologii ich utrzymania, żywienia i pielęgnacji, produkcji surowców żywnościowych, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwa i prowadzenia gospodarstwa. Gdzie i jaka czeka Cię praca - administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem, doradztwo rolnicze, nadzór hodowlany, laboratoria specjalistyczne, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, Polskie Federacje Hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, gospodarstwa agroturystyczne i rolne, Polski Związek Łowiecki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub geografii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Zootechnika jest ukończenie studiów II stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

czerwona Ocena

zootoechnika to błąd