• INSPEKCJA WETERYNARYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
   Inspektor Weterynaryjny zajmuje się:
  • zadaniami na poszczególnych poziomach administracji w Inspektoracie Weterynaryjnym,
  • nadzorowanymi procesami wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach produkcyjnych lub w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • projektowanie oraz nadzorem systemów jakości w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pasz dla zwierząt,
  • wprowadzaniem do obrotu produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt w przedsiębiorstwach sektora paszowego,
  • działaniami w zespołach zarządzania kryzysowego, ośrodkach doradztwa rolniczego i placówkach edukacyjnych.

  Kształcenie na kierunku Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 uzyskał certyfikat Studia z Przyszłością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inspekcja weterynaryjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOFIZJOTERAPIA I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydogska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt

  Zoofizjoterapia i Pielęgnacja Zwierząt to studia stacjonarne inżynierskie o profilu praktycznym, które trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy z zakresu fizjoterapii i szeroko pojętej pielęgnacji zwierząt oraz wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wykwalifikowanej kadry zoofizjoterapeutów i profesjonalnych groomerów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy odpowiednio pod pozycją 516406 i 516401.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów zootechnika

  Zootechnik zajmuje się:

  • nadzorem nad chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  • prowadzeniem prac hodowlanych zgodnie z kierunkiem produkcji danej fermy,
  • utrzymaniem zwierząt zgodnie z dobrostanem,
  • oceną jakości pasz przeznaczonych do skarmia zwierząt, przygotowaniem pasz (bilansowanie koncentratów i mieszanek paszowych),
  • doradztwem żywieniowym bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i koni, a także zwierząt futerkowych,
  • obrotem zwierzętami,
  • czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami działającymi na rzecz poszczególnych sektorów produkcji zwierzęcej.

  Kształcenie na kierunku Zootechnika rozpoczęło się w 1971 roku. Kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program studiów, otrzymał również certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021.  Ponadto, kapituła konkursowa w 2020 roku wyróżniła kierunek certyfikatem nadzwyczajnym "Laur Innowacji”.

  Kierunek Zootechnika został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, zoofizjoterapia, inspekcja weterynaryjna, biotechnologia; pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

małgosia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to uczelnia nowoczesna i innowacyjna. Jeśli chcecie studiować kierunki odpowiadające zapotrzebowaniu współczesnego świata, udajcie się do Bydgoszczy

daniel Ocena odpowiedz

Studia w UTP zawsze były moim celem. Nie interesowały mnie inne uczelnie. Dlaczego miałbym wyjeżdżać do innego miasta, skoro u siebie mam prestiżową uczelnię, która zapewni świetne wykształcenie?

usatysfakcjonowany Ocena odpowiedz

dużo fajnych ludzi i oddanych profesorów

zadowolony student Ocena odpowiedz

polecam ten wydział

czerwona Ocena odpowiedz

zootoechnika to błąd