• BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych zajmuje się:

  • kontrolą utrzymania najwyższych standardów obowiązujących w produkcji zwierzęcej,
  • nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym w gospodarce żywnościowej,
  • regulacjami prawnymi związanymi z prawem paszowym, sanitarno-żywnościowym, systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz certyfikacją żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • standardami uboju zwierząt,
  • zasadami bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa oraz jaj,
  • oceną jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przy pomocy najnowszych technik analitycznych, w oparciu o obowiązujące normy,
  • oceną wpływu sposobu konserwowania, pakowania i przechowywania na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • analizą oddziaływania produkcji zwierzęcej i przetwórstwa surowców zwierzęcych na jakość środowiska naturalnego oraz zagospodarowaniem produktów ubocznych produkcji zwierzęcej.

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii

  Dowiedz się więcej

   

 • INSPEKCJA WETERYNARYJNA Stopień: I REKRUTACJA

   Inspektor Weterynaryjny zajmuje się:
  • zadaniami na poszczególnych poziomach administracji w Inspektoracie Weterynaryjnym,
  • nadzorowanymi procesami wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach produkcyjnych lub w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • projektowanie oraz nadzorem systemów jakości w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pasz dla zwierząt,
  • wprowadzaniem do obrotu produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt w przedsiębiorstwach sektora paszowego,
  • działaniami w zespołach zarządzania kryzysowego, ośrodkach doradztwa rolniczego i placówkach edukacyjnych.

  Kształcenie na kierunku Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek w 2020 r. uzyskał certyfikat Studia z Przyszłością.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inspekcja weterynaryjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • przedmioty obowiązkowy lub dodatkowy biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOFIZJOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Zoofizjoterapeuta zajmuje się:

  • wykonywaniem specjalistycznych zabiegów mających na celu poprawę stanu zdrowia, polepszenie jakości życia oraz redukcję bólu u zwierząt po różnego rodzaju urazach ortopedycznych, zabiegach chirurgicznych, w chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych, chorobach związanych ze starzeniem się, a także u zwierząt z otyłością. Ponadto zabiegi fizjoterapeutyczne są stosowane u zwierząt sportowych jako element w prewencji urazów oraz skuteczne narzędzie stymulujące powysiłkową regenerację organizmu
  • przeprowadzaniem wywiadu z opiekunem zwierzęcia, wykonywaniem oceny zoofizjoterapeutycznej na podstawie badania klinicznego oraz opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta
  • doborem metod fizjoterapeutycznych oraz wykonywaniem zabiegów fizykalnych, manualnych oraz kinezyterapii

  Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizjoterapia zwierząt towarzyszących
  • Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zoofizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub fizyki z astronomią, geografii

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zootechnik zajmuje się:

  • nadzorem nad chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  • prowadzeniem prac hodowlanych zgodnie z kierunkiem produkcji danej fermy,
  • utrzymaniem zwierząt zgodnie z dobrostanem,
  • oceną jakości pasz przeznaczonych do skarmia zwierząt, przygotowaniem pasz (bilansowanie koncentratów i mieszanek paszowych),
  • doradztwem żywieniowym bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i koni, a także zwierząt futerkowych,
  • obrotem zwierzętami,
  • czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami działającymi na rzecz poszczególnych sektorów produkcji zwierzęcej.

  Kształcenie na kierunku Zootechnika rozpoczęło się w 1971 roku. Kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program studiów, otrzymał również certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021.  Ponadto, kapituła konkursowa w 2020 roku wyróżniła kierunek certyfikatem nadzwyczajnym "Laur Innowacji”.

  Kierunek Zootechnika został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
  • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Fizjoterapia zwierząt

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
  • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Fizjoterapia zwierząt

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub geografii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

małgosia Ocena

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to uczelnia nowoczesna i innowacyjna. Jeśli chcecie studiować kierunki odpowiadające zapotrzebowaniu współczesnego świata, udajcie się do Bydgoszczy

daniel Ocena

Studia w UTP zawsze były moim celem. Nie interesowały mnie inne uczelnie. Dlaczego miałbym wyjeżdżać do innego miasta, skoro u siebie mam prestiżową uczelnię, która zapewni świetne wykształcenie?

usatysfakcjonowany Ocena

dużo fajnych ludzi i oddanych profesorów

zadowolony student Ocena

polecam ten wydział

czerwona Ocena

zootoechnika to błąd


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: