Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja weterynaryjna

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inspekcja weterynaryjna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Inspekcja weterynaryjna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | inspekcja weterynaryjna - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inspekcja weterynaryjna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inspekcja weterynaryjna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inspekcja weterynaryjna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inspekcję weterynaryjną

W programie studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Zoologia stosowana
 • Chemia
 • Anatomia zwierząt
 • Genetyka zwierząt
 • Standardy produkcji ryb
 • Toksykologia i toksykozy
 • Higiena mleka
 • Statystyka w analityce
 • Profilaktyka w użytkowaniu koni
 • Pozyskiwanie produktów pszczelich
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • norm prawnych w kwestii posiadania zwierząt hodowlanych
 • metod badań weterynaryjnych pod kątem obecności pasożytów i patogenów w mięsie
 • obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych
 • wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek
 • wykonywania standardowych testów laboratoryjnych oraz ich analizy

Jak wyglądają studia na kierunku inspekcja weterynaryjna?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna stanowią stosunkowo nową propozycję kształcenia akademickiego. Jeśli czujesz, że jest to profil dydaktyczny stworzony dla ciebie, zorientuj się, jakie ośrodki akademickie mają go w swojej ofercie.

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Przeanalizuj także, w jakiej formie będziesz mógł rozpocząć naukę. Interesują cię studia niestacjonarne? W przypadku inspekcji weterynaryjnej możesz mieć z nimi problem. Na ten moment wśród propozycji kształcenia pojawiają się przede wszystkim studia stacjonarne, czyli dzienne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna? Posiądziesz wiedzę teoretyczną na temat ustanowionych prawnie norm w aspekcie posiadania zwierząt hodowlanych przeznaczonych na ubój. Dowiesz się, jaki wymiar klatek jest odpowiedni dla danego zwierzęcia oraz jaka ich liczba może przypadać na określoną powierzchnię.
Zrozumiesz, że zwierzęta nie są przedmiotami, z których człowiek może korzystać, jak mu się tylko podoba – mają one uczucia i zapewnienie im godnych warunków bytowych jest szczególnie ważne. Poznasz metody badań weterynaryjnych na obecność pasożytów i innych patogenów w mięsie przeznaczonym do spożycia przez ludzi. Nauczysz się obsługiwać sprzęty laboratoryjne ułatwiające prace z próbkami do analizy.
 
W programie studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • zoologia stosowana
 • ochrona środowiska
 • chemia
 • biochemia
 • anatomia zwierząt
 • fizjologia zwierząt
 • genetyka zwierząt
 • mikrobiologia
 • podstawy agronomii

 

3. Nabywane umiejętności

Kierunki studiów takie jak inspekcja weterynaryjna zaadresowane są do osób, które w przyszłości chciałyby zająć się nadzorowaniem zwierząt hodowlanych i doświadczalnych. Studia na tym kierunku wyposażą cię w pakiet umiejętności, dzięki którym będziesz:

 • kontrolować jakość hodowli zwierząt;
 • dbać o wysoką jakość produktów pochodzenia odzwierzęcego;
 • wprowadzać nowe rozwiązania produkcyjne;
 • wykonywać testy laboratoryjne.

 

W programie kształcenia pojawią się zatem przedmioty z podstawowych dyscyplin ścisłych (przede wszystkim chemia, biologia), które pozwolą ci na aktywną pracę w tym zakresie. Czekają cię zarówno wykłady, jak i ćwiczenia laboratoryjne, podczas których nauczysz się wykonywać podstawowe badania diagnostyczne i testy eksperymentalne.

To profil kształcenia idealny dla osób, które widzą potencjał rozwojowy właśnie w tym sektorze gospodarczym oraz dla tych, którym zależy na humanitarnym traktowaniu zwierząt hodowlanych i eksperymentalnych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W obecnych czasach powszechnej mody na zdrowy styl życia i odchodzenie od spożywania produktów odzwierzęcych wydawać by się mogło, że problem dystrybucji nieprzebadanego mięsa chorych zwierząt, zwłaszcza w małych gospodarstwach rolnych, dawno przestał istnieć. Nic bardziej mylnego. Samozwańczy hodowcy trzody chlewnej i innych zwierząt przeznaczonych do uboju, często nie badają ani swoich podopiecznych, ani mięsa, które z nich powstaje.

Prowadzi to do ryzyka powstania groźnych dla ludzi epidemii. Należy w całym procesie przetwarzania zwierząt na pokarm dla ludzi pamiętać, że nie tylko dobro mięsożerców ma znaczenie. Krowy, świnie, kozy, kury i owce często trzymane są w niehumanitarnych warunkach. Transportowane setki kilometrów w ciasnych boksach ciężarówek obijają się od siebie, niejednokrotnie łamiąc kończyny, a nawet ginąc.

Sam ubój pozostawia wiele do życzenia – zwierzęta cierpią wówczas niewyobrażalne męki, mając świadomość zbliżającego się zgonu. Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna powstały, aby wykształcić grono ludzi odpowiedzialnych za prawidłowy nadzór zwierząt hodowlanych i produktów odzwierzęcych. Jeśli interesuje cię dobro nie tylko konsumentów, ale przede wszystkim samych zwierząt, te studia mogą być stworzone dla ciebie!
 
5. Gdzie studiować inspekcję weterynaryjną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inspekcja weterynaryjna:

Ile trwają studia na kierunku inspekcja weterynaryjna?

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) .

Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z inspekcją weterynaryjną rozpoczną od studiów I stopnia. Trwać one będą trzy i pół roku, a więc siedem semestrów.

Będzie to czas zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji. Studenci na zakończenie nauki na tym stopniu przystąpią do obrony pracy dyplomowej, co przyczyni się do otrzymania przez nich tytułu zawodowego inżyniera.

Warto pomyśleć także o kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku o podobnej tematyce. Inspekcja weterynaryjna przewiduje na ten moment tylko studia inżynierskie.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inspekcja weterynaryjna

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna? Zostaniesz inspektorem weterynaryjnym do spraw żywności, gdzie będziesz miał okazję wykorzystać zdobyte na studiach umiejętności badania produktów pochodzenia zwierzęcego.
Jeśli bliskie twojemu sercu są problemy zwierząt hodowlanych, w swojej przyszłej pracy zatroszczysz się o zapewnienie im godnego bytu poprzez przeprowadzanie kontroli gospodarstw rolnych i prywatnych hodowców.
Zatrudnisz się w przedsiębiorstwie paszowym, gdzie zadbasz, aby pożywienie dla zwierząt miało dobrą jakośćJeśli chciałbyś dzielić się zdobytą podczas studiów wiedzą, ośrodki doradztwa rolniczego i inne placówki edukacyjne również staną przed tobą otworem.
 
Absolwent kierunku inspekcja weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego
 • zakładach produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych
 • inspektor do spraw utylizacji szczątków organicznych
 • inspektor do spraw finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • ośrodkach doradztwa rolniczego i innych placówkach edukacyjnych

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inspekcja weterynaryjna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inspekcja weterynaryjna studia I stopnia

Zobacz inne kierunki weterynaryjne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)