Inspekcja weterynaryjna studia – kierunek studiów

W obecnych czasach powszechnej mody na zdrowy styl życia i odchodzenie od spożywania produktów odzwierzęcych wydawać by się mogło, że problem dystrybucji nieprzebadanego mięsa chorych zwierząt, zwłaszcza w małych gospodarstwach rolnych, dawno przestał istnieć. Nic bardziej mylnego. Samozwańczy hodowcy trzody chlewnej i innych zwierząt przeznaczonych do uboju, często nie badają ani swoich podopiecznych, ani mięsa, które z nich powstaje. Prowadzi to do ryzyka powstania groźnych dla ludzi epidemii. Należy w całym procesie przetwarzania zwierząt na pokarm dla ludzi pamiętać, że nie tylko dobro mięsożerców ma znaczenie. Krowy, świnie, kozy, kury i owce często trzymane są w niehumanitarnych warunkach. Transportowane setki kilometrów w ciasnych boksach ciężarówek obijają się od siebie, niejednokrotnie łamiąc kończyny, a nawet ginąc. Sam ubój pozostawia wiele do życzenia – zwierzęta cierpią wówczas niewyobrażalne męki, mając świadomość zbliżającego się zgonu. Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna powstały, aby wykształcić grono ludzi odpowiedzialnych za prawidłowy nadzór zwierząt hodowlanych i produktów odzwierzęcych. Jeśli interesuje cię dobro nie tylko konsumentów, ale przede wszystkim samych zwierząt, te studia mogą być stworzone dla ciebie!
Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna? Posiądziesz wiedzę teoretyczną na temat ustanowionych prawnie norm w aspekcie posiadania zwierząt hodowlanych przeznaczonych na ubój. Dowiesz się, jaki wymiar klatek jest odpowiedni dla danego zwierzęcia oraz jaka ich liczba może przypadać na określoną powierzchnię. Zrozumiesz, że zwierzęta nie są przedmiotami, z których człowiek może korzystać, jak mu się tylko podoba – mają one uczucia i zapewnienie im godnych warunków bytowych jest szczególnie ważne. Poznasz metody badań weterynaryjnych na obecność pasożytów i innych patogenów w mięsie przeznaczonym do spożycia przez ludzi. Nauczysz się obsługiwać sprzęty laboratoryjne ułatwiające prace z próbkami do analizy.
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna? Zostaniesz inspektorem weterynaryjnym do spraw żywności, gdzie będziesz miał okazję wykorzystać zdobyte na studiach umiejętności badania produktów pochodzenia zwierzęcego. Jeśli bliskie twojemu sercu są problemy zwierząt hodowlanych, w swojej przyszłej pracy zatroszczysz się o zapewnienie im godnego bytu poprzez przeprowadzanie kontroli gospodarstw rolnych i prywatnych hodowców. Zatrudnisz się w przedsiębiorstwie paszowym, gdzie zadbasz, aby pożywienie dla zwierząt miało dobrą jakość. Jeśli chciałbyś dzielić się zdobytą podczas studiów wiedzą, ośrodki doradztwa rolniczego i inne placówki edukacyjne również staną przed tobą otworem.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inspekcja weterynaryjna na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, w procesie rekrutacji pod uwagę brane są następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inspekcję weterynaryjną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • norm prawnych w kwestii posiadania zwierząt hodowlanych
  • metod badań weterynaryjnych pod kątem obecności pasożytów i patogenów w mięsie
  • obsługi sprzętu laboratoryjnego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inspekcja weterynaryjna

Absolwent kierunku inspekcja weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego
  • zakładach produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych
  • inspektor do spraw utylizacji szczątków organicznych
  • inspektor do spraw finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • ośrodkach doradztwa rolniczego i innych placówkach edukacyjnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Komentarze (0)