• BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia medyczna

  Jesteście ciekawi świata? A może Waszym ulubionym programem jest Discovery Channel? Jeśli pasjonują Was najnowsze odkrycia w genetyce, biologii molekularnej czy inżynierii genetycznej to jest kierunek stworzony dla Was. To młoda, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Z jednej strony – bazuje na najnowszych odkryciach medycyny i biologii. Z drugiej – ma do swojej dyspozycji kosmiczną aparaturę, dzięki której można dokonywać przełomowych odkryć. I chociaż genom człowieka został już opisany, to w tej dziedzinie jest jeszcze wiele pytań, na które może właśnie Wam uda się znaleźć odpowiedź podczas swojej pracy zawodowej. Może dołączycie do zespołu szukającego leku na raka? A może zafascynuje Was jak stworzyć krem, który zastąpi laser i wygładzi zmarszczki? Ktoś zastanowi się, czy nie warto poszukać pracy w ochronie środowiska, aby zadbać o przyszłość Ziemi. Jest wiele możliwości. Tylko jedno jest pewne. Wiedza, którą zdobędziecie w czasie studiów na pewno pomoże spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Biomedyczna

  Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza nauk technicznych i medycznych. Celem połączenia wiedzy medycznej z możliwościami techniki jest wykorzystanie jej w służbie człowiekowi. Treści medyczne stanowią podstawę dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w zdrowym i chorym organizmie ludzkim, a nowoczesne narzędzia i procesy techniczne służą analizie, wnioskowaniu, oraz tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych. Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchamia kierunek studiów wyższych Inżynierii biomedycznej, prowadząc własny nabór studentów. Tym samym otwiera się droga do międzyuczelnianego kształcenia studentów wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Platforma naukowo-dydaktyczna stworzona na bazie dwóch Uniwersytetów, staje się tym samym gwarantem wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kierunku studiów. Wszechstronność i interdyscyplinarność Inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. Odnajdą się oni na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii. Znaczenie inżynierii biomedycznej jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną jest zauważane i doceniane przez kraje wysoko rozwinięte, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę ciągle rośnie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Lekarski

  Może warto jest kiedyś usłyszeć „Pani Doktora, Panie Doktorze”. Lubimy czuć się potrzebni. Zazwyczaj słowo „dziękuję” jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów. Można na przykład zostać lekarzem. Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy. Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką. Collegium Medicum ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Doskonałe wyniki osiągane przez absolwentów zdających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów. Skończyliście studia i co dalej? To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Szczególnie kierunków humanistycznych. Tutaj życie często weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością. Bywa, że często nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim ma się zdecydowanie lepsze perspektywy na ciekawą i dobrze płatną pracę.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Optometria to wszechstronna edukacja studentów, której celem jest przygotowanie specjalistycznej kadry, zajmującej się diagnostyką wybranych chorób, w szczególności wad wzroku, oraz zaopatrzeniem pacjentów w wyroby medyczne służącej do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe. 

  Absolwent optometrii zostanie przygotowany do:

  • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
  • samodzielnego pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz do współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.
  • prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych
  • profilaktyki chorób oraz oceny podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wysokości średniej uzyskanej na studiach pierwszego stopnia.

 • OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Optyka Okularowa z Elementami Optometrii

  Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie diagnostyki wad wzroku oraz zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne służące do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe. Kształcenie na  kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii przygotuje absolwenta do prowadzenia warsztatu optyka okularowego, do właściwego doboru opraw okularowych oraz zapewni wiedzę z zakresu doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych. Absolwent optyki będzie mógł prowadzić pomiary w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz udzielać instrukcji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Zostanie wyposażony w narzędzia pozwalające na kompetentną sprzedaż soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji. Ponadto zostanie przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i zespołowej, dyskusji o wynikach badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań. Program studiów jest ukierunkowany na umiejętności praktyczne, kontakt z klientem/pacjentem oraz wzbogacony zajęciami z zakresu przedsiębiorczości. Absolwent kierunku optyka okularowa z elementami optometrii zostanie przygotowany do pracy w:
  • zakładach optycznych,
  • zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny,
  • firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki i urządzenia,
  • gabinetach, przychodniach, oddziałach okulistycznych. 

  Zdobyte przez kandydata kompetencje są zgodne z wytycznymi European Council Of Optometry and Optics iGeneral Optical Council dla zawodu optyka okularowego (dispensing optician), co umożliwi podjęcie pracy za granicą.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Optyka Okularowa z Elementami Optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)