Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 01 (telefon aktywny w terminie: 19.02 - 28.02.2024 r.)

https://arch.pg.edu.pl/

Wydział Architektury

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 01 (telefon aktywny w terminie: 19.02 - 28.02.2024 r.)

https://arch.pg.edu.pl/

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów architektura
  Kształcenie na architekturze jest proporcjonalnie wysmakowaną kompozycją kształcenia artystycznego z solidną dawką wiedzy inżynierskiej. Podczas studiów zapoznasz się z historią architektury oraz teoriami projektowania architektury współczesnej. Poznasz zasady projektowania różnych obiektów, od budynków mieszkalnych, poprzez obiekty użyteczności publicznej, na obiektach przemysłowych kończąc.

  W procesie projektowania m.in. domów jedno - i wielorodzinnych, hoteli, budynków oświaty, dworców, portów jachtowych będziesz wykorzystywać programy komputerowe do wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych, wizualizacji oraz projektowania parametrycznego. Odbędziesz też indywidualną, dwutygodniową praktykę budowlaną.

  Pamiętaj, że część studiów możesz realizować na uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach programów MOSTECH/Erasmus+.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, wyniki z egzaminu maturalnego języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz historia sztuki albo informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest portfolio, kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów, ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników. Daje on szanse na nabycie unikatowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie urbanistyki, rewitalizacji, planowania przestrzennego, zarządzania jednostkami terytorialnymi. Naszą specjalizacją jest podejście projektowe dające nie tylko narzędzia analityczne, ale także możliwość realnej interwencji w przestrzeni.
  W procesie kształcenia nauczysz się zasad sporządzania koncepcji i projektów urbanistycznych, dokumentów planistycznych, prognostycznych i o charakterze koordynacyjnym, powstających na poziomie miasta i gminy. Zrozumiesz zasady prowadzenia polityki rozwoju i polityki przestrzennej w różnych kontekstach i sytuacjach.
  Poza tym poznasz nowoczesne techniki komputerowe, w szczególności GIS (Geographic Information System), niezbędne w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Równolegle, studiując zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie i w sposób zrównoważony można rozwijać miasta i wsie. Będziesz wiedział jak dostosować ludzkie osiedla do zmian klimatycznych i uczynić je lepszymi miejscami do życia.
  W ramach studiów przewidziane są praktyki związane z percepcją przestrzeni oraz wprowadzeniem studentów w realia pracy urbanisty. Realizują je różne firmy i instytucje zajmujące się kształtowaniem przestrzeni. Dodatkowo część programu realizujemy we współpracy z kluczowymi firmami z regionu, których przedstawiciele prowadzą zajęcia przybliżające studentów do realiów wykonywania zawodu urbanisty w różnych kontekstach i sytuacjach.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Urbanistyka
  • Zintegrowane zarządzanie strefa przybrzeżną

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  geografia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)