80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINACH I POWIATACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów uzyska wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności energetycznej i zarządzania energią w gminach i powiatach. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki źródeł ciepła w budynkach, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym rekuperacji energii, instalacji oświetlenia budynków i przestrzeni publicznej, skojarzonego wytwarzania energii i układów mikrokogeneracji, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz w pewnym zakresie w obiektach przemysłowych. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych i procedur administracyjnych, w szczególności związanych z oceną charakterystyki energetycznej budynków, wykonywaniem audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Ponadto zyska kompetencje w zakresie gospodarki energetycznej w gminach i powiatach, wykonywania bilansów energii na poziomie gmin, opracowywania scenariuszy zaopatrzenia gminy w energię i w efekcie planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gmin. Znajomość szczegółowych zagadnień poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ENERGETYKA JĄDROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowują kadrę inżynieryjno-techniczną oraz administracyjną do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, która umożliwi im ponadto zatrudnienie przy projektowaniu i budowie elementów układów technologicznych oraz przy nadzorze eksploatacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ze względu na przewidywane pilne potrzeby w dziedzinie szkolenia kadr, absolwenci studiów będą mogli aktywnie włączyć się w proces organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz staży w różnych kierunkach specjalistycznych, niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a następnie eksploatacji elektrowni jądrowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (1)

Energetyk Ocena

Kierunek Energetyka na PG to naprawdę dobry kierunek z potencjałem, którego uczelnia niestety nie wykorzystuje. Wielu prowadzących to profesorowie 70+, którzy mając potężną wiedzę z danej dziedziny nie potrafią jej już w sposób zrozumiały przekazać. Największym minusem tego kierunku jest pewien przedmiot na 3 semestrze, który zdaje ok. 10% studentów danego roku. Profesor ok. 80 lat na siłę próbuje udowodnić, że studenci nic nie umieją. Poza tym uczelnia chwali się, że kierunek ten jest międzywydziałowy co w moim odczuciu także jest jego minusem. Chcąc uzyskać jakąkolwiek zgodę od dziekana, trzeba ją uzyskać trzykrotnie - od każdego wydziału oddzielnie - co jest po prostu niewykonalne. Całościowo jednak nie można określić tego kierunku jako słaby - jest pożądany na rynku pracy. Dla mnie jest to kierunek po prostu dobry. Co Politechnika Gdańska musi zrobić aby był bardzo dobry? Słuchać studentów!