80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  Studia na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania na WEiA PG przygotowują do pracy w różnych gałęziach przemysłu oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Cechą kierunku Automatyka i Robotyka jest to, że absolwenci przygotowani są nie tylko do odbioru, ale również do tworzenia nowych technologii. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Automatyka i Robotyka jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą  wiedzę z takich dyscyplin jak Teoria Sterowania, Analiza Sygnałów, Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika, Mechanika, Mechatronika.
  Na pierwszym stopniu kierunku Automatyka i Robotyka można studiować dwie specjalności: Automatyka i Systemy Sterowania oraz Robotyka i Systemy Mechatroniki. Podział na specjalności następuje od trzeciego roku studiów. Podział ten odbywa się na podstawie indywidualnych zainteresowań studentów i przewidywanego zapotrzebowania na specjalistów określonej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka
  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektrotechnika
  Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
  Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym przez Wydziały: Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechaniczny oraz Elektrotechniki i Automatyki. Wydział OiO koordynuje pierwsze pięć semestrów wspólnych studiów. Po pięciu semestrach studiów studenci wybierają specjalności, które prowadzone są na każdym z Wydziałów. 
  Na pierwszym roku studiów prowadzone są głównie przedmioty podstawowe tj. matematyka, fizyka, chemia, geometria i grafika inżynierska oraz wybrane przedmioty kierunkowe takie jak: podstawy elektrotechniki oraz mechanika. Spośród innych przedmiotów występujących na pierwszym roku można m.in. wyróżnić: materiały konstrukcyjne, techniki wytwarzania, gospodarka i systemy energetyczne oraz przedmioty humanistyczne. Na starszych latach studiów oprócz zagadnień związanych z energetyką i mechaniką występuje duża grupa przedmiotów „elektrotechnicznych” związanych z: maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, miernictwem i systemami pomiarowymi, źródłami energii oraz przesyłem energii elektrycznej. Po piątym semestrze student może wybrać jedną z dwóch specjalności prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki: Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce lub Rynki energii i systemy energetyczne. Na specjalności Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce występują przedmioty związane z elektrowniami, mechatroniką, diagnostyką i monitoringiem oraz grupy przedmiotów dotyczących urządzeń elektrycznych i automatyki. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia
  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Energetyk Ocena

Kierunek Energetyka na PG to naprawdę dobry kierunek z potencjałem, którego uczelnia niestety nie wykorzystuje. Wielu prowadzących to profesorowie 70+, którzy mając potężną wiedzę z danej dziedziny nie potrafią jej już w sposób zrozumiały przekazać. Największym minusem tego kierunku jest pewien przedmiot na 3 semestrze, który zdaje ok. 10% studentów danego roku. Profesor ok. 80 lat na siłę próbuje udowodnić, że studenci nic nie umieją. Poza tym uczelnia chwali się, że kierunek ten jest międzywydziałowy co w moim odczuciu także jest jego minusem. Chcąc uzyskać jakąkolwiek zgodę od dziekana, trzeba ją uzyskać trzykrotnie - od każdego wydziału oddzielnie - co jest po prostu niewykonalne. Całościowo jednak nie można określić tego kierunku jako słaby - jest pożądany na rynku pracy. Dla mnie jest to kierunek po prostu dobry. Co Politechnika Gdańska musi zrobić aby był bardzo dobry? Słuchać studentów!