DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI PG?

Wydział Elektrotechniki i Automatyki składa się z 9 katedr i 2 laboratoriów badawczych: Laboratorium LINTE^2 oraz Ośrodka Doświadczalnego. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje cztery kierunki studiów I stopnia oraz trzy kierunki studiów II stopnia.

Corocznie studia na wydziale kończy ok. 300 absolwentów, uzyskując kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie m. in. w spółkach zajmujących się zarządzaniem i obrotem energią elektryczną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w strategicznych projektach branży energetycznej. Wydział należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce, w 2017 r. uzyskał akredytację w kategorii A, a w 2022 r. w kategorii A+ w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, nadane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W zakresie uznania jakości kształcenia wydział posiada pozytywne oceny akredytacyjne PKA, KAUT.

 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)