Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel.: 91 444-27-33/34

fax: 91 444 27 36

https://kfz.usz.edu.pl/

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uniwersytet Szczeciński

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel.: 91 444-27-33/34

fax: 91 444 27 36

https://kfz.usz.edu.pl/

 • DIAGNOSTYKA SPORTOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów diagnostyka sportowa

  Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy w skali kraju. Wpisuje się również w wymogi współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów. Studenci uzyskają kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej – umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
  • wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
  • metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnoza i planowanie żywienia sportowca
  • Diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku diagnostyka sportowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów wychowanie fizyczne
  To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • techniki i metodyki różnych dyscyplin sportu,
  • poznasz formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
  Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji instruktora dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora kinezyprofilaktyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Wybierz jeden przedmiot w danej grupie I, II, III (przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz) + egzamin sprawnościowy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów zdrowie publiczne

  To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. 

  W trakcie studiów jest przekazywana studentom wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji. W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • opracowywać programy działań profilaktycznych odpowiednie do potrzeb danej grupy społecznej,
  • posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
  • identyfikować czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu człowieka,
  • podejmować działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom danej grupy społecznej,
  • identyfikować problemy zdrowotne człowieka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Promocja zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Promotor i trener zdrowia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Promocja zdrowia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Promotor i trener zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)