Diagnostyka sportowa studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Mówią, że sport to zdrowie i wiele w tym prawdy pod warunkiem, że sportowiec – amator czy profesjonalista – w swojej drodze do sukcesów i osiągnięć prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Poziom wysiłku fizycznego osiągany przez przedstawicieli różnorodnych dyscyplin sportowych wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania – prześwietlenia organizmu pod kątem wydolności i potencjalnych chorób, które potrafią przebiegać bezobjawowo, niejednokrotnie stanowiąc zagrożenie dla życia w momentach podwyższonego wysiłku. Osobny temat to kontuzje, które w sporcie pojawiają się bardzo często i potrafią definitywnie przekreślić drogę do sportowej kariery. Ich leczenie zazwyczaj wymaga specjalnego podejścia, które różni się od postępowania w przypadku kontuzji niesportowych. Specjalista, który chce związać swoją karierę z diagnozowaniem i leczeniem sportowców, musi zrozumieć potrzeby organizmu wystawionego na duży wysiłek fizyczny oraz wykształcić w sobie umiejętność poszukiwania nowych metod pracy i kształtowania sprawności, opartych na nowoczesnych metodach diagnostycznych i podstawach nauk biologicznych.  
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By diagnozować poziom sprawności fizycznej, układać profesjonalne plany treningowe i proponować nowe rozwiązania poprawiające wydolność oraz motorykę sportowców, zapoznasz się z podstawami kilku ważnych dziedzin, takich jak: antropomotoryka, anatomia, fizjologia i biologia człowieka oraz genetyka, z uwzględnieniem genetyki klinicznej. Opanujesz podstawy teorii sportu, a by lepiej wspierać sztaby treningowe i drużyny w codziennej pracy nad polepszaniem wyników, zapoznasz się z zagadnieniami psychologii sportu. Dowiesz się, z jakich metod instrumentalnych korzysta diagnostyka sportowa i weźmiesz udział w faktycznych badaniach prowadzonych przez specjalistyczne placówki, które prowadzą czołowych sportowców w drodze po zwycięstwa, dbając jednocześnie o to, by była ona racjonalna i bezpieczna. Nauczysz się obsługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz dokonywać analiz i interpretacji wyników badań, które umożliwiają właściwe prowadzenie szkoleń sportowych. Oswoisz pracę w laboratorium i zapoznasz się z podstawami biochemii, biologii molekularnej, fizjologii i kinezjologii.
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku diagnostyka sportowa? Na Twoją wiedzę i umiejętności będą mogły liczyć kluby sportowe, sztaby szkoleniowe i zespoły treningowe, którym zależy na profesjonalnych konsultacjach w kwestii planowania i prowadzenia efektywnych treningów. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli diagnosty laboratoryjnego lub rozwijać karierę i umiejętności jako pracownik ośrodków sportowych oraz centrów rehabilitacyjnych. Będziesz mógł rozważać związanie swoich zawodowych losów z placówkami edukacyjnymi – szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie lub szkółki sportowe to miejsca, w których będziesz mógł wspierać adeptów różnych dziedzin sportowych w bezpiecznym i podpartym naukową wiedzą rozwijaniu kariery i pasji. 

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Diagnostyka sportowa  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując diagnostykę sportową?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw antropomotoryki
 • podstaw anatomii, fizjologii i biologii człowieka
 • genetyki i genetyki klinicznej
 • teorii sportu
 • psychologii sportu
 • znajomości i wykorzystania w praktyce nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
 • układania planów treningowych i indywidualnych planów rozwoju sportowego
 • metod instrumentalnych wykorzystywanych w diagnostyce sportowej
 • wykonywania analiz i interpretacji wyników badań wpływających na właściwe prowadzenie szkoleń sportowych
 • biochemii
 • biologii molekularnej
 • fizjologii
 • kinezjologii
 • motoryki ludzkiego ciała

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA NIESTACJONARNE

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku diagnostyka sportowa?

Absolwent kierunku diagnostyka sportowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • amatorskich i profesjonalnych klubach sportowych
 • samodzielny, indywidualny doradca sportowy w zakresie polepszania wydajności i planowania efektywnych treningów
 • sztabach szkoleniowych
 • zespołach treningowych
 • sportowy diagnosta laboratoryjny
 • ośrodkach sportowych
 • centrach rehabilitacyjnych
 • placówkach edukacyjnych, tj. szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie oraz szkółki sportowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Komentarze (0)