Dodaj do ulubionych

Diagnostyka sportowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku diagnostyka sportowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Diagnostyka sportowa to innowacyjny kierunek z pogranicza nauk biologicznych i medycznych. Studenci w trakcie nauki nabywają kwalifikacje związane z diagnostyką sportową, a także przygotowują się do przyszłej pracy laboratoryjnej. Co czeka ich w trakcie zajęć? Rozwijanie umiejętności związanych z obsługą specjalistycznej aparatury pomiarowej, a także interpretowanie wyników diagnostycznych, które pozwolą na bardziej efektywne szkolenie sportowe.

Na jaką karierę będą mogli liczyć absolwenci diagnostyki sportowej? Czekać na nich będzie między innymi praca w klubach sportowych, gdzie zajmować się będą wspieraniem treningu – zarówno w dyscyplinach zespołowych, jak i indywidualnych. Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pozwoli absolwentom dobierać właściwe programy aktywności fizycznej dla profesjonalistów i osób zaczynających swoją przygodę ze sportem.

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku diagnostyka sportowa:

 • Podstawą kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia oraz konkurs świadectw,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Diagnostyka sportowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Diagnostyka sportowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Diagnostyka sportowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA NIESTACJONARNE

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA I STOPNIA

DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku diagnostyka sportowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując diagnostykę sportową?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku?
By diagnozować poziom sprawności fizycznej, układać profesjonalne plany treningowe i proponować nowe rozwiązania poprawiające wydolność oraz motorykę sportowców, zapoznasz się z podstawami kilku ważnych dziedzin, takich jak: antropomotoryka, anatomia, fizjologia i biologia człowieka oraz genetyka, z uwzględnieniem genetyki klinicznej.
Opanujesz podstawy teorii sportu, a by lepiej wspierać sztaby treningowe i drużyny w codziennej pracy nad polepszaniem wyników, zapoznasz się z zagadnieniami psychologii sportu.
Dowiesz się, z jakich metod instrumentalnych korzysta diagnostyka sportowa i weźmiesz udział w faktycznych badaniach prowadzonych przez specjalistyczne placówki, które prowadzą czołowych sportowców w drodze po zwycięstwa, dbając jednocześnie o to, by była ona racjonalna i bezpieczna.
Nauczysz się obsługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz dokonywać analiz i interpretacji wyników badań, które umożliwiają właściwe prowadzenie szkoleń sportowych. Oswoisz pracę w laboratorium i zapoznasz się z podstawami biochemii, biologii molekularnej, fizjologii i kinezjologii.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw antropomotoryki
 • podstaw anatomii, fizjologii i biologii człowieka
 • genetyki i genetyki klinicznej
 • teorii sportu
 • psychologii sportu
 • znajomości i wykorzystania w praktyce nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
 • układania planów treningowych i indywidualnych planów rozwoju sportowego
 • metod instrumentalnych wykorzystywanych w diagnostyce sportowej
 • wykonywania analiz i interpretacji wyników badań wpływających na właściwe prowadzenie szkoleń sportowych
 • biochemii
 • biologii molekularnej
 • fizjologii
 • kinezjologii
 • motoryki ludzkiego ciała

Jak wyglądają studia na kierunku diagnostyka sportowa ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek diagnostyka sportowa można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia zaoczne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, którym zależy na połączeniu studiów z innymi aktywnościami.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z aktywnościa fizyczną czy naukami biologicznymi.

 

Studia na kierunku diagnostyka sportowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku diagnostyka sportowa zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych czy przyrodniczych.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat nowoczesnych metod badawczych i diagnostyki medycznej. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 

 • psychologiczne aspekty sportu
 • biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki
 • metody instrumentalne w diagnostyce sportowej
 • kontrola motoryczna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

Przede wszystkim poznasz nowoczesne metody i techniki badawcze oraz nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą. Ponadto dowiesz się w jaki sposób analizować wyniki diagnostyczne.

Studenci rozwiną również swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co wykorzystają podczas pracy na arenie międzynarodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Mówią, że sport to zdrowie i wiele w tym prawdy pod warunkiem, że sportowiec – amator czy profesjonalista – w swojej drodze do sukcesów i osiągnięć prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów.
Poziom wysiłku fizycznego osiągany przez przedstawicieli różnorodnych dyscyplin sportowych wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania – prześwietlenia organizmu pod kątem wydolności i potencjalnych chorób, które potrafią przebiegać bezobjawowo, niejednokrotnie stanowiąc zagrożenie dla życia w momentach podwyższonego wysiłku.
Osobny temat to kontuzje, które w sporcie pojawiają się bardzo często i potrafią definitywnie przekreślić drogę do sportowej kariery. Ich leczenie zazwyczaj wymaga specjalnego podejścia, które różni się od postępowania w przypadku kontuzji niesportowych.
Specjalista, który chce związać swoją karierę z diagnozowaniem i leczeniem sportowców, musi zrozumieć potrzeby organizmu wystawionego na duży wysiłek fizyczny oraz wykształcić w sobie umiejętność poszukiwania nowych metod pracy i kształtowania sprawności, opartych na nowoczesnych metodach diagnostycznych i podstawach nauk biologicznych.  
 
5. Gdzie studiować diagnostykę sportową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek diagnostyka sportowa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku diagnostyka sportowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomoej zyskasz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku diagnostyka sportowa?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku diagnostyka sportowa? Na Twoją wiedzę i umiejętności będą mogły liczyć kluby sportowe, sztaby szkoleniowe i zespoły treningowe, którym zależy na profesjonalnych konsultacjach w kwestii planowania i prowadzenia efektywnych treningów.
Z powodzeniem sprawdzisz się w roli diagnosty laboratoryjnego lub rozwijać karierę i umiejętności jako pracownik ośrodków sportowych oraz centrów rehabilitacyjnych.
Będziesz mógł rozważać związanie swoich zawodowych losów z placówkami edukacyjnymi – szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie lub szkółki sportowe to miejsca, w których będziesz mógł wspierać adeptów różnych dziedzin sportowych w bezpiecznym i podpartym naukową wiedzą rozwijaniu kariery i pasji. 
 
Absolwent kierunku diagnostyka sportowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • amatorskich i profesjonalnych klubach sportowych
 • samodzielny, indywidualny doradca sportowy w zakresie polepszania wydajności i planowania efektywnych treningów
 • sztabach szkoleniowych
 • zespołach treningowych
 • sportowy diagnosta laboratoryjny
 • ośrodkach sportowych
 • centrach rehabilitacyjnych
 • placówkach edukacyjnych, tj. szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie oraz szkółki sportowe

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Komentarze (0)