Diagnostyka sportowa

Diagnostyka sportowa

Studia na kierunku diagnostyka sportowa możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Diagnostyka sportowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku diagnostyka sportowa

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Diagnostyka sportowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Diagnostyka sportowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku diagnostyka sportowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku diagnostyka sportowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku diagnostyka sportowa rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | diagnostyka sportowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku diagnostyka sportowa możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | diagnostyka sportowa - uczelnie >

Opis kierunku

Diagnostyka sportowa to innowacyjny kierunek z pogranicza nauk biologicznych i medycznych. Studenci w trakcie nauki nabywają kwalifikacje związane z diagnostyką sportową, a także przygotowują się do przyszłej pracy laboratoryjnej. Co czeka ich w trakcie zajęć? Rozwijanie umiejętności związanych z obsługą specjalistycznej aparatury pomiarowej, a także interpretowanie wyników diagnostycznych, które pozwolą na bardziej efektywne szkolenie sportowe.

 

Specjalności

Współczesne studia diagnostyczno sportowe charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku diagnostyka sportowa: diagnoza i planowanie w treningu motorycznym, diagnoza i planowanie żywienia sportowca.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku diagnostyka sportowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Na jaką karierę będą mogli liczyć absolwenci diagnostyki sportowej? Czekać na nich będzie między innymi praca w klubach sportowych, gdzie zajmować się będą wspieraniem treningu – zarówno w dyscyplinach zespołowych, jak i indywidualnych. Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pozwoli absolwentom dobierać właściwe programy aktywności fizycznej dla profesjonalistów i osób zaczynających swoją przygodę ze sportem.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku diagnostyka sportowa:

 • Podstawą kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia oraz konkurs świadectw,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Diagnostyka sportowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując diagnostykę sportową?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku?
By diagnozować poziom sprawności fizycznej, układać profesjonalne plany treningowe i proponować nowe rozwiązania poprawiające wydolność oraz motorykę sportowców, zapoznasz się z podstawami kilku ważnych dziedzin, takich jak: antropomotoryka, anatomia, fizjologia i biologia człowieka oraz genetyka, z uwzględnieniem genetyki klinicznej.
Opanujesz podstawy teorii sportu, a by lepiej wspierać sztaby treningowe i drużyny w codziennej pracy nad polepszaniem wyników, zapoznasz się z zagadnieniami psychologii sportu.
Dowiesz się, z jakich metod instrumentalnych korzysta diagnostyka sportowa i weźmiesz udział w faktycznych badaniach prowadzonych przez specjalistyczne placówki, które prowadzą czołowych sportowców w drodze po zwycięstwa, dbając jednocześnie o to, by była ona racjonalna i bezpieczna.
Nauczysz się obsługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz dokonywać analiz i interpretacji wyników badań, które umożliwiają właściwe prowadzenie szkoleń sportowych. Oswoisz pracę w laboratorium i zapoznasz się z podstawami biochemii, biologii molekularnej, fizjologii i kinezjologii.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw antropomotoryki
 • podstaw anatomii, fizjologii i biologii człowieka
 • genetyki i genetyki klinicznej
 • teorii sportu
 • psychologii sportu
 • znajomości i wykorzystania w praktyce nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
 • układania planów treningowych i indywidualnych planów rozwoju sportowego
 • metod instrumentalnych wykorzystywanych w diagnostyce sportowej
 • wykonywania analiz i interpretacji wyników badań wpływających na właściwe prowadzenie szkoleń sportowych
 • biochemii
 • biologii molekularnej
 • fizjologii
 • kinezjologii
 • motoryki ludzkiego ciała

Jak wyglądają studia na kierunku diagnostyka sportowa ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek diagnostyka sportowa można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia zaoczne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, którym zależy na połączeniu studiów z innymi aktywnościami.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z aktywnościa fizyczną czy naukami biologicznymi.

 

Studia na kierunku diagnostyka sportowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku diagnostyka sportowa zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych czy przyrodniczych.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat nowoczesnych metod badawczych i diagnostyki medycznej. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 

 • psychologiczne aspekty sportu
 • biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki
 • metody instrumentalne w diagnostyce sportowej
 • kontrola motoryczna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

Przede wszystkim poznasz nowoczesne metody i techniki badawcze oraz nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą. Ponadto dowiesz się w jaki sposób analizować wyniki diagnostyczne.

Studenci rozwiną również swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co wykorzystają podczas pracy na arenie międzynarodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Mówią, że sport to zdrowie i wiele w tym prawdy pod warunkiem, że sportowiec – amator czy profesjonalista – w swojej drodze do sukcesów i osiągnięć prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów.
Poziom wysiłku fizycznego osiągany przez przedstawicieli różnorodnych dyscyplin sportowych wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania – prześwietlenia organizmu pod kątem wydolności i potencjalnych chorób, które potrafią przebiegać bezobjawowo, niejednokrotnie stanowiąc zagrożenie dla życia w momentach podwyższonego wysiłku.
Osobny temat to kontuzje, które w sporcie pojawiają się bardzo często i potrafią definitywnie przekreślić drogę do sportowej kariery. Ich leczenie zazwyczaj wymaga specjalnego podejścia, które różni się od postępowania w przypadku kontuzji niesportowych.
Specjalista, który chce związać swoją karierę z diagnozowaniem i leczeniem sportowców, musi zrozumieć potrzeby organizmu wystawionego na duży wysiłek fizyczny oraz wykształcić w sobie umiejętność poszukiwania nowych metod pracy i kształtowania sprawności, opartych na nowoczesnych metodach diagnostycznych i podstawach nauk biologicznych.  
 
5. Gdzie studiować diagnostykę sportową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek diagnostyka sportowa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku diagnostyka sportowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomoej zyskasz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku diagnostyka sportowa?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku diagnostyka sportowa? Na Twoją wiedzę i umiejętności będą mogły liczyć kluby sportowe, sztaby szkoleniowe i zespoły treningowe, którym zależy na profesjonalnych konsultacjach w kwestii planowania i prowadzenia efektywnych treningów.
Z powodzeniem sprawdzisz się w roli diagnosty laboratoryjnego lub rozwijać karierę i umiejętności jako pracownik ośrodków sportowych oraz centrów rehabilitacyjnych.
Będziesz mógł rozważać związanie swoich zawodowych losów z placówkami edukacyjnymi – szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie lub szkółki sportowe to miejsca, w których będziesz mógł wspierać adeptów różnych dziedzin sportowych w bezpiecznym i podpartym naukową wiedzą rozwijaniu kariery i pasji. 
 
Absolwent kierunku diagnostyka sportowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • amatorskich i profesjonalnych klubach sportowych
 • samodzielny, indywidualny doradca sportowy w zakresie polepszania wydajności i planowania efektywnych treningów
 • sztabach szkoleniowych
 • zespołach treningowych
 • sportowy diagnosta laboratoryjny
 • ośrodkach sportowych
 • centrach rehabilitacyjnych
 • placówkach edukacyjnych, tj. szkoły mistrzostwa sportowego, sportowe kluby szkolne i akademickie oraz szkółki sportowe

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Diagnostyka sportowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Diagnostyka sportowa studia I stopnia

Diagnostyka sportowa studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku diagnostyka sportowa

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Diagnostyka sportowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)